Darcovia krvi zo SAV v Košiciach po dvoch pandemických rokoch opäť v akcii

Pri odbere krvi v Košiciach v apríli 2022. Po úspešnom absolvovaní prehliadky sa už len spokojne zveriť do rúk zručných sestier…

Po úspešnom absolvovaní prehliadky sa už len spokojne zveriť do rúk zručných sestier…

V roku 2008 vznikla v košickom Neurobiologickom ústave SAV pekná tradícia dobrovoľného odberu krvi pracovníkov SAV, ktorá sa pre pandemickú situáciu násilne prerušila. Zdá sa však, že spomínanej tradícii začalo svitať na lepšie časy –  prvý postpandemický odber krvi sa konal v Košiciach vo štvrtok 21. apríla 2022 už tradične v priestoroch Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v .i.

Odberu predchádza vyplnenie rozsiahleho dotazníka a registrácia darcu.

Prihlásilo sa 20 ochotných darcov, no jarné alergie a opatrnosť pri symptómoch nachladnutia zredukovali počet záujemcov na 15. Krv prišli darovať kolegyne a kolegovia zo všetkých košických ústavov SAV. Aj napriek ochote prítomných sa nie všetkým podarilo prejsť lekárskou kontrolou a krv darovať, no pracovníčky transfúznej služby si nakoniec odniesli 11 krvných konzerv. Na odber prišli aj prvodarcovia, čo sa vždy veľmi cení. Prvodarca, matematik, bol úspešný, prvodarkyňa z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., tentoraz neuspela, no teší sa na budúci odber a verí, že to už určite vyjde. Aprílový odber krvi mal aj unikum. „Prvýkrát sme mali darcov z cudziny, konkrétne indických doktorandov z ÚMV SAV,“ hovorí organizátor za SAV RNDr. Ján Gálik, CSc., riaditeľ Neurobiologického ústavu SAV, v. v. i., a dodáva, „našťastie dotazníky boli pripravené aj v anglickom jazyku.

Od roku 2008 sa odbery konali vždy dvakrát ročne, na jar a na jeseň. Počas 12 rokoch až do apríla 2020, keď sa musel naplánovaný jarný odber zrušiť, bol o dobrovoľný odber krvi pracovníkov SAV veľký záujem. V roku 2020 prišla pandémia, následne sa zrušil aj jesenný októbrový odber, a rovnako aj oba odbery v roku 2021 skončili s odporúčaním darovať krv priamo na transfúznej službe. Výjazdné odbery neboli povolené. S ústupom pandémie sa však spolu s jarným slniečkom obnovila aj možnosť zísť sa a darovať krv aj na pôde SAV.

Kiež by obnovená možnosť odberov krvi na pôde SAV v Košiciach predznamenala návrat k normálnejšiemu štýlu života, čo však nebude možné bez toho, aby sa skončilo vojnové šialenstvo u našich susedov.

Na záver by organizátori chceli poďakovať všetkým darcom za ochotu pomôcť bez ohľadu na to, či sa im tentoraz podarilo krv darovať, alebo nie. Podstatná je dobrá vôľa a ochota. Ďakujeme!

 

Text a foto: Dr. Ján Gálik, NbÚ BMC SAV, v. v. i.