Na najväčšom technologickom festivale IXPO, ktorý sa konal v Bratislave, v dňoch 26. až 28. apríla, nechýbali ani naši vedci. V piatok, v stánku Slovenskej akadémie vied, vystúpila doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., z Oddelenia výskumu porúch metabolizmu – obezita BMC SAV s príspevkom „Svaly pracujú aj pre mozog“. Spolu s matematikom doc. RNDr. Karolom Nemogom, CSc., z Matematického ústavu SAV diskutovali aj o možných prienikoch vedných odborov, akými sú biologický výskum a matematika.

    

Diskusiu viedol Daniel Stach, ktorý je hlavným moderátorom redakcie vedy v Českej televízii. Podľa Barbary Ukropcovej je fyzická aktivita veľmi dôležitá aj pre rozvoj nášho intelektu. Témami diskusie boli skúsenosti z jej  štúdia v USA, motivácia študentov pokračovať v doktorandskom štúdiu a iné.

    

Návštevníkov diskusia zrejme zaujala, keďže stánok SAV bol zaplnený do posledného miesta. V sobotu vystúpil riaditeľ Neurobiologického ústavu BMC SAV v Košiciach, RNDr. Ján Gálik, CSc., s témou „Význam elektriny v našom tele. Celkovo zo Slovenskej akadémie vied vystúpilo na tomto podujatí až 18 vedcov. Festival IXPO priniesol na výstavnej ploche 6400 metrov štvorcových prehliadku najnovších technológií v oblasti informatiky, robotiky a výskumu.