Podujatie INFO DAY EMBL 2019 sa koná z príležitosti trvalého členstva Slovenskej republiky v prestížnej medzinárodnej organizácii EMBL (The European Molecular Biology Laboratory) a účastníkom ponúka nové informácie o možnostiach lepšieho využitia trvalého členstva SR v EMBL, ako aj prezentáciu unikátnej EMBL infraštruktúry. Súčasťou podujatia je predstavenie EMBL programov pre PhD. študentov.

Prednášajúci sú výskumníci z hlavného sídla EMBL, Heidelbergu a mladí výskumníci predstavia už spomínaný program pre PhD. študentov.

Podujatie organizované Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií SR sa uskutoční dňa 9. decembra 2019 v priestoroch Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.

INFORMÁCIA o PODUJATÍ

PROGRAM