Januárová vedecká kaviareň v Košiciach sa bude venovať čuchu

RNDr. Enikő Račeková, PhD. z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v Košiciach

Stalo sa Vám už niekedy v živote, že ste prešli zakvitnutou lúkou alebo ste vstúpili do neznámej miestnosti, a v mysli sa Vám nečakane objavili dávno zabudnuté spomienky z detstva alebo z ďalekej minulosti? Bez ohlásenia a len tak. A viete čo za to môže? Takmer vo všetkých prípadoch je to čuch.

Čuch je jedným z najstarších zmyslov a je prepojený so všetkými dôležitými centrami v mozgu, vrátane nášho „emocionálneho centra“. Preto čuchové vnemy často vyvolajú chuťové pocity a dokážu vyvolať aj zabudnuté spomienky spojené s podobnými čuchovými stopami. Na druhej strane, čuchové poruchy dokážu signalizovať aj to, že vo vyšších mozgových centrách nie je niečo v poriadku, a dokážu signalizovať prítomnosť neurodegeneratívnych chorôb predtým, než sa prejavia navonok. Čuch je fascinujúci zmysel a zaslúži si viac pozornosti ako mu venujeme.

O tom, prečo je čuch dôležitý, ako ho študujeme a aj o tom, že poznatky zatiaľ nevyužívame, príde do Košickej vedeckej kaviarne porozprávať uznávaná vedecká pracovníčka a dlhoročná advokátka výskumu čuchu na Slovensku, RNDr. Enikő Račeková, PhD. z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v Košiciach.

Prednáška „Čuch, vône, spomienky. Aký zmysel má čuchový zmysel?“ sa koná 29. januára 2020 o 18.00 hod. v Kulturfabrik Tabačka – kinosála, Gorkého 2 v Košiciach (oproti hotelu Yasmin a Jumbu).

Hlavné tézy prednášky:

Zo všetkých zmyslov sa čuchu venuje azda najmenšia pozornosť, aj keď je z evolučného hľadiska jedným z najstarších zmyslov. Zohráva dôležitú úlohu v živote ľudí tým, že ovplyvňuje príjem potravy, reprodukciu a sociálne správanie, emócie, spomienky.  Jeho dôležitosť si často uvedomia až ľudia, ktorým sa čuch zhorší, alebo o neho prídu. Zmeny čuchových schopností môžu signalizovať mnohé závažné ochorenia.

Viac informácií o košických vedeckých kaviarňach

Vedecké kaviarne v Košiciach oslávili 10-ročné jubileum

 

Informácie poskytol: RNDr. Ján Gálik, CSc., vedecký riaditeľ Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v Košiciach
Foto: Katarína Čižmáriková