Cyklus 3 online kurzov k téme nádory tráviaceho traktu (máj a začiatok júna 2021)

Plagát k podujatiu projektu VISION. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Pozývame vás na cyklus troch online kurzov zameraných na tému nádorov tráviaceho traktu, ktoré sa konajú v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Kurzy sa budú konať v máji a začiatkom júna 2021 pod vedením klinikov z National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) a budú prebiehať v anglickom jazyku.

National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) bola oficiálne založená v roku 1837. Je prvou univerzitou nielen v Grécku, ale aj v regióne východného Stredomoria a zároveň najväčšou univerzitou v počte študentov v Európe.

Klinika propedeutickej chirurgie patrí k renomovaným chirurgickým onkologickým pracoviskám s vysokokvalifikovanými a medzinárodne uznávanými odborníkmi. Špecializuje sa hlavne na liečbu nádorov tráviaceho traktu, vrátane nádorov pečene, žlčových ciest a pankreasu.

V rámci jednotlivých kurzov, predstavia špičkoví odborníci z NKUA aktuálny stav poznatkov v oblasti diagnostiky a stratifikácie onkologických pacientov, najmodernejších chirurgických postupov a možnostiach liečby.

Registráciu a viac informácií o kurzoch nájdete na webovej stránke projektu VISION

 

Témy a názvy jednotlivých kurzov:

12. 05. 2021 o 15.00 hod.: Overview and Future Perspectives in Colorectal Cancer

26. 05. 2021 o 15.00 hod.: The Treatment Landscape for Hepatocellular Carcinoma

02. 06. 2021 o 15.00 hod.: Diagnostic and Therapeutic Aspects of Handling GPNETs

 

Kľúčovým faktorom liečby zhubných nádorov tráviaceho traktu je ich včasná diagnostika (tlačová správa o projekte)

 

  Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.