Konferencia Integratívna onkológia 2 – WCD2020 Bratislava

4. februára 2020, pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine – World Cancer Day, organizuje Nadácia Výskum Rakoviny konferenciu pod názvom Integratívna onkológia 2 (WCD2020 Bratislava).

Svetový deň proti rakovine je medzinárodný deň, ktorého každoročným cieľom je zvýšenie povedomia o rakovine a taktiež posilnenie jej prevencie, diagnostiky a liečby.

Samotná Konferencia Integratívna onkológia 2 (WCD2020 Bratislava) začína registráciou o 9.00 hod. a účastníkom ponúka zaujímavé témy týkajúce sa prevencie a podpore liečby onkologických pacientov.

Ak sa konferencie nemôžete zúčastniť, položte prednášajúcim otázky vopred on-line, a to od 29. januára prihlásením sa na www.sli.do – vyplňte za znakom # WCD-BA a ste tam. Návod nájdete >>TU<<. Vaša otázka sa môže dostať na popredné miesta v dôležitosti v prípade, ak za ňu zahlasujú ďalší účastníci, ktorí sa zapoja do on-line slido #WCD-BA.

Pred konferenciou, v utorok 4. februára od 8.00 do 8.15 hod. sa v priestoroch pred Aulou SAV v areáli v Bratislave na Patrónke, bude konať zhromaždenie Nie je to mimo nás, ktorého cieľom je prihlásiť sa k podpore myšlienok Svetového dňa proti rakovine.

„Tieto aktivity zvyšujú povedomie občanov o problematike onkologických ochorení a považujeme ich za významný príspevok, ktorý môže napomôcť k riešeniu stále sa zvyšujúcej incidencie nádorových ochorení, lebo nie je to mimo nás,“ vysvetľuje člen organizačného výboru z Nadácie Výskum rakoviny RNDr. Ján Sedlák, DrSc., ktorý je vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV.

TS: Zhromaždenie pred Aulou SAV_Nie je to mimo nás

 

Program konferencie:

PROGRAM KONFERENCIE INTEGRATÍVNA ONKOLÓGIA 2

MUDr. Adela Penesová, PhD. a RNDr. Margita Klobušická, CSc. v televízii JOJ o konferencii Integratívna onkológia 2

Prednášajúci na konferencii:

Univ. Prof. Dr. Richard Crevenna, MBA, MMSc – Head of the Department of Physical Medicine, Rehabilitation and Occupational Medicine, Medical University of Vienna, Austria
Cancer Rehabilitation 

MUDr. Adela Penesová, PhD. – Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV
Význam výživy v prevencii a v liečbe onkologických ochorení

doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD. – Katedra biologických a lekárskych vied, FTVŠ UK Bratislava
Telocvik pre detských onkologických pacientov počas liečby v Národnom ústave detských chorôb

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. – Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV
Cvičenie na predpis: úloha pohybovej aktivity v prevencii a liečbe onkologických ochorení

Kristýna Maulenová, MSc. – Amélia, z. s.
Co potřebují onkologičtí pacienti v České republice?: Poznatky ze dvou navazujících výzkumů

PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD. – Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB, Psychoonkologické centrum NOKTUA
Pocit kontroly v živote onkologických pacientov

Ing. Michal Gála, PhD. – Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Inteligentné textílie v medicíne: komfortné monitorovanie vitálnych funkcií

 

Satelitná prednáška Konferencie WCD2020 Bratislava

7. 2. 2020, prednášková sála Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV

Prof. Dr. med. Hermann Brenner – Head of the Division of Clinical Epidemiology and Aging Research, German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg, Germany
Can we halve the toll of colorectal cancer?

 

Webová stránka organizátorov konferencie