Meno a priezviskoPozíciaOddelenieTelefónEmail
Adamová Ivana Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie klinického výskumu
02/32295252
Altaner Čestmír doc. Ing., DrSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295142
Bábelová Andrea Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295177
Babitšová Nikola Ing.
laborant
Oddelenie rickettsiológie
02/59302406
Bačová Zuzana Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295231
Bakoš Ján RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295232
Balagová Lucia Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295218
Baláž Miroslav Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Balážová Lucia Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Balogová Erika Bc.
vedecko technický pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295257
Baranová Mária Ing.
vedecko technický pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Baráthová Monika RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Bardačová Magdaléna
laborant
Laboratórium vývojovej genetiky
02/32295237
Barnová Martina Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295151
Barteková Eva Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar všeobecnej učtárne
02/32295022
Bartíková Pavlína Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302425
Bartošová Mária RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302441
Bártová Ľubomíra RNDr.
odborný pracovník VŠ
Acta Virologica
02/59302412
Batelka Vladimír Ing.
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
Beliaev Igor doc. Ing., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie rádiobiológie
02/32295119
Belvončíková Petra RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302435
Bendžala Matej MUDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
Benej Martin RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Benický Július Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
Benko Mário Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302460
Beňo Milan Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Laboratórium vývojovej genetiky
02/32295236
Beňová Liszeková Denisa Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Laboratórium vývojovej genetiky
02/32295236
Betáková Tatiana RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302440
Bialešová Lucia Ing., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Biháriová Simona
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
Bílková Mária
odborný pracovník USV
Útvar registratúry a archivácie, podateľňa
02/59302420
Birčáková Marcela Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar všeobecnej učtárne
02/32295020
Bitto Peter
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
Bízik Jozef RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295148
Bobišová Zuzana Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302443
Bohovič Roman Ing., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Boldišová Eva Ing.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302406
Borszéková Pulzová Lucia MVDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295121
Boršová Kristína Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302424
Brozmanová Jela Ing., DrSc.
odborný pracovník VŠ
Neoplasma
02/32295114
Brtko Július Ing., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295277
Bubničová Ľudmila
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302410
Bujňáková Mlynarčíková Alžbeta Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295275
Bullová Petra Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Buociková Verona Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/59302191
Buríková Monika Ing., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Búzeková Anna
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
Buzgóová Katarína Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295218
Cabrnochová Emília
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Ciesar Štefan
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327111
Cigáňová Dagmar
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302410
Cihová Marína Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Csáderová Lucia RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Csánová Agneša RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295221
Csicsay František MVDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Čechovič Štefan
ostatní
Útvar autodopravy
02/32295280
Černáčková Alena Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295222
Červenková Jana
odborný pracovník USV
Útvar hotovostnej pokladne
02/32295023
Čierniková Soňa RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295198
Čipák Ľuboš Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295171
Čipáková Ingrid Ing., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295171
Danchenko Maxim Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302406
Danchenko Monika Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302431
Daniš Daniel Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Daniš Stanislav
ostatní
02/59302411
Debreová Michaela Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302458
Demková Lucia Ing.
vedecko technický pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Dobročka Kornel
odborný pracovník USV
Útvar IKT
02/59302415
Dörnhöferová Renáta Mgr.
odborný pracovník VŠ
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Dremencov Eliyahu MMedSc., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295535
Dubová Viera Ing.
odborný pracovník VŠ
Sekretariát vedeckého riaditeľa
02/32295249
Dubrovčáková Mária
laborant
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295145
Dudáš Milan
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327111
Durdík Matúš Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie rádiobiológie
02/32295118
Durdíková Kristína Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky
02/32295130
Ďuriníková Erika Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Eder Róbert
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327111
Fabiánová Andrea Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Farkaš Robert RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Laboratórium vývojovej genetiky
02/32295235
Fialová Gabriela Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar komunikácie a vzťahov s verejnosťou
02 /32295105
Florez-Ramírez Gabriela MSc., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302406
Fogelová Margaréta RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Fridrichová Ivana RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295188
Fumačová Havlíková Sabína RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302428
Gábelová Alena RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295175
Gál Jozef
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295111
Gašperíková Daniela RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295271
Genčúrová Veronika Ing.
