Dôležité cvičenie pre seniorov aj online

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. v laboratóriu

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Centrum pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV (BMC SAV), ktoré v rámci svojho výskumu robí tréningové programy pre seniorov a pacientov, pripravilo na obdobie pandémie online tréningy. S cieľom motivovať ich, aby doma pravidelne cvičili.

Prečo pohyb robí dobre

Toto centrum vzniklo v lete 2017. „Bolo výsledkom našej snahy pokračovať v tréningu pre tých seniorov, ktorí sa predtým zúčastnili na tréningovej intervenčnej štúdii,“ hovorí doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV (viac Akadémia/Správy SAV 4/2017, Svaly sa s nami rozprávajú). „Tá je súčasťou nášho výskumu, v ktorom sa venujeme štúdiu fyziologických účinkov a molekulárnych mechanizmov spojených s pravidelnou pohybovou aktivitou u seniorov a rôznych skupín pacientov. Inými slovami, skúmame, prečo nám cvičenie robí dobre. Aké mechanizmy a aké molekuly sú za to zodpovedné.“ Vedci tak môžu sledovať zdravotné benefity, ktoré cvičenie už po troch mesiacoch tréningu prináša. „A tí, ktorí cvičia, to na sebe cítia tiež. Takže po skončení tréningovej štúdie príde otázka – čo ďalej? Ako si ďalej udržať lepšiu kondíciu a pokračovať s cvičením? Tu narážajú mnohí seniori na problém,“ vysvetľuje B. Ukropcová. Dodáva, že je len veľmi málo dôchodcov, ktorí sa rozhodnú pre návštevu fitnescentra. A ešte zriedkavejšie sú prípady, že by si seniori mohli dovoliť dlhodobo platiť osobného trénera, na akého sú zvyknutí z výskumného tréningového programu. „A aj keby áno, nebudú tam mať svoju komunitu, ktorá je najmä pre ľudí vo vyššom veku veľmi dôležitá,“ pripomína.

Drepy v knižnici

To priviedlo vedcov Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV na myšlienku založiť na jeho pôde centrum, kde by mohli seniori za istých prijateľných podmienok pravidelne cvičiť. „S tým, že my by sme mali možnosť ďalej sledovať naše vedecké zámery, pozorovať, aké účinky má cvičenie, ak je skutočne dlhodobé. Vedenie Biomedicínskeho centra SAV tento zámer maximálne podporilo. Priestory bývalej knižnice Virologického ústavu BMC SAV sa po úpravách premenili na Centrum pohybovej aktivity BMC SAV,“ vysvetľuje B. Ukropcová.

Za normálnych okolností tam chodilo cvičiť zhruba 60 seniorov, ktorých vedci dlhodobo monitorujú, a niekoľko skupín pacientov z práve prebiehajúcich klinických štúdií. Centrum zaplnili tri- až päťkrát denne. Z výsledkov pozorovania je už na svete (ešte pred uverejnením) prvá vedecká publikácia, ktorá informuje o mimoriadne dobrých výsledkoch dlhodobého cvičenia na organizmus seniorov.

„Pri tréningoch dvakrát jednu hodinu týždenne pod vedením odborného trénera sa zlepšujú mnohé parametre, ktoré podporujú funkčnú samostatnosť seniora a zlepšujú kvalitu života. Patrí k nim napríklad rýchlosť chôdze či to, koľko sekúnd trvá postaviť sa päťkrát za sebou zo stoličky, schopnosť zapamätať si nové informácie alebo objem určitých oblastí mozgu,“ hovorí B. Ukropcová. Dodáva, že do deviateho mesiaca cvičenia motorická výkonnosť seniorov neustále stúpala, potom sa do 21 mesiacov udržiavala na zhruba rovnako vysokej úrovni.

