Druhý ročník ocenenia TALENT BMC SAV pre mladých vedeckých pracovníkov 2023

zľava: RNDr. Boris Klempa, DrSc., predseda Vedeckej rady BMC SAV, v. v. i.; prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.; ocenená Mgr. Verona Buociková, PhD.; ocenená Mgr. Lucia Balážová, PhD., ocenená Mgr. Veronika Lišková, PhD.; Pavol Čekan, PhD., CEO spoločnosti MultiplexDX, s. r. o.

zľava: RNDr. Boris Klempa, DrSc., predseda Vedeckej rady BMC SAV, v. v. i.; prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.; ocenená Mgr. Verona Buociková, PhD.; ocenená Mgr. Lucia Balážová, PhD., ocenená Mgr. Veronika Lišková, PhD.; Pavol Čekan, PhD., CEO spoločnosti MultiplexDX, s. r. o.

Úspešne máme za sebou II. ročník ocenenia TALENT BMC SAV, tentokrát za rok 2023. V príjemnom a priateľskom ovzduší sa konal dňa 22. 11. 2023, na pôde Virologického ústavu, v prednáškovej sále Dionýza Blaškoviča.

Slávnostne odovzdané ocenenia v tomto roku prevzali  z rúk predsedu súťaže a predsedu vedeckej rady víťazky:

  • Mgr. Lucia Balážová, PhD., za výskum porúch metabolizmu so zameraním na molekulárne procesy prebiehajúce v tukovom tkanive a možnosti ich ovplyvnenia
ocenená Mgr. Lucia Balážová, PhD.

ocenená Mgr. Lucia Balážová, PhD.

  • Mgr. Verona Buociková, PhD., za výskum v oblasti experimentálnej onkológie, so zameraním na mechanizmy progresie rakoviny a nové možnosti jej diagnostiky a liečby
ocenená Mgr. Verona Buociková, PhD.

ocenená Mgr. Verona Buociková, PhD.

  • Mgr. Veronika Lišková, PhD., za výskum v oblasti experimentálnej onkológie so zameraním na signalizáciu malých molekúl.
ocenená Mgr. Veronika Lišková, PhD.

ocenená Mgr. Veronika Lišková, PhD.

Išlo už o druhý ročník súťaže, ktorá bola vyhlásená s cieľom oceniť a podporiť vlastné mladé vedecké pracovníčky a pracovníkov. Inšpiráciou k vzniku ocenenia bola nielen veľmi produktívna, ale aj ľudsky dobrosrdečná spolupráca so sponzorom súťaže, spoločnosťou MultiplexDX, s. r. o., počas pandémie COVID-19. Pavol Čekan, PhD., CEO zo spoločnosti MultiplexDX, s. r. o., bol aj v tomto ročníku predsedom prestížnej poroty, ktorej členmi boli opäť externí členovia Vedeckej rady BMC SAV, v. v. i.

Ocenené získali okrem diplomu aj reprodukciu umeleckej grafiky „Nepretržitý experiment“ akademického maliara Dušana Polakoviča, vecnú cenu vo forme notebooku od spoločnosti MultiplexDX, s. r. o. a finančné ohodnotenie formou osobnej odmeny.

Všetky tri víťazky prezentovali svoju vedeckú prácu a plány do budúcnosti v podobe veľmi pútavých a inšpiratívnych prednášok. Na záver Dr. Boris Klempa opätovne pogratuloval držiteľkám, poďakoval sa im za zaujímavé prezentácie a povzbudil prítomných mladých členov akademickej obce, aby sa zapojili do ďalšieho ročníka súťaže.

 

Zdroj a foto: BMC SAV, v. v. i.