Cenu L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede do 35 rokov získala Svetlana Miklíková

Mgr. Svetlana Miklíková, PhD. v laboratóriu

Mgr. Svetlana Miklíková, PhD.

Pandemický ročník súťaže L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede, Slovenská republika – si budú víťazky pamätať natrvalo. Príprave projektov venovali nesmierne množstvo úsilia a kvôli neistej situácii sa rozhodlo, že všetky projekty laureátiek 4. ročníka, budú oceňované porotou online. Tohtoročné ceny boli udelené v kategórii do 35 rokov Mgr. Svetlane Miklíkovej, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave a v kategórii do 45 rokov MUDr. RNDr. Dominike Fričovej, PhD. z Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Obe výherkyne získali výhru vo výške 5 000,00 EUR, ktorú môžu investovať do ďalšieho výskumu alebo na osobné účely. Cieľom projektu je vyzdvihnúť prácu slovenských vedkýň a upriamiť pozornosť médií na ich talent a úspechy, osloviť mladú generáciu a motivovať ju k zvoleniu vedeckej kariéry.

Mgr. Svetlana Miklíková, PhD.

Mgr. Svetlana Miklíková, PhD. (kategória do 35 rokov) pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Predmetom skúmania v rámci jej projektu je predklinický model organoidov, ktorý pozostáva nielen z prsníkových nádorových buniek, ale aj mezenchymálnych stromálnych buniek predstavujúcich dôležitú súčasť nádorového mikroprostredia.

„Karcinóm prsníka postihuje predovšetkým ženy, pričom jeho incidencia dosahuje najvyššie hodnoty v krajinách s vysokým ekonomicko-sociálnym statusom. Ide o ochorenie, ktoré síce vzniká v bunkách prsníka, ale dôležitú úlohu pri ňom zohráva aj nádorové mikroprostredie (okolie nádoru). Bunky nádorového mikroprostredia predstavujú dôležitý určovateľ biológie nádoru a sú zastúpené viacerými typmi nemalígnych buniek (stromálne bunky, imunitné bunky, vaskulatúra). Takáto výrazná nádorová heterogenita je častokrát hlavnou príčinou zlyhania liečby, keďže okolité nenádorové bunky môžu regulovať odpoveď nádorových buniek na liečbu. Z tohto dôvodu potrebujeme reprezentatívne a robustné modely, v rámci ktorých by sme mohli študovať vzájomnú komunikáciu týchto buniek a ich vplyv na správanie nádorových buniek. V súčasnosti je jedným z najperspektívnejších predklinických modelov kultivácia nádorových buniek vo forme organoidov, ktoré dokážu veľmi dobre rekapitulovať komplexitu nádoru a sú vhodné aj pre vyhodnotenie citlivosti na liečivá či terapeutické prístupy. My sme sa rozhodli tento model doplniť o príspevok nádorového mikroprostredia, konkrétne o mezenchymálne stromálne bunky, nachádzajúce sa v okolitom prsníkovom tukovom tkanive, ktoré predstavuje významnú zložku nádorového mikroprostredia. Predpokladáme, že vnesenie ďalšej zložky mikroprostredia do organoidového modelu prinesie relevantnejšie výsledky pre klinickú prax a lepšie pochopenie nádorovej biológie,“, hovorí o svojom výskume Svetlana Miklíková.

Mgr. Svetlana Miklíková, PhD.

MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD. (kategória do 45 rokov) pracuje na Neuroimunologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave a cieľom jej oblasti výskumu je Parkinsonova choroba, kde dochádza k selektívnemu odumieraniu dopamínergných neurónov a hľadá spôsob ako spomaliť proces starnutia týchto buniek a pomôcť pacientom.

K účasti na slovenskej edícii projektu sa tento rok prihlásilo 28 vedkýň, ktoré splnili podmienky v dvoch kategóriách – do 35 rokov a 45 rokov a dosiahnutie titulu PhD. vo vedeckých oblastiach. Odborná porota zložená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej komisie UNESCO a Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) posudzovala všetky projekty a vybrala dve víťazky.

Brigitte Streller, generálna riaditeľka spoločnosti L’Oréal Slovensko, uviedla: „Je dôležité podporovať vedkyne na začiatku aj počas už rozbehnutej kariéry, aby sa nevzdávali svojich ambícií a tiež ako ich mužskí kolegovia pokračovali vo výskume aj cez nezdary, ktoré ich môžu stretnúť. Sme veľmi radi, že prispievame k tomu, aby sa vedkyne stali potenciálnym vzorom pre mladé ženy a motivovali ich vybrať si vedu ako svoje budúce povolanie“.

O projekte L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede vo svete
L´Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien – vedkýň. Program si kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a ich vplyv odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, ako i poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku ich kariéry. Program sa postupne rozšíril do mnohých svetových krajín a vyznamenal viac ako 3 500 žien zo 118 krajín. V roku 2009 získali dve laureátky L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede z roku 2008 Nobelovu cenu vo svojej oblasti odborných znalostí: Elisabeth Blackburn v odbore medicína a fyziológia a Ada Yonath v odbore chémia.

 

Zdroj informácií a foto: agentúra NULL

Viac o ocenení aj na webovej stránke SAV