Dr. Boris Klempa získal ocenenie „Joel M. Dalrymple Memorial Lectureship Award“

Dr. Klempa počas slávnostnej prednášky na konferencii „The XI. International Conference on Hantaviruses“

Virológ RNDr. Boris Klempa, DrSc. z Biomedicínskeho centra SAV získal medzinárodné ocenenie „Joel M. Dalrymple Memorial Lectureship Award“ za svoje inovatívne úspechy v oblasti biomolekulárnej medicíny hantavírusov.

Cenu udeľuje Medzinárodná spoločnosť pre hantavírusy (International Society for Hantaviruses) raz za tri roky počas svojej pravidelnej konferencie. Tento rok sa konferencia pod názvom „The XI. International Conference on Hantaviruses“ konala začiatkom septembra 2019 v Leuven, Belgicko. Cena je venovaná spomienke na Joela McKeith Dalrympla, vynikajúceho amerického vedca a jedného z pionierov hantavírusového výskumu, a býva udeľovaná za inovatívny prínos pre hantavírusový výskum.

Dr. Klempa sa hantavírusom venuje už od svojich doktorandských čias, ktoré strávil na prestížnej univerzitnej klinike Charité v Berlíne. Ide o výskum najmä hlodavcami prenášaných vírusov, ktoré spôsobujú závažné, až smrteľné ochorenia. Dr. Klempa sa venuje nielen hantavírusom, ktoré sa vyskytujú na Slovensku, ale podieľal sa aj na objavoch vôbec prvých hantavírusov v Afrike a je považovaný za jedného z priekopníkov hľadania nových hantavírusov v netradičných hostiteľoch, akými sú hmyzožravce alebo netopiere.

V súčasnosti pôsobí Dr. Klempa ako vedúci Oddelenia ekológie vírusov na Virologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV. Venuje sa aj iným zoonotickým, teda zo zvierat na človeka prenosným vírusom, vrátane u nás významného vírusu kliešťovej encefalitídy. Je taktiež zodpovedný za slovenskú časť Európskou úniou podporovaného Európskeho vírusového archívu.

Ocenenie „Joel M. Dalrymple Memorial Lectureship Award“

Dr. Klempa s profesorom Detlevom H. Krügerom, svojím tútorom z Charité Berlín, po prijatí ceny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografií: konferencia „The XI. International Conference on Hantaviruses“