Kontakty (select)

staff-search-a

Meno a priezviskoPozíciaOddelenieTelefónEmail
Adamová Ivana Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie klinického výskumu
02/32295252
Altaner Čestmír doc. Ing., DrSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295142
Bábelová Andrea Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295177
Babitšová Nikola Ing.
laborant
Oddelenie rickettsiológie
02/59302406
Bačová Zuzana Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295231
Bakoš Ján RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295232
Balagová Lucia Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295218
Baláž Miroslav Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Balážová Lucia Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Balogová Erika Bc.
vedecko technický pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295257
Baranová Mária Ing.
vedecko technický pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Baráthová Monika RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Bardačová Magdaléna
laborant
Laboratórium vývojovej genetiky
02/32295237
Barnová Martina Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295151
Barteková Eva Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar všeobecnej učtárne
02/32295022
Bartíková Pavlína Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302425
Bartošová Mária RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302441
Bártová Ľubomíra RNDr.
odborný pracovník VŠ
Acta Virologica
02/59302412
Batelka Vladimír Ing.
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
Beliaev Igor doc. Ing., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie rádiobiológie
02/32295119
Belvončíková Petra RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302435
Bendžala Matej MUDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
Benej Martin RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Benický Július Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
Benko Mário Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302460
Beňo Milan Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Laboratórium vývojovej genetiky
02/32295236
Beňová Liszeková Denisa Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Laboratórium vývojovej genetiky
02/32295236
Betáková Tatiana RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302440
Bialešová Lucia Ing., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Biháriová Simona
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
Bílková Mária
odborný pracovník USV
Útvar registratúry a archivácie, podateľňa
02/59302420
Birčáková Marcela Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar všeobecnej učtárne
02/32295020
Bitto Peter
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
Bízik Jozef RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295148
Bobišová Zuzana Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302443
Bohovič Roman Ing., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Boldišová Eva Ing.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302406
Borszéková Pulzová Lucia MVDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295121
Boršová Kristína Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302424
Brozmanová Jela Ing., DrSc.
odborný pracovník VŠ
Neoplasma
02/32295114
Brtko Július Ing., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295277
Bubničová Ľudmila
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302410
Bujňáková Mlynarčíková Alžbeta Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295275
Bullová Petra Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Buociková Verona Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/59302191
Buríková Monika Ing., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Búzeková Anna
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
Buzgóová Katarína Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295218
Cabrnochová Emília
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Ciesar Štefan
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327111
Cigáňová Dagmar
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302410
Cihová Marína Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Csáderová Lucia RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Csánová Agneša RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295221
Csicsay František MVDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Čechovič Štefan
ostatní
Útvar autodopravy
02/32295280
Černáčková Alena Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295222
Červenková Jana
odborný pracovník USV
Útvar hotovostnej pokladne
02/32295023
Čierniková Soňa RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295198
Čipák Ľuboš Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295171
Čipáková Ingrid Ing., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295171
Danchenko Maxim Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302406
Danchenko Monika Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302431
Daniš Daniel Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Daniš Stanislav
ostatní
02/59302411
Debreová Michaela Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302458
Demková Lucia Ing.
vedecko technický pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Dobročka Kornel
odborný pracovník USV
Útvar IKT
02/59302415
Dörnhöferová Renáta Mgr.
odborný pracovník VŠ
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Dremencov Eliyahu MMedSc., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295535
Dubová Viera Ing.
odborný pracovník VŠ
Sekretariát vedeckého riaditeľa
02/32295249
Dubrovčáková Mária
laborant
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295145
Dudáš Milan
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327111
Durdík Matúš Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie rádiobiológie
02/32295118
Durdíková Kristína Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky
02/32295130
Ďuriníková Erika Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Eder Róbert
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327111
Fabiánová Andrea Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Farkaš Robert RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Laboratórium vývojovej genetiky
02/32295235
Fialová Gabriela Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar komunikácie a vzťahov s verejnosťou
02 /32295105
Florez-Ramírez Gabriela MSc., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302406
Fogelová Margaréta RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Fridrichová Ivana RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295188
Fumačová Havlíková Sabína RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302428
Gábelová Alena RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295175
Gál Jozef
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295111
Gašperíková Daniela RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295271
Genčúrová Veronika Ing.