vedecko technický pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Gerčáková Katarína MVDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Gibadulinová Adriana RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Glasa Miroslav Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302446
Glasová Helena MUDr.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky človeka
02/59370767
Goffa Eduard RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295129
Goliaš Tereza PharmDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302451
Gorčíková Slávka
laborant
02/32295278
Graban Ján RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295219
Gregušová Naďa Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie nanobiológie
02/59302177
Grman Marián Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295323
Gronesová Paulína RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295158
Gurská Soňa Ing.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295175
Gurský Ján Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295121
Hanczko Marián
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302409
Havránek Tomáš Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295232
Havranová Andrea Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie klinického výskumu
02/32295252
Henes Jozef
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327726
Hlaváčová Nataša RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295216
Hlavatá Erika Mgr.
odborný pracovník VŠ
Projektový útvar
02/59302402
Hodosy Július MUDr. Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Holíková Viera RNDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302425
Hollý Jaroslav RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Horváthová Eva Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295178
Horváthová Ľubica Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295223
Horváthová Kajabová Viera RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295189
Hučková Miloslava RNDr.
vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295269
Hudecová Soňa RNDr.,CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
0903/458316
Hulíková Alžbeta Mgr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Hunáková Ľuba RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295154
Hurbanová Lenka
laborant
Oddelenie genetiky
02/32295126
Húsková Gertrúda Bc.
laborant
Oddelenie genetiky
02/32295179
Chabroňová Zuzana
laborant
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302424
Chmelová Magdaléna Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295217
Cholujová Danka RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295159
Chomanič Pavol Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295219
Chovancová Barbora Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295318
Chovanec Miroslav Mgr.,Phd.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295127
Imrich Richard MUDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
02/32295243
Išová Jana
laborant
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Jacková Lucia Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295264
Jakl Lukáš Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie rádiobiológie
02/32295118
Jakubcová Lucia RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Jakubíková Jana RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295159
Janáková Zuzana Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Janatová Katarína
laborant
Oddelenie neurobiológie
02/32295230
Jányová Andrea
ostatní
02/32295126
Javorská Stela Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar personalistiky a odmeňovania
02/59302416
Jelenská Lenka RNDr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Jesenská Viera
laborant
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302437
Ježová Daniela prof. PharmDr., DrSc.
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295215
Jurčík Matúš Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky
02/59302179
Jurčovičová Jana doc. Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295242
Jurina Peter PhDr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Jurkovičová Dana RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295131
Kabát Peter doc. RNDr., CSc.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302426
Kádaši Ľudevít prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie genetiky človeka
02/60296444
Kajo Karol doc. MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
0911/648766
Kaľavská Katarína RNDr. Ing., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/59327317
Kalinková Lenka Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky
02/32295191
Kalocsaiová Evelína Ing.
vedecko technický pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302456
Kapsdorfer Daniela MUDr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295219
Karabová Karin Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/32295248
Karailiev Peter Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295217
Kaščáková Daniela
ostatní
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Kavalírová Jana
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302408
Kéry Martin Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie nádorovej biológie
Kindlová Karin Mgr.
odborný pracovník VŠ
Útvar personalistiky a odmeňovania
02/59302416
Kipikašová Danka
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Kiss Alexander RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník, redaktor
Oddelenie neurobiológie
02/32295225
Klempa Boris RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302465
Klimeš Iwar prof. MUDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295272
Klobušická Margita RNDr., CSc.
odborný pracovník VŠ
02/32295104
Kmeťová Michaela Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Kohanyi Radoslav
laborant
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302413
Kokindová Adriána
ostatní
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Koľšovská Renáta
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Kopáček Juraj MVDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302404
Kopecká Kristína Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295178
Kósa Csaba Ing., PhD.
odborný pracovník VŠ
Útvar BOZP
02/32295016
Kosorinová Alena
laborant
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Kostolanský František RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302450
Košík Ivan RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302442
Košík Pavol Mgr.
vedecký pracovník
Oddelenie rádiobiológie
02/32295118
Košíková Martina RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Košovský Ján RNDr., CSc.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302435
Kováčiková Katarína Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Kovanoglou Andrášiková Andrea Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar všeobecnej učtárne
02/32295018
Kovaríková Anna
laborant
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295155
Kovarský Dušan
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302408
Kozics Katarína RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295176
Kozovská Zuzana RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295138
Krahulec Boris doc. MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Krajčírová Iveta
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302453
Krasoňová Hana Mgr.
odborný pracovník VŠ
02/32295017
Krasulová Katarína Bc.
odborný pracovník VŠ
Útvar správy majetku štátu
Kretová Miroslava RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295174
Krivá Mária
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Krivulčík Tomáš RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295190
Križanová Oľga prof.Ing.,DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295312
Kršková Katarína Ing.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295255
Krumpolec Patrik Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Kubiritová Zuzana Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky človeka
02/60296653
Kučerová Lucia Mgr.,PhD.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295147
Kúdelová Marcela RNDr.,DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302434
Kukliš Vladimír Ing.
