Júnová škola bioinformatiky

Cieľom dvojdňového školenia, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 4. a 5. júna 2019 v seminárnej miestnosti Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, bolo poskytnúť potenciálnym užívateľom nástroja Chipster úvodné informácie a možnosti Laboratória bioinformatiky na BMC. RNA-seq analýza dát pomocou nástroja Chipster zahŕňala kroky od kontroly kvality a zosúladenia s analýzou kvantifikácie a diferenciálnej expresie.

 

Zaujímavou súčasťou školenia bola aj praktická časť, kde si účastníci mohli, s pomocou odborných školiteľov Ing. Miroslava Karhánka, PhD., a Jaromíra Suchánka, PhD., na svojom laptope odskúšať reálne príklady ako vykonávať kontrolu kvality, normalizovať údaje, nájsť diferencovane exprimované gény a prijímať dávkové efekty do účtu. Ďalej vykonávať klastrovanie, vizualizovať výsledky rôznymi spôsobmi a vykonávať analýzu cesty.