vedecko technický pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Gerčáková Katarína MVDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Gibadulinová Adriana RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Glasa Miroslav Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302446
Glasová Helena MUDr.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky človeka
02/59370767
Goffa Eduard RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295129
Goliaš Tereza PharmDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302451
Gorčíková Slávka
laborant
02/32295278
Graban Ján RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295219
Gregušová Naďa Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie nanobiológie
02/59302177
Grman Marián Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295323
Gronesová Paulína RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295158
Gurská Soňa Ing.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295175
Gurský Ján Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295121
Hanczko Marián
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302409
Havránek Tomáš Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295232
Havranová Andrea Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie klinického výskumu
02/32295252
Henes Jozef
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327726
Hlaváčová Nataša RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295216
Hlavatá Erika Mgr.
odborný pracovník VŠ
Projektový útvar
02/59302402
Hodosy Július MUDr. Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Holíková Viera RNDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302425
Hollý Jaroslav RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Horváthová Eva Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295178
Horváthová Ľubica Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295223
Horváthová Kajabová Viera RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295189
Hučková Miloslava RNDr.
vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295269
Hudecová Soňa RNDr.,CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
0903/458316
Hulíková Alžbeta Mgr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Hunáková Ľuba RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295154
Hurbanová Lenka
laborant
Oddelenie genetiky
02/32295126
Húsková Gertrúda Bc.
laborant
Oddelenie genetiky
02/32295179
Chabroňová Zuzana
laborant
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302424
Chmelová Magdaléna Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295217
Cholujová Danka RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295159
Chomanič Pavol Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295219
Chovancová Barbora Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295318
Chovanec Miroslav Mgr.,Phd.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295127
Imrich Richard MUDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
02/32295243
Išová Jana
laborant
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Jacková Lucia Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295264
Jakl Lukáš Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie rádiobiológie
02/32295118
Jakubcová Lucia RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Jakubíková Jana RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295159
Janáková Zuzana Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Janatová Katarína
laborant
Oddelenie neurobiológie
02/32295230
Jányová Andrea
ostatní
02/32295126
Javorská Stela Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar personalistiky a odmeňovania
02/59302416
Jelenská Lenka RNDr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Jesenská Viera
laborant
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302437
Ježová Daniela prof. PharmDr., DrSc.
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295215
Jurčík Matúš Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky
02/59302179
Jurčovičová Jana doc. Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295242
Jurina Peter PhDr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Jurkovičová Dana RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295131
Kabát Peter doc. RNDr., CSc.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302426
Kádaši Ľudevít prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie genetiky človeka
02/60296444
Kajo Karol doc. MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
0911/648766
Kaľavská Katarína RNDr. Ing., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/59327317
Kalinková Lenka Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky
02/32295191
Kalocsaiová Evelína Ing.
vedecko technický pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302456
Kapsdorfer Daniela MUDr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295219
Karabová Karin Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/32295248
Karailiev Peter Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295217
Kaščáková Daniela
ostatní
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Kavalírová Jana
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302408
Kéry Martin Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie nádorovej biológie
Kindlová Karin Mgr.
odborný pracovník VŠ
Útvar personalistiky a odmeňovania
02/59302416
Kipikašová Danka
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Kiss Alexander RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník, redaktor
Oddelenie neurobiológie
02/32295225
Klempa Boris RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302465
Klimeš Iwar prof. MUDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295272
Klobušická Margita RNDr., CSc.
odborný pracovník VŠ
02/32295104
Kmeťová Michaela Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Kohanyi Radoslav
laborant
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302413
Kokindová Adriána
ostatní
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Koľšovská Renáta
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Kopáček Juraj MVDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302404
Kopecká Kristína Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295178
Kósa Csaba Ing., PhD.