Hrozby nečinnosti

Medzičasom sa na skupinu seniorov, ktorá vzišla z tréningovej intervenčnej štúdie, nabalili aj ďalší. Lebo dobrý chýr je najlepšia reklama. „Žiaľ, nevieme uspokojiť záujem všetkých. Limitmi sú priestory, ale najmä dostatok kvalitných trénerov,“ pripomína B. Ukropcová. S tým, že ju to mrzí, najmä vzhľadom na dvojitý cieľ a prospech projektu. Vedecký výskum a benefity pre seniorov, ktorým umožňuje cvičiť. „Navyše neostalo len pri nás. Kontaktoval nás Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, kde poznali náš projekt a aj oni už majú za sebou prvý tréningový program pre seniorov. V rámci spolupráce sme urobili pracovné stretnutie spojené so školením o tom, aké cvičenia sú vhodné a ako ich účinky u seniorov monitorovať,“ opisuje možnosti B. Ukropcová. Zdôrazňuje pritom význam dlhodobej spolupráce s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Práve tam sa podľa nej robí tréningový program krátkodobých, troj- až šesťmesačných intervencií, niektoré špecifické diagnostické merania a odtiaľ pochádzajú aj viacerí tréneri, ktorých Centrum pohybovej aktivity BMC SAV angažovalo. „Veľa sme sa od kolegov v oblasti tréningov naučili. Pod ich vedením vznikol na FTVŠ UK program SeniorFitnes, ktorý nadviazal na ukončenie našej štúdie s cieľom poskytnúť jej absolventom možnosť dlhodobého cvičenia pod profesionálnym vedením,“ dodáva.

Štart online tréningov v réžii Centra pohybovej aktivity BMC SAV súvisí so štartom koronakrízy. Opatrenia spojené s jej príchodom v polovici marca zastavili možnosť tréningov priamo v centre. Ako hovorí B. Ukropcová, na človeka zvyknutého na pravidelný pohyb má čosi také veľmi negatívny dopad.

„Existujú dôkazy, že už dvojtýždňové obmedzenie pohybovej aktivity vedie k objektívne merateľnému poklesu fyzickej zdatnosti, k úbytku svalovej hmoty a zhoršeniu metabolizmu, a to dokonca aj u mladých štíhlych zdravých ľudí. Sedaví ľudia s nižšou fyzickou zdatnosťou majú okrem vyššieho rizika celého spektra chronických ochorení aj vyššie riziko infekcií. Zníženie výdaja energie v súvislosti s poklesom pohybovej aktivity vedie k zvyšovaniu telesnej hmotnosti a zvýšenému riziku obezity. Obezita a diabetes druhého typu môžu veľmi negatívne ovplyvniť priebeh ochorenia COVID-19,“ povedala táto vedkyňa pred pár týždňami pre portál SAV. Dodáva, že v prípade seniorov sú tieto dôsledky ešte kritickejšie.

Linky nefungovali, originál áno

Prvou reakciou bolo nájsť a rozposielať členom komunity linky, na ktorých môžu na internete nájsť videá s vhodnými typmi cvičení. „Ale mali sme signály, že ľudia necvičili. Tak sme sa rozhodli, že vyskúšame naše vlastné online tréningy. Z Centra pohybovej aktivity naživo, v reálnom čase a s trénermi, ktorých seniori poznajú. To sa ujalo,“ vysvetľuje docentka Ukropcová.

Zabezpečili trénerov a v spolupráci so Zuzanou Vetrecin Čeplíkovou, PR manažérkou BMC SAV, aj online prenos na webe. Učili sa za pochodu, nemali skúsenosti ani techniku na kvalitný prenos. Po rozbehnutí bežal jeden online tréning denne pre seniorov a ďalšie pre zamestnancov a pacientov z tréningových štúdií. Tréningy možno nájsť na facebookovej stránke Biomedicínskeho centra SAV https://www.facebook.com/bmcsav/.

Ľudia si zakladajú na cvičení „naživo“, záznam z online tréningu po čase z webu zmizne. „Chceme, aby cvičiaci mali autentický pocit. Podobný zážitok ako pri cvičení tu v centre. Jeden druhého informovali, začali o tréningoch komunikovať na internetových diskusných fórach či cez WhatsApp,“ dodáva. Pripojiť sa môže každý. Väčšina tréningov je síce pre trénovaných seniorov, ale pre záujem sa už začali aj tréningy pre seniorov začiatočníkov. Za prvý mesiac online prenosu svoju účasť na tréningoch potvrdilo 196 cvičiacich. Počet sledovaní pritom dosiahol takmer desaťtisíc. Presný počet tých, čo skutočne a poctivo cvičia, nie je síce presne známy, no v konečnom dôsledku to tak či tak vyjde najavo. Aspoň čiastočne. Lebo po skončení koronakrízy sa počíta s tým, že sa všetko vráti do pôvodných koľají. Vrátane meraní svalovej sily a zdatnosti. A pri nich sa všetko ukáže. Ale – ako zdôrazňuje B. Ukropcová – koniec koronakrízy neprinesie ukončenie online cvičení. Je to nová možnosť. Hoci pre tých, ktorí to majú do BMC SAV na bratislavskej Patrónke ďaleko.

 

Zdroj článku: časopis Akadémia/Správy SAV č. 3.2020

Autor: Martin Podstupka
Foto: Vladimír Šimíček