počas Dňa prevencie 2022 sa bude konať minikonferencia, meranie glykémie, ukážka prvej pomoci, ukážka hygieny rúk, konzultácia s fyzioterapeutom, meranie krvného tlaku, InBody diagnostika

Inštitút pre prevenciu a intervenciu (IPI) a  VŠZaSP sv. Alžbety  v spolupráci so Slovenskou obezitologickou asociáciou (SOA), Biomedicínskym centrom SAV, v. v. i. (BMC SAV, v. v. i.) a MU BA-Staré mesto organizuje v rámci Európskeho týždňa verejného zdravia (EUPHW) dňa 16. 5. 2022 Deň prevencie zameraný na najčastejšie ochorenia, ktorým je možné včasnou prevenciou predchádzať.

Organizátori pre návštevníkov pripravili v PISTORIHO PALÁCI zaujímavé aktivity (viď. program na plagátiku), ktoré ukončí malá IPI konferencia v Koncertnej sále, ktorá bude aj streamovaná formou online webinára. Na obe možnosti je potrebné sa zaregistrovať, a v prípade prezenčnej účasti v Pistoriho paláci je potrebné označiť aj aktivity, ktorých sa chcete zúčastniť – meranie na prístroji InBody, meranie tlaku krvi, glykémie, nácvik prvej pomoci, nácvik hygieny rúk, cvičenie a poradenstvo s fitness trénerom, konzultácia pri redukcii nadváhy a obezity.

Pre deti je pripravené divadielko Zdravýživka.

(webová stránka)