EMBO fórum o zodpovednom výskume a transparentnom publikovaní

leták EMBO

V dňoch 29. a 30. 6. 2023 sa v Biomedicínskom centre SAV, v. v. i. pod vedením expertov z Európskej organizácie pre molekulárnu biológiu (EMBO) uskutočnilo EMBO fórum o zodpovednom výskume a seminár o novom spôsobe transparentného publikovania, ktorého pilotný projekt Review Commons realizuje EMBO Press. 

EMBO fórum o zodpovednom výskume je zamerané na problematiku výskumnej integrity, otázky manažmentu dát, zodpovednosti školiteľov a mentorov, hodnotenia vedeckého výskumu, transparentného publikovania a ďalšie témy z tejto oblasti. Podujatie sa koná vo vybraných vedeckých inštitúciách jednotlivých členských krajín EMBO, viď https://www.embo.org/policy/research-integrity/embo-fora-on-responsible-research/.

Silvia Pastoreková, generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i. a prednášajúci na EMBO fóre

Silvia Pastoreková, generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i. a prednášajúci na EMBO fóre

Fórum má interaktívny charakter s otvorenou diskusiou účastníkov počas prezentácií k jednotlivým témam, čo vedci BMC SAV v. v. i. využili a rozvinuli veľmi živú komunikáciu, ktorú prezentujúci veľmi ocenili. Registrovaní účastníci fóra, najmä vedúci vedeckých oddelení a mladí vedeckí pracovníci, zároveň dostali možnosť kedykoľvek po ukončení podujatia absolvovať špecializovaný online kurz a v prípade úspešného záverečného testu získať certifikát. Súčasťou podujatia bola aj informácia o príležitostiach, ktoré EMBO ponúka mladým vedcom na rozvoj zručností a poznatkov prostredníctvom konferencií a tréningov, návštevu zahraničných laboratórií, ako aj dlhodobé pobyty v popredných zahraničných inštitúciách, viď https://www.embo.org.

diskusia počas EMBO fóra

diskusia počas EMBO fóra

Nasledujúci deň sa v hybridnej forme aj pre externých účastníkov konal seminár o Review Commons. Ide o platformu na kvalitné, od časopisu nezávislé recenzovanie vedeckých prác pred ich odoslaním do vybranej redakcie, viď https://www.reviewcommons.org. Umožňuje uloženie preprintov článkov spolu s recenziami a odpoveďami autorov, čím vytvára časovú stopu priority poznatkov, urýchľuje recenzný proces, eliminuje redundanciu recenzií pri viacnásobnom podávaní článkov do rôznych časopisov a zvyšuje kvalitu a korektnosť recenzií tým, že je k nim a k článku otvorený prístup. EMBO zároveň uznáva články zverejnené na Review Commons ako podklad pre EMBO štipendiá.

Vystúpenia reprezentantov EMBO, ako aj diskusie s nimi boli veľmi inšpiratívne a nepochybne prispeli k zvýšeniu poznatkov akademickej komunity BMC SAV, v. v. i. o princípoch výskumnej integrity, ktoré sú predpokladom ich dôsledného uplatňovania v každodennej praxi.

EMBO FÓRUM, BMC SAV, v. v. i., Bratislava 29. 06. 2023 (program v pdf)

 

Text a foto: BMC SAV, v. v. i.