Čestným občanom Starého Mesta sa stal i Boris Klempa Z BMC SAV

RNDr. Boris Klempa, DrSc. počas udeľovanie čestných občianstiev Starého Mesta

Čestnými občanmi Starého Mesta sa stali inovatívni vedci a lekári, medzi nimi i RNDr. Boris Klempa, DrSc. z Biomedicínskeho centra SAV. V rámci tretieho udeľovanie čestných občianstiev Starého Mesta od roku 2014, dňa 18. mája 2021 schválili staromestskí poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva udelenie čestného občianstva vedcom Pavlovi Čekanovi a Borisovi Klempovi, profesorovi Vladimírovi Krčmérymu a záchranárovi Ivanovi Balážimu. Poslanci Starého Mesta sa rozhodli udeliť čestné občianstvo Starého Mesta za efektívnu organizáciu siete mobilných odberových miest, či inovatívny prístup vo vývoji testov na zisťovanie prítomnosti koronavírusu.

Viac informácií o tejto udalosti nájdete na webovej stránke Bratislava – Staré Mesto

RNDr. Boris Klempa, DrSc.

 

 

 

 

 

 

Boris Klempa si ako zástupca Biomedicínskeho centra SAV prevzal čestné občianstvo Bratislavy Starého mesta, ktoré mu bolo spolu s Pavlom Čekanom a Ivanom Balážim udelené za pomoc pri znovuotváraní prezenčného vyučovania v školách Starého mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj informácií: Bratislava – Staré Mesto

Zdroj foto: Bratislava – Staré Mesto (úvodná foto); BMC SAV (foto v texte)