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295000
Kurdiová Timea Mgr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295264
Kusenda Ján Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295157
Labudová Martina RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Lackovičová Zuzana Bc.
odborný pracovník VŠ
Sekretariát riaditeľa BMC SAV
02/59302405
Lakota Ján MUDr.,CSc
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295145
Lapošová Katarína RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Lauková Marcela Ing.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
Lenčešová Ľubomíra Mgr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295314
Ličková Martina RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302428
Líneková Alena
laborant
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295144
Líška Ján MVDr.,CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Lopušná Katarína RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302460
Lóry Viktória RNDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295257
Luciaková Katarína Ing.,DrSC.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295174
Lukáč Vladimír
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327726
Lukáčiková Ľubomíra RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Lukasová Jana Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar všeobecnej učtárne
02/32295019
Macejová Dana Mgr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295276
Mackovičová Darina
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
Máderová Denisa Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Mach Mojmír RNDr.,PhD.
odborný pracovník VŠ
Neoplasma
Majerčíková Zuzana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
Mániková Dominika Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295129
Marková Eva RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie rádiobiológie
02/32295120
Mašindová Ivica Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Matúšková Miroslava RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295138
Mesárošová Monika RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295176
Miklíková Svetlana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Miklošová Eva Mgr.
vedecký pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Miklošová Marta RNDr.
vedecký pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
051/4562355
Mikolášková Barbora Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky
02/32295179
Mikušková Eva Mgr.
odborný pracovník VŠ
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/32295103
Minichová Lenka Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302431
Mistríková Jela prof. RNDr., DrSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302426
Mišák Anton Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295323
Mišovičová Margita
laborant
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302417
Mitková Alica
laborant
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295267
Molnárová Eva
odborný pracovník USV
Útvar štátnej pokladnice a rozpočtu
02/32295103
Monček Fedor Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Mosná Barbora Ing.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295286
Mravcová Martina MUDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
02/32295244
Mravec Boris prof. MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295226
Muchová Eva Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295264
Nemčovičová Ivana Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302453
Nemec Michal Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295264
Nikodémová Alena
odborný pracovník USV
Útvar mzdovej učtárne
02/32295025
Nováková Eva
ostatní
02/32295144
Nováková Eva Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302424
Nováková Slavomíra Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Ondičová Katarína MVDr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295227
Ondriaš Karol RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295319
Oravská Alena
laborant
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Osacká Jana RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295214
Ovečková Ingrid RNDr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302438
Padová Alexandra Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295222
Palkovičová Katarína Ing.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Pastorek Jaromír prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
Pastoreková Silvia prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302405
Pecháčová Patrícia Mgr.
vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295178
Penesová Adela MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
02/32295245
Petrovičová Petra Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rádiobiológie
044/4382974
Pirník Zdenko doc. PharmDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295223
Píšová Helena
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295000
Plavá Jana Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Pobočíková Alexandra
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302411
Poláková Katarína RNDr.,DrSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295153
Polakovičová Zuzana Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/32295103
Polčicová Katarína Mgr., PhD
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302438
Poldaufová Milada
odborný pracovník USV
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/32295105
Poturnajová Martina Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295137
Predajňa Lukáš Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Predajňová Ľubica Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar správy majetku štátu
02/32295021
Prokopec Miroslav
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327111
Pudmarčík Peter
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327726
Puterová Zdenka
odborný pracovník USV
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302403
Quevedo Diaz Marco Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Rádiková Žofia MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
02/32295245
Radvák Peter Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Radvánszky Ján RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky človeka
02/60296653
Ragač Ondrej Mgr.
vedecko technický pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Rajciová Blažena
odborný pracovník USV
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/59302455
Reichová Alexandra Ing.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie neurobiológie
02/32295231
Repelová Simona Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Reváková Helena
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Režuchová Ingeborg RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302460
Rojik Vladimír
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302409
Rojiková Lucia Bc.
laborant
02/32295144
Rokytová Ivana Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie neurobiológie
02/32295282
Roška Jan Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky
02/32295130
Ruppert Filip
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295000
Russ Gustáv RNDr., DrSc.
odborný pracovník VŠ
Acta Virologica
02/59302412
Ryboš Michal Mgr.
odborný pracovník VŠ
Právny útvar a útvar ochrany osobných údajov
02/59302445
Sallay Balázs Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302431
Scsuková Soňa Mgr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295275
Sedláčková Eva RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295176
Sedlák Ján RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295152
Sedláková Katarína Ing.
