Certifikát o absolvovaní externého hodnotenia kvality testovania na SARS-CoV-2 pre BMC SAV

Vedeckí pracovníci, ktorí predstavujú jadro SARS-CoV-2 testovacieho tímu BMC SAV na spoločnej fotografii (zľava doprava a zdola hore: Monika Sláviková, Kristína Boršová, Ľubomíra Lukáčiková, Viktória Čabanová, Sabína Fumačová Havlíková, Martina Ličková, Boris Klempa, Juraj Kopáček)

Vedeckí pracovníci, ktorí predstavujú jadro SARS-CoV-2 testovacieho tímu BMC SAV na spoločnej fotografii (zľava doprava a zdola hore: Monika Sláviková, Kristína Boršová, Ľubomíra Lukáčiková, Viktória Čabanová, Sabína Fumačová Havlíková, Martina Ličková, Boris Klempa, Juraj Kopáček)

Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV) hneď na začiatku pandémie dobrovoľne ponúklo svoje odborné aj technické kapacity a zapojilo sa do rutinného testovania na SARS-CoV-2. Bol to vtedy bezprecedentný krok, ktorý nás stál veľa úsilia, ale ukázal sa ako správny. Rutinné testovanie pokračuje až doteraz, pričom sa používajú slovenské PCR testy, na ktorých vývoji a hlavne validácii sa stále pracuje.

V lete sa testovaciemu tímu naskytla príležitosť zúčastniť sa externého hodnotenia kvality testovania na SARS-CoV-2 (v skratke EQA, z anglického external quality assesment), ktoré organizovalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC) v spolupráci s dvomi mimoriadne prestížnymi európskymi pracoviskami, nemeckým Charité Berlín a holandským National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). V rámci testu bolo laboratóriám zaslaných 12 zaslepených vzoriek, ktoré obsahovali okrem SARS-CoV-2 aj iné ľudské respiračné vírusy.

V týchto dňoch prišiel certifikát potvrdzujúci, že v tejto externej kontrole kvality, ktorej sa zúčastnilo 70 laboratórií, tím BMC SAV obstál. Treba tiež zdôrazniť, že pri tejto kontrole bol použitý slovenský vDETECT COVID-19 RT-qPCR test ešte vo svojej prvej verzii. Medzičasom je certifikovaná už tretia, vylepšená verzia.

„Každé takéto externé overenie kvality je pre nás vynikajúce. Utvrdzuje nás to totiž v tom, že máme správne nastavené všetky procesy, používame kvalitné testy a rovnako tiež, že máme skvelý tím ľudí, ktorí testovanie robia. Veľmi si ich nasadenie a spoľahlivosť cením a som im za to veľmi vďačný,“ povedal pri tejto príležitosti Dr. Boris Klempa, ktorého Oddelenie ekológie vírusov testovanie v rámci BMC SAV zastrešuje.

 

Text a foto: Biomedicínske centrum SAV