Hľadáme dobrovoľníkov do výskumu zameraného na komplexnú úpravu životného štýlu v manažmente obezity

Mgr. Viera Litváková počas cvičenia pri rebrine

Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV) hľadá dobrovoľníkov, ženy aj mužov, s obezitou do výskumných programov, ktoré sú zamerané na komplexnú úpravu životného štýlu. Ste vo veku 25 – 45 rokov s BMI 30 – 38 kg/m2 a neliečite sa na chronické ochorenia? Možno hľadáme práve vás.

„Ďakujeme všetkým záujemcom s obezitou o zapojenie sa do výskumných programov, ktoré sú zamerané na komplexnú úpravu životného štýlu.

Nateraz je počet miest vo výskumných programoch plne obsadený. V budúcnosti bude opäť možnosť do programov sa zapojiť. Sledujte nás.“

Obezitu je potrebné liečiť z viacerých dôvodov, medzi ktoré jednoznačne patrí riziko chronických ochorení, ako aj znížená kvalita a dĺžka života. Pri liečbe obezity je dôležité nielen hmotnosť znížiť, ale rovnako aj zvýšiť fyzickú zdatnosť, a najmä tieto zmeny aj dlhodobo udržať. Poznáme to mnohí. Schudli sme a o nejaký čas sme pribrali opäť na pôvodnú hmotnosť a niekedy sme svoju hmotnosť dokonca aj zvýšili. Preto ak chceme liečiť obezitu, je to možné len vďaka dlhodobej zmene životného štýlu.

Komplexnou a dlhodobou, resp. trvalou úpravou životného štýlu, teda zmenou návykov v stravovaní a každodennej pohybovej aktivite, s vybudovaním nových, pre zdravie prospešných návykov a stratégií môžeme cieľ spojený so znížením telesnej hmotnosti dosiahnuť. „Pravidelné cvičenie je jeden z najlepších prostriedkov prevencie a podpornej liečby celého spektra chronických ochorení asociovaných s obezitou“, hovorí docentka Barbara Ukropcová z BMC SAV.

A aké sú výhody pri zapojení do výskumu?

  • absolvovanie aeróbne-silového tréningového programu pod dohľadom skúseného trénera;
  • absolvovanie výživového poradenstva s úpravou jedálnička;
  • možnosť zlepšiť svoj životný štýl, zvýšiť fyzickú zdatnosť, upraviť výživu, energetický metabolizmus, metabolizmus glukózy a telesné zloženie, a znížiť tak riziko cukrovky 2. typu, srdcovocievnych, onkologických či iných chronických ochorení;
  • absolvovanie komplexného vyšetrenia metabolizmu, fyzickej zdatnosti, telesného zloženia, krvných testov a ďalších parametrov pred a po ukončení niekoľko mesačnej tréningovej intervencie, s možnosťou dlhodobého sledovania;
  • spätná väzba so získaním informácií o efektivite intervencie a svojom zdravotnom stave.

 

Výskum realizuje tím skúsených lekárov, sestier a špecialistov na pohybovú aktivitu a výživu.

Prejavenie záujmu nezaručuje účasť v štúdii. Ak však aj nespĺňate uvedené kritériá, stále je možnosť zapojiť sa do iných programov, založených na komplexnej úprave životného štýlu, ktoré prebiehajú v Biomedicínskom centre SAV.

 

Kontakt:

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.: barbara.ukropcova@gmail.com, alebo klinikabmcsav@gmail.com

Mgr. Renáta Kučerová

Webová stránka Centra pohybovej aktivity BMC SAV

 

Foto: BMC SAV