Boris Klempa sa dištancuje od fiktívneho rozhovoru slúžiaceho ako reklama na antiparazitický liek

RNDr. Boris Klempa, DrSc.

Virológ Boris Klempa sa dištancuje od klamlivého fiktívneho rozhovoru, ktorý slúži ako reklama na antiparazitický liek.

RNDr. Boris Klempa, DrSc., virológ z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. sa podobne, ako už viacero osobností pred ním, stal obeťou klamlivej reklamy, ktorá sa zobrazuje napríklad užívateľom sociálnej siete Facebook. Ide o fiktívny rozhovor o parazitoch, ktorý sa nikdy neuskutočnil a ktorý obsahuje množstvo nepravdivých, až nebezpečných tvrdení. Jeho cieľom je nalákať čitateľa na kúpu údajného antiparazitického lieku.

„Pevne verím, že ľudia, ktorí moje vystupovanie počas pandémie aspoň trochu sledujú, okamžite pochopia, že je to podvod. Aj napriek tomu sa ale musím od toho verejne dištancovať, pretože ide o ľudské zdravie. Nikdy som takýto rozhovor plný nepravdivých, nevedeckých, nepodložených a zavádzajúcich informácií neposkytol a v žiadnom prípade neodporúčam kupovať fiktívne lieky proti fiktívnym parazitom v internetových obchodoch, ktoré sú schopné šíriť klamlivé informácie. Považoval som za dôležité ľudí upozorniť na to, že je to podvod,“ hovorí Dr. Klempa.

 

Foto: Martin Bystriansky, SAV