odborný pracovník VŠ
Útvar BOZP
02/32295016
Kosorinová Alena
laborant
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Kostolanský František RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302450
Košík Ivan RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302442
Košík Pavol Mgr.
vedecký pracovník
Oddelenie rádiobiológie
02/32295118
Košíková Martina RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Košovský Ján RNDr., CSc.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302435
Kováčiková Katarína Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Kovanoglou Andrášiková Andrea Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar všeobecnej učtárne
02/32295018
Kovaríková Anna
laborant
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295155
Kovarský Dušan
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302408
Kozics Katarína RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295176
Kozovská Zuzana RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295138
Krahulec Boris doc. MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Krajčírová Iveta
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302453
Krasoňová Hana Mgr.
odborný pracovník VŠ
02/32295017
Krasulová Katarína Bc.
odborný pracovník VŠ
Útvar správy majetku štátu
Kretová Miroslava RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295174
Krivá Mária
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Krivulčík Tomáš RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295190
Križanová Oľga prof.Ing.,DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295312
Kršková Katarína Ing.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295255
Krumpolec Patrik Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Kubiritová Zuzana Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky človeka
02/60296653
Kučerová Lucia Mgr.,PhD.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295147
Kúdelová Marcela RNDr.,DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302434
Kukliš Vladimír Ing.
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295000
Kurdiová Timea Mgr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295264
Kusenda Ján Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295157
Labudová Martina RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Lackovičová Zuzana Bc.
odborný pracovník VŠ
Sekretariát riaditeľa BMC SAV
02/59302405
Lakota Ján MUDr.,CSc
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295145
Lapošová Katarína RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Lauková Marcela Ing.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
Lenčešová Ľubomíra Mgr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295314
Ličková Martina RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302428
Líneková Alena
laborant
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295144
Líška Ján MVDr.,CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Lopušná Katarína RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302460
Lóry Viktória RNDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295257
Luciaková Katarína Ing.,DrSC.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295174
Lukáč Vladimír
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327726
Lukáčiková Ľubomíra RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Lukasová Jana Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar všeobecnej učtárne
02/32295019
Macejová Dana Mgr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295276
Mackovičová Darina
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
Máderová Denisa Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Mach Mojmír RNDr.,PhD.
odborný pracovník VŠ
Neoplasma
Majerčíková Zuzana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
Mániková Dominika Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295129
Marková Eva RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie rádiobiológie
02/32295120
Mašindová Ivica Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Matúšková Miroslava RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295138
Mesárošová Monika RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295176
Miklíková Svetlana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Miklošová Eva Mgr.
vedecký pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Miklošová Marta RNDr.
vedecký pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
051/4562355
Mikolášková Barbora Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky
02/32295179
Mikušková Eva Mgr.
odborný pracovník VŠ
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/32295103
Minichová Lenka Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302431
Mistríková Jela prof. RNDr., DrSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302426
Mišák Anton Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295323
Mišovičová Margita
laborant
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302417
Mitková Alica
laborant
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295267
Molnárová Eva
odborný pracovník USV
Útvar štátnej pokladnice a rozpočtu
02/32295103
Monček Fedor Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Mosná Barbora Ing.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295286
Mravcová Martina MUDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
02/32295244
Mravec Boris prof. MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295226
Muchová Eva Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295264
Nemčovičová Ivana Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302453
Nemec Michal Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295264
Nikodémová Alena
odborný pracovník USV
Útvar mzdovej učtárne
02/32295025
Nováková Eva
ostatní
02/32295144
Nováková Eva Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302424
Nováková Slavomíra Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Ondičová Katarína MVDr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295227
Ondriaš Karol RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295319
Oravská Alena
laborant
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Osacká Jana RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295214
Ovečková Ingrid RNDr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302438
Padová Alexandra Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295222
Palkovičová Katarína Ing.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Pastorek Jaromír prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
Pastoreková Silvia prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302405
Pecháčová Patrícia Mgr.
vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295178
Penesová Adela MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
02/32295245
Petrovičová Petra Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rádiobiológie
044/4382974
Pirník Zdenko doc. PharmDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295223
Píšová Helena
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295000
Plavá Jana Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Pobočíková Alexandra
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302411
Poláková Katarína RNDr.,DrSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295153
Polakovičová Zuzana Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/32295103
Polčicová Katarína Mgr., PhD
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302438
Poldaufová Milada
odborný pracovník USV
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/32295105
Poturnajová Martina Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295137
Predajňa Lukáš Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Predajňová Ľubica Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar správy majetku štátu
02/32295021
Prokopec Miroslav
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327111
Pudmarčík Peter
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327726
Puterová Zdenka
odborný pracovník USV
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302403
Quevedo Diaz Marco Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Rádiková Žofia MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
02/32295245
Radvák Peter Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Radvánszky Ján RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky človeka
02/60296653
Ragač Ondrej Mgr.
vedecko technický pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Rajciová Blažena
odborný pracovník USV
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/59302455
Reichová Alexandra Ing.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie neurobiológie
02/32295231
Repelová Simona Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Reváková Helena
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Režuchová Ingeborg RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302460
Rojik Vladimír
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302409
Rojiková Lucia Bc.
laborant
02/32295144
Rokytová Ivana Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie neurobiológie
02/32295282
Roška Jan Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky
02/32295130
Ruppert Filip
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295000
Russ Gustáv RNDr., DrSc.
odborný pracovník VŠ
Acta Virologica
02/59302412
Ryboš Michal Mgr.
odborný pracovník VŠ
Právny útvar a útvar ochrany osobných údajov
02/59302445
Sallay Balázs Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302431
Scsuková Soňa Mgr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295275
Sedláčková Eva RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295176
Sedlák Ján RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295152
Sedláková Katarína Ing.
odborný pracovník VŠ
Neoplasma
02/32295114
Sedláková Oľga RNDr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Sekeyová Zuzana RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302433
Semanová Antónia
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Schmidtová Silvia Ing.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Schön Martin MUDr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Schwendt Marek Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Siebenstichová Marta
laborant
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302456
Sihelská Nina Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Slamková Miroslava Ing.
doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295257
Sláviková Monika RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302424
Slobodová Lucia Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Slobodová Zuzana Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Slušný Milan
ostatní
Útvar autodopravy
02/59302462
Smolková Božena Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295189
Sokolská Soňa Mgr.
vedecko technický pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Sopúšková Ľubica
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302410
Spodniaková Barbora MSc.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295221
Srančíková Annamária Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295230
Staník Juraj MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295271
Staníková Daniela MUDr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Starchoň Ivan
ostatní
Útvar autodopravy
02/32295110
Struková Jana MVDr.
vedecko technický pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Svetlíková Darina Ing.
vedecko technický pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302457
Svitková Barbora Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295175
Szabová Katarína RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/59327402
Szalayová Renáta
laborant
Oddelenie rickettsiológie
02/59302433
Szomolayová Ildiko
laborant
Oddelenie genetiky človeka
02/60296405
Šajánek Milan
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295280
Šárniková Iveta JUDr.
odborný pracovník VŠ
02/59302400
Šebová Radka RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302436
Šelc Michal Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie nanobiológie
02/32295177
Šestáková Zuzana RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295131
Ševčíková Viera Ing.
odborný pracovník VŠ
Projektový útvar
02/59302419
Šimek Maroš Mgr.
