Kongres SOA a Slovenské obezitologické dni 2021

Plagát k podujatiu. Pozvanie na 3. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou 21. – 23. október 2021

Téma obezity je v oblasti zdravia nepochybne dôležitou témou. Aj v tomto roku sa odborníci a zdravotní pracovníci venujúci sa téme obezity majú opäť príležitosť „online stretnúť“ na podujatí „3. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou“. Na účastníkov čakajú v termíne od 21. – 23. októbra 2021 tri živé webinárové bloky plné zaujímavých tém.

HLAVNÉ TÉMY

 • Slávnostné prednášky pozvaných mienkotvorných odborníkov
 • Krst publikácie Redukčná diéta
 • Štandardný diagnostický a terapeutický postup na komplexný manažment nadhmotnosti/obezity v dospelom veku 2021
 • Štandardný preventívny postup pre komplexnú starostlivosť o dospelých s nadhmotnosťou a obezitou s dôrazom na psychologický prístup 2021
 • Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre chirurgickú liečbu obezity v dospelom veku 2021
 • Multidisciplinárny prístup v prevencii a liečbe obezity
 • Manažment ochorení asociovaných s obezitou
 • Novinky vo farmakoterapii obezity
 • Bariatrická/metabolická chirurgia
 • Telemedicína v manažmente obezity
 • Sekcia prác PhD. študentov

Harmonogram odborného programu

 1. 10. 2021 (štvrtok) od 15.00 hod.
 2. 10. 2021 (piatok) od 15.00 hod.
 3. 10. 2021 (sobota) od 9.00 hod.

POZVÁNKA

Registrácia sa otvára 60 minút pred začiatkom odborného programu každý deň. Je potrebné sa zaregistrovať po všetky dni trvania kongresu.

Podujatie je určené pre zdravotníckych pracovníkov. Účasť pre všetkých je zdarma. Predpokladaný počet kreditov 11.

WEBOVÁ STRÁNKA PODUJATIA a online vysielanie s registráciou