Fanúšikovia na finále hokejovej Tipos extraligy aj vďaka Biomedicínskemu centru SAV

príjem vzoriek určených na testovanie koronavírusu

Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV) sa aktívne zapojilo do projektu, ktorého cieľom je vrátiť fanúšikov do hľadísk štadiónov. Úlohou vedeckého tímu Borisa Klempu je analyzovať vzorky fanúšikov na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2. Pracovníci BMC SAV zužitkujú svoje vedomosti a praktické skúsenosti z testovania využitím metódy kloktania a následného „poolingu“ vzoriek, s ktorou majú veľmi dobré výsledky napríklad aj z testovania svojich kolegov zo SAV.

Táto metodika umožňuje v relatívne krátkom čase vyšetriť stovky vzoriek veľmi presnou RT-PCR technikou a zachytiť aj jedincov bez klinických príznakov ochorenia, ale s potenciálom šíriť vírus do svojho okolia. BMC SAV v tomto projekte aktívne spolupracuje so Slovenským zväzom ľadového hokeja, ktorý spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR, konzíliom odborníkov a spoločnosťou MultiplexDx, pripravil pilotný projekt „Návrat fanúšikov”.

Slovenská akadémia vied aj touto aktivitou dokazuje svoju angažovanosť a prospešnosť vedy a vedcov pre spoločnosť aj v oblasti akou je šport.

 

Text a foto: BMC SAV