Fakty a odporúčania Virologického ústavu BMC SAV ku koronavírusu

Ilustračný obrázok zobrazujúci vírusovú časticu koronavírus. Zdroj: https://phil.cdc.gov/

V reakcii na epidemiologickú situáciu súvisiacu s novým koronavírusom SARS-CoV-2, ktorá sa dynamicky mení a vyvoláva množstvo dezinformácií, vydávame dňa 28. 2. 2020 nasledujúce stanovisko vedeckých pracovníkov Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

FAKTY

 • Nový koronavírus (na začiatku označovaný ako nCoV-2019) má názov SARS-CoV-2 a choroba, ktorú spôsobuje má názov COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus Disease 2019).
 • Patrí do skupiny Betakoronavírusov, ktoré spôsobujú respiračné a tráviace ochorenia. Tieto vírusy obsahujú genetickú informáciu vo forme RNA a vo svojom obale majú bielkovinové výčnelky, ktoré pripomínajú korunu a umožňujú vírusu dostať sa do bunky. Receptor pre vírus SARS-CoV-2 označovaný ako ACE2 sa nachádza na povrchu slizníc ústnej dutiny, dýchacieho a tráviaceho traktu.
 • SARS-CoV-2 je príbuzný vírusom známym z nedávnej histórie, t. j. SARS-koronavírus (z roku 2002) a MERS-koronavírus (2012).
 • Všetky tieto vírusy prekročili medzidruhovú bariéru, boli prenesené zo zvierat na človeka a následne sa šírili v ľudskej populácii.
 • Najväčšia hrozba nového SARS-CoV-2 spočíva v tom, že sa šíri vzdušnou cestou (kvapôčkovou nákazou) a že ho môžu prenášať aj také infikované osoby, ktoré nemajú žiadne alebo len veľmi mierne vonkajšie prejavy ochorenia.
 • COVID-19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest, od miernych (kašeľ, zvýšená teplota) cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov) až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré môžu končiť smrťou.
 • Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny.
 • Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou.
 • Vlastnosti vírusu zatiaľ nie sú dostatočne prebádané.

ODPORÚČANIA

 • Dôsledne dodržiavať osobnú hygienu (pravidelne si umývať ruky mydlom alebo dezinfekčným gélom, zakrývať si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní, nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky, vreckovku ihneď vyhodiť do uzavretej odpadovej nádoby a pod.).
 • Dôsledne dbať na čistotu bezprostredného prostredia (čistenie dotykových povrchov – kľučky, mobily, stôl a pod.) a obmedziť nosenie náramkov a iných predmetov na rukách.
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu.
 • Dodržiavať osobný odstup (najmenej 1 meter), zbytočne nepodávať ruky.
 • Nevyhľadávať miesta s vysokou hustotou ľudí, ak to nie je nevyhnutné.
 • Ostať doma v prípade príznakov prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a kašľa a neprijímať návštevy.
 • Zamedziť zdieľané používanie uterákov, riadov a iných osobných predmetov s členmi rodiny.
 • Ak sa príznaky zhoršia, zavolať lekára alebo kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva (uvzsr.sk) a neohlásene nenavštevovať ambulanciu alebo pohotovostnú službu.
 • Mať doma základné lieky na zníženie horúčky.
 • Necestovať, ak to nie je nevyhnutné.

ODPORÚČANIA pre vedeckých pracovníkov

 • Obmedziť cestovanie na vedecké konferencie a organizovanie konferencií do doby, kým sa neujasní epidemiologická situácia.
 • Obmedziť pobyty a stáže v zahraničí a prijímanie zahraničných hostí.
 • Na porady a komunikáciu využívať telekonferenčné prenosy.
 • V prípade zdravotných ťažkostí pracovníka alebo členov rodiny využívať prácu z domu.
 • Po návrate zo zahraničia (najmä z postihnutých oblastí) ostať 14 dní doma a písať publikácie 🙂

 

Autori: vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV
Zdroj foto: https://phil.cdc.gov/

 

Viac o koronavíruse aj prostredníctvom sekcie BMC v médiách, kde nájdete niektoré z vyjadrení vedeckých pracovníkov Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV k tejto téme v médiách

(aktuálne napr. rozhovor s RNDr. Borisom Klempom, PhD. zo dňa 27. 02. 2020, alebo komentár RNDr. Tatiany Betákovej, DrSc. zo dňa 25. 02. 2020)