odborný pracovník VŠ
Neoplasma
02/32295114
Sedláková Oľga RNDr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Sekeyová Zuzana RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302433
Semanová Antónia
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Schmidtová Silvia Ing.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Schön Martin MUDr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Schwendt Marek Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Siebenstichová Marta
laborant
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302456
Sihelská Nina Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Slamková Miroslava Ing.
doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295257
Sláviková Monika RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302424
Slobodová Lucia Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Slobodová Zuzana Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Slušný Milan
ostatní
Útvar autodopravy
02/59302462
Smolková Božena Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295189
Sokolská Soňa Mgr.
vedecko technický pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Sopúšková Ľubica
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302410
Spodniaková Barbora MSc.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295221
Srančíková Annamária Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295230
Staník Juraj MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295271
Staníková Daniela MUDr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Starchoň Ivan
ostatní
Útvar autodopravy
02/32295110
Struková Jana MVDr.
vedecko technický pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Svetlíková Darina Ing.
vedecko technický pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302457
Svitková Barbora Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295175
Szabová Katarína RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/59327402
Szalayová Renáta
laborant
Oddelenie rickettsiológie
02/59302433
Szomolayová Ildiko
laborant
Oddelenie genetiky človeka
02/60296405
Šajánek Milan
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295280
Šárniková Iveta JUDr.
odborný pracovník VŠ
02/59302400
Šebová Radka RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302436
Šelc Michal Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie nanobiológie
02/32295177
Šestáková Zuzana RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295131
Ševčíková Viera Ing.
odborný pracovník VŠ
Projektový útvar
02/59302419
Šimek Maroš Mgr.
laborant
02/32295179
Šimko Fedor prof. MUDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295242
Šimko Veronika RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Šírová Marta
laborant
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295313
Škopková Martina RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Škorvaga Milan RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295120
Škultéty Ľudovít Ing., DrSC.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302418
Škvarková Lucia RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Šoltýsová Andrea Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky človeka
02/60296594
Šorf Rastislav Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie rickettsiológie
02/59302432
Špitalská Eva Mgr., PhD
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Šramková Monika RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295176
Šťastná Sarah Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295217
Štefanidesová Katarína Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Števurka Igor
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295110
Števurková Viola
laborant
Oddelenie genetiky
02/32295200
Štibrániová Iveta Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302425
Štrbák Vladimír MUDr., DrSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295233
Šubr Zdeno RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Šuliková Margita
laborant
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295155
Šumichrastová Anna Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rádiobiológie
0915/405393
Švančarová Petra RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302457
Švastová Eliška Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Takáčová Martina RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Tarábková Kvetoslava
laborant
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302451
Tillinger Andrej Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295227
Tokárová Kristína Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302440
Tomášková Jana Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302439
Tomášová Lenka Mgr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
Tomčíková Karolína RNDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Toporová Lucia Ing., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295276
Toro Lenka RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Tóthová Ľubomíra RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Trusinová Ludmila Mgr.
vedecko technický pracovník
02/32295236
Turianová Lucia RNDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302457
Tyčiaková Silvia RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295137
Ukropcová Barbara doc. MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295261
Ukropec Jozef Mgr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295263
Valentínová Lucia Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Valkovičová Terézia Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Vaňovičová Zita
odborný pracovník USV
Útvar mzdovej učtárne
02/32295108
Varečková Eva RNDr., DrSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302427
Varga Lukáš MUDr. RNDr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295269
Vargovič Peter Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295279
Vavreková Marta
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Vidličková Ivana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Vieriková Jana
laborant
Oddelenie rickettsiológie
02/59302431
Vlasáková Danuša
laborant
Oddelenie genetiky
02/32295126
Vlček Miroslav MUDr., PhD.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
02/32295244
Vozárová Mária RNDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Vozárová Zuzana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Vulić Radivojka Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie rickettsiológie
Wachsmannová Lenka RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295200
Zahradníková Veronika Mgr.
odborný pracovník VŠ
Útvar vedeckých informácií
02/32295100
Zajac Vladimír doc. RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295197
Zastko Lucián Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rádiobiológie
044/4382974
Zaťková Andrea Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky človeka
0911/466599
Zaťková Martina Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295231
Zaťovičová Miriam RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Zdurienčíková Martina RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/3229 5151
Zelník Vladimír RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
02/59302463
Zemeková Dana
laborant
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295274
Zmetáková Iveta Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295190
Zorad Štefan Ing., CSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295250
Žilavá Ľudmila
laborant
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Žužičová Regina
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295000