Kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ 2021

trávnatá plocha so stromami v areáli SAV na Patrónke

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) poukazuje na súčasný problém pohodlného sedavého spôsobu života, z čoho plynie vzrastajúci počet chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Cieľom celonárodnej kampani „Vyzvi srdce k pohybu“ je práve motivovať a povzbudiť čo najviac ľudí, aby do svojho voľného času každodenne zaradili aspoň 30 minút pohybových aktivít, a aj vďaka pohybu žili zdravšie.

Desiaty ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ vyhlásil v súvislosti so Svetovým dňom – pohybom ku zdraviu (10. mája) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva v SR v spolupráci s ostatnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR. Kampaň, do ktorej sa môžete zapojiť, bude trvať od 10. mája do 1. augusta 2021.

Vedeli ste, že? / Viete že… ?

 • Každý rok 1 milión ľudí zomrie na príčiny spojené s nedostatkom pohybu.
 • Viac ako 70 % adolescentov nespĺňa minimálne odporúčania pohybovej aktivity.
 • Predpokladá sa, že viac ako 1/3 dospelých nie je dostatočne aktívna.

Aj na základe spomínaných štatistík je dôležité upozorňovať na význam a zmysel pohybu v našich životoch. Dôkazom sú aj účastníci v uplynulých ročníkoch kampane, ktorí významne zvýšili svoju pohybovú aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina z nich sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie.

Význam pravidelného pohybu podporuje aj MUDr. Adela Penesová, PhD., ktorá hovorí o zaujímavých faktoch týkajúcich sa fyzickej aktivity a čo znamená „byť fit“:

Fyzická aktivita:

 • znižuje celkovú úmrtnosť aj úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia o 20 – 30 % dávkovo závislým spôsobom (Lollgen a spol. 2009)
 • je najúčinnejší nástroj ako dosiahnuť optimálnu hodnotu tzv. „dobrého“ HDL cholesterolu
 • je najúčinnejší nástroj ako dosiahnuť optimálnu telesnú hmotnosť
 • znižuje riziko vzniku cukrovky
 • stimuluje imunitný systém, ale aj neurohormonálnu odpoveď na zápal, ktorý umožňuje lepšie zvládať infekcie, ale aj predchádzať mnohým onkologickým ochoreniam
 • znižuje množstvo tuku v pečeni pri jej stukovatení, ktoré ide ruka v ruke s obezitou
 • je jediná prevencia demencie
 • je prevenciou pred vznikov niektorých nádorov (napr. kolorektálneho karcinómu, karcinómu prsníka, atď.)
 • je prevenciou depresie
 • je prevenciou osteoporózy (rednutia kostí)

Pojem „byť fit“ zahŕňa 5 faktorov:

 • Fyzická zdatnosť
 • Flexibilita (ohybnosť)
 • Vytrvalosť
 • Svalová sila
 • Kompozícia tela (množstvo tukovej a svalovej hmoty, normálny obvod pásu je menej ako 94 cm u mužov a menej ako 80 cm u žien; percento tuku v tele je pre muža max. 20 – 25 % a pre ženy max. 30 %)

Zdravý človek by napr. mal vyjsť na tretie poschodie bez toho aby sa zadýchal.

V tomto smere platí, že je lepšie byť „fat and fit“, ako byť „unfat and unfit“ (nebyť neaktívni alebo byť sedaví).

Ako sa zapojiť do kampane „Vyzvi srdce k pohybu“?

Vyberte si aktivity (viac informácií v účastníckom liste) podľa Vašej aktuálnej fyzickej zdatnosti, zdravotného stavu a s prihliadnutím na epidemickú situáciu. Ak začínate, pohyb si môžete rozdeliť do viacerých častí počas dňa, napr. 3-krát po 10 minút. V priebehu trvania kampane si zaznamenávajte všetky Vaše pohybové aktivity a ich trvanie, ktoré vykonáte vo Vašom voľnom čase. Po ukončení kampane, najneskôr do 8. 8. 2021, odošlite Váš dôsledne vyplnený účastnícky list prostredníctvom online formulára, e-mailom alebo poštou (bližšie informácie a účastnícky list nájdete na: https://www.vzbb.sk/sk/poradna_zdravia/vskp.php). Účastnícky list odošlite iba raz so všetkými údajmi o Vašej fyzickej aktivite počas celého trvania kampane.

Do kampane sa môže zapojiť každý bez rozdielov. Po ukončení kampane budú z účastníkov vyžrebovaní 10- ti výhercovia darčekových poukážok na nákup športových potrieb a personalizovaných jedálničkov.

Podmienkou na zaradenie do žrebovania je vykonávanie fyzickej aktivity aspoň 150 minút strednej intenzity, alebo 75 minút vysokej intenzity, alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne počas minimálne 4 týždňov za sebou. (Kontakt na organizátorov)

Viac informácií o kampani, ako aj o zapojení sa: https://www.vzbb.sk/sk/poradna_zdravia/vskp.php

Doplňujúce zdroje informácií a logo: https://www.vzbb.sk/sk/tlacove_spravy/2021/ts_332021.php

https://www.vzbb.sk/sk/poradna_zdravia/vskp.php