laborant
02/32295179
Šimko Fedor prof. MUDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295242
Šimko Veronika RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Šírová Marta
laborant
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295313
Škopková Martina RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Škorvaga Milan RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295120
Škultéty Ľudovít Ing., DrSC.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302418
Škvarková Lucia RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Šoltýsová Andrea Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky človeka
02/60296594
Šorf Rastislav Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie rickettsiológie
02/59302432
Špitalská Eva Mgr., PhD
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Šramková Monika RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295176
Šťastná Sarah Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295217
Štefanidesová Katarína Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Števurka Igor
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295110
Števurková Viola
laborant
Oddelenie genetiky
02/32295200
Štibrániová Iveta Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302425
Štrbák Vladimír MUDr., DrSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295233
Šubr Zdeno RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Šuliková Margita
laborant
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295155
Šumichrastová Anna Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rádiobiológie
0915/405393
Švančarová Petra RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302457
Švastová Eliška Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Takáčová Martina RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Tarábková Kvetoslava
laborant
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302451
Tillinger Andrej Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295227
Tokárová Kristína Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302440
Tomášková Jana Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302439
Tomášová Lenka Mgr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
Tomčíková Karolína RNDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Toporová Lucia Ing., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295276
Toro Lenka RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Tóthová Ľubomíra RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Trusinová Ludmila Mgr.
vedecko technický pracovník
02/32295236
Turianová Lucia RNDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302457
Tyčiaková Silvia RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295137
Ukropcová Barbara doc. MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295261
Ukropec Jozef Mgr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295263
Valentínová Lucia Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Valkovičová Terézia Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Vaňovičová Zita
odborný pracovník USV
Útvar mzdovej učtárne
02/32295108
Varečková Eva RNDr., DrSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302427
Varga Lukáš MUDr. RNDr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295269
Vargovič Peter Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295279
Vavreková Marta
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Vidličková Ivana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Vieriková Jana
laborant
Oddelenie rickettsiológie
02/59302431
Vlasáková Danuša
laborant
Oddelenie genetiky
02/32295126
Vlček Miroslav MUDr., PhD.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
02/32295244
Vozárová Mária RNDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Vozárová Zuzana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Vulić Radivojka Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie rickettsiológie
Wachsmannová Lenka RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295200
Zahradníková Veronika Mgr.
odborný pracovník VŠ
Útvar vedeckých informácií
02/32295100
Zajac Vladimír doc. RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295197
Zastko Lucián Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rádiobiológie
044/4382974
Zaťková Andrea Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky človeka
0911/466599
Zaťková Martina Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295231
Zaťovičová Miriam RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Zdurienčíková Martina RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/3229 5151
Zelník Vladimír RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
02/59302463
Zemeková Dana
laborant
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295274
Zmetáková Iveta Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295190
Zorad Štefan Ing., CSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295250
Žilavá Ľudmila
laborant
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Žužičová Regina
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295000

 

staff-search-a + cat

Meno a priezviskoPozíciaOddelenieTelefónEmail
Adamová Ivana Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie klinického výskumu
02/32295252
Altaner Čestmír doc. Ing., DrSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295142
Bábelová Andrea Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295177
Babitšová Nikola Ing.
laborant
Oddelenie rickettsiológie
02/59302406
Bačová Zuzana Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295231
Bakoš Ján RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295232
Balagová Lucia Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295218
Baláž Miroslav Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Balážová Lucia Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Balogová Erika Bc.
vedecko technický pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295257
Baranová Mária Ing.
vedecko technický pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Baráthová Monika RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Bardačová Magdaléna
laborant
Laboratórium vývojovej genetiky
02/32295237
Barnová Martina Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295151
Barteková Eva Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar všeobecnej učtárne
02/32295022
Bartíková Pavlína Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302425
Bartošová Mária RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302441
Bártová Ľubomíra RNDr.
odborný pracovník VŠ
Acta Virologica
02/59302412
Batelka Vladimír Ing.
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
Beliaev Igor doc. Ing., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie rádiobiológie
02/32295119
Belvončíková Petra RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302435
Bendžala Matej MUDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
Benej Martin RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Benický Július Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
Benko Mário Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302460
Beňo Milan Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Laboratórium vývojovej genetiky
02/32295236
Beňová Liszeková Denisa Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Laboratórium vývojovej genetiky
02/32295236
Betáková Tatiana RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302440
Bialešová Lucia Ing., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Biháriová Simona
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
Bílková Mária
odborný pracovník USV
Útvar registratúry a archivácie, podateľňa
02/59302420
Birčáková Marcela Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar všeobecnej učtárne
02/32