Hľadáme záujemcov do štúdie s komplexnou úpravou životného štýlu v manažmente obezity 2023

Mgr. Viera Litváková počas cvičenia pri rebrine

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. (BMC SAV, v. v. i.) opätovne hľadá dobrovoľníkov, ženy aj mužov s obezitou, do výskumných programov, ktoré sú zamerané na komplexnú úpravu životného štýlu. Ste vo veku 25 – 45 rokov s BMI 29 – 41 kg/m2, nefajčíte, pravidelne nešportujete a neliečite sa na chronické ochorenia? Možno hľadáme práve vás.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo je potrebné liečiť obezitu, je jednoznačne riziko chronických ochorení, ako aj znížená kvalita a dĺžka života. Pri liečbe obezity je dôležité hmotnosť nielen znížiť, ale tiež zvýšiť fyzickú zdatnosť, a najmä tieto zmeny dlhodobo udržať. Ako ukazujú výsledky mnohých klinických štúdií, na to, aby sme svoju hmotnosť nielen znížili, ale mali ju aj počas svojho života pod kontrolou, nestačí len nárazovo zatočiť s kilami. Stáva sa to mnohým. Schudneme – a znovu priberieme, pričom často svoju hmotnosť oproti tej pôvodnej dokonca zvýšime. Preto je pri liečbe obezity dôležitá práve dlhodobá zmena životného štýlu. A tá vyžaduje Váš čas a energiu investovanú do získavania vedomostí a nových návykov v oblasti výživy aj pohybu.

Komplexnou, dlhodobou úpravou životného štýlu, teda zmenou návykov v stravovaní a každodennej pohybovej aktivite, s vybudovaním nových, pre zdravie prospešných návykov a stratégií môžeme dosiahnuť svoj cieľ znížiť a udržať redukovanú hmotnosť a zároveň zvýšiť telesnú zdatnosť. „Výsledky z prvej časti štúdie, do ktorej sme hľadali dobrovoľníkov na jar minulého roku, sú veľmi povzbudivé,“ hovorí profesorka Barbara Ukropcová z BMC SAV, v. v. i. Tri mesiace komplexnej úpravy životného štýlu, spojenej s edukáciou, výživovým a psychologickým poradenstvom a pravidelnými tréningami pod dohľadom trénerov, viedli k priemernej redukcii hmotnosti o 9 kg. Významne sa tiež redukovalo množstvo tukov v pečeni, ktoré sa spájajú so zápalom a fibrózou pečene, a zvyšujú riziko vzniku cukrovky 2. typu. Zaznamenali sme tiež pokles tlaku krvi a zvýšenie fyzickej zdatnosti, teda parametra, ktorý je veľmi dôležitým aj keď stále podceňovaným ukazovateľom rizika vzniku celého spektra rôznych ochorení,“ dodáva.

Čo vás čaká pri zapojení sa do výskumu?

  • absolvovanie aeróbne-silového tréningového programu pod dohľadom skúseného trénera v Centre pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV, v. v .i.;
  • absolvovanie výživového poradenstva s úpravou jedálnička a stravovacích návykov;
  • možnosť zlepšiť svoj životný štýl, zvýšiť fyzickú zdatnosť, upraviť výživu, energetický metabolizmus, metabolizmus glukózy a telesné zloženie, a znížiť tak riziko cukrovky 2. typu, srdcovocievnych, onkologických či iných chronických ochorení;
  • absolvovanie komplexného vyšetrenia metabolizmu, fyzickej zdatnosti, telesného zloženia, krvných testov a ďalších parametrov pred a po ukončení 3-mesačnej tréningovej intervencie;
  • dlhodobé sledovanie, ktoré má významný potenciál zvýšiť dlhodobú udržateľnosť výsledkov;
  • spätná väzba so získaním informácií o efektivite intervencie a svojom zdravotnom stave.

Výskum realizuje tím skúsených lekárov, sestier a špecialistov na pohybovú aktivitu a výživu.

Prejavenie záujmu nezaručuje účasť v štúdii. Ak však aj nespĺňate uvedené kritériá, stále je možnosť zapojiť sa do iných programov, založených na komplexnej úprave životného štýlu, ktoré prebiehajú v Biomedicínskom centre SAV, v. v. i.

 

Kontakt:

prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Ľuboslava Pavluvčíková: barbara.ukropcova@gmail.comklinikabmcsav@gmail.com

Webová stránka Centra pohybovej aktivity BMC SAV, v. v. i.

 

Foto: BMC SAV