Festival Starmus priniesol na Slovensko osobnosti svetového významu

Pohľad na prednáškovú sálu počas prednášky nobelistu fyzika Antona Zeilingera na festivale Starmus.

V Bratislave vystúpilo v rámci festivalu Starmus viacero nobelistov.

Hlavným odkazom podujatia, vďaka ktorému prišli do Bratislavy veľké vedecké a umelecké mená, je podľa generálnej riaditeľky Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. apel na zachovanie ľudskosti.

Svetoznámy festival Starmus, ktorý spája významné osobnosti z oblasti vedy, umenia a hudby, sa v dňoch 12. – 17. mája 2024 prvýkrát uskutočnil v Bratislave. Témy prednášok sa sústredili na planétu Zem a ich posolstvom bola najmä nádej na jej záchranu. 

Vo vedeckej časti programu vystúpili medzi inými aj známa primatologička a antropologička Jane Goodall či nobelisti astrofyzik Michel Mayor a fyzik Kip Thorne, alebo astronaut Chris Headfield. Viacero osobností prednášalo v rámci festivalu aj priamo v areáli Slovenskej akadémie vied.

Nemáme planétu B

Najväčší záujem bol o prednášku nobelistu astrofyzika Michela Mayora. Vysvetľoval, že ľudia podľa neho nemajú šancu fyzicky sa presunúť a žiť inde vo vesmíre: “Najbližšia potenciálne obývateľná planéta je biliónkrát ďalej ako Mesiac. Nemáme planétu B, takže najistejšia možnosť je chrániť tú našu.”

Na SAV vystúpili aj expert v oblasti strojového učenia Bernhard Schölkopf, klimatologička Maureen Raymo a Chris Rapley, ktorý sa venuje komunikácii v oblasti vedy o klíme. SAV sa do festivalu zapojila aj aktivitami na bratislavskom Hlavnom námestí.

Podľa riaditeľky Biomedicínskeho centra SAV v. v. i. prof. RNDr. Silvie Pastorekovej, DrSc. festival Starmus prináša obrovskú hodnotu. “Priviedol do Bratislavy osobnosti svetového významu, ktoré nás môžu inšpirovať nielen vynikajúcimi výsledkami svojej práce, ale aj umením ich prezentovať verejnosti pútavým spôsobom. No najdôležitejším odkazom festivalu je apel na zachovanie ľudskosti a zodpovednosti za našu spoločnosť a planétu,” myslí si.

“Len výnimočne máme možnosť vidieť toľko skvelých vedkýň a vedcov spolu s hudobníkmi a hudobníčkami na jednom mieste a priamo s nimi hovoriť. Chcela by som vyjadriť uznanie a poďakovanie spoločnosti ESET, ktorá priniesla festival Starmus na Slovensko a aj tým prispela k budovaniu kreditu vedcov a vedkýň v našej spoločnosti,” dodáva. 

Prepojenie vedy a umenia

Festival mal aj hviezdny hudobný program, ktorého súčasťou bol veľký koncert legendy elektronickej hudby Jeana Michela Jarra, vystúpenie gitaristu a zakladajúceho člena skupiny Queen Briana Maya či slávnej punk-rockovej skupiny The Offspring. 

“Festival nám ukázal, že umenie a veda majú veľa spoločného, pričom v oboch týchto oblastiach sa kladie veľký dôraz na etiku. Mohli by sme porozmýšľať, ako do budúcnosti tieto oblasti viac prepájať,” hovorí profesorka Pastoreková.

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. malo zastúpenie aj medzi desiatkami dobrovoľníkov festivalu. Doktorandka Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i. Denisa Mihalj pomáhala s logistikou na podujatiach v Tipos Aréne a dostala sa priamo medzi nobelistov. 

“Bolo pre mňa veľkým zážitkom zdieľať s nimi jeden priestor. Bol to jedinečný festival, aký v Bratislave už asi nebude,” uzatvára mladá vedkyňa. 

 

Text: E. Rybárová, BMC SAV, v. v. i.

Foto: M. Bystriansky; K. Gáliková; E. Rybárová, BMC SAV, v. v. i.; L. Kisková Bohušová; E. Švastová, BMC SAV, v. v. i.; archív D. Mihalj, BMC SAV, v. v. i.; D. Cencer Garafová