Jar a krásne počasie láka ľudí, ale aj kliešte

Kliešť

Krásne jarné slnečné počasie láka mnohých z nás k prechádzkam do prírody. O tom, že pohyb v prírode je pre človeka veľmi zdravý, niet pochýb. Pekné počasie žiaľ neláka len nás, ale koncom marca sa v prírode opätovne častejšie stretávame aj s kliešťami, ktoré môžu prenášať na človeka rôzne ochorenia. Jedným z nich je aj kliešťová encefalitída (KE), vírusové ochorenie prenášané kliešťom obyčajným. Na Slovensku sa podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva SR zaznamená ročne 90 – 160 prípadov kliešťovej encefalitídy.

Priebeh kliešťovej encefalitídy môže byť veľmi rôznorodý. Približne dve tretiny infekcií sú asymptomatické, ďalej sa môže vyskytnúť široká škála príznakov od chrípke podobného ochorenia až po zápal mozgu a mozgových blán. V poslednom prípade ochorenie vyžaduje hospitalizáciu, zanecháva často trvalé následky a približne v 1 % končí smrťou.

Kliešte infikované kliešťovou encefalitídou sa nenachádzajú rovnomerne na celom území Slovenska. Ich výskyt je sústredený len na určité miesta, ktoré nazývame endemické oblasti alebo ohniská. V týchto miestach môže byť infikovaných približne 1–5 % kliešťov. Najznámejšie ohniská sa nachádzajú napr. v okresoch Banská Bystrica, Rožňava, Poltár, Lučenec, Detva, Trenčín, Považská Bystrica, Zlaté Moravce. V endemických oblastiach predstavuje riziko aj pitie nepasterizovaného ovčieho alebo kozieho mlieka, ktoré môžu byť zdrojom menších epidémií.

V posledných desaťročiach pozorujeme zvyšujúci sa trend prípadov kliešťovej encefalitídy nielen u nás, ale aj v iných európskych krajinách. Tento jav je spôsobený viacerými faktormi. Klimatické zmeny zvyšujú početnosť kliešťov a drobných hlodavcov, obe skupiny sú nevyhnutné na udržiavanie vírusu v prírode. Zároveň sa vplyvom globálneho otepľovania kliešte rozširujú viac na sever a do vyšších nadmorských výšok, vznikajú tak nové ohniská aj na územiach, kde sa predtým kliešťová encefalitída nevyskytovala.

Spoľahlivú ochranu pred ochorením predstavuje vakcinácia. Mali by ju zvážiť predovšetkým ľudia, ktorí sa často pohybujú v prírode, obzvlášť v endemických oblastiach, ako sú napr. lesní robotníci, geológovia, orientační bežci či turisti.

 

Autorka: RNDr. Martina Ličková, PhD., vedecká pracovníčka BMC SAV, v. v. i.
Foto: RNDr. Sabína Fumačová Havlíková, PhD., BMC SAV, v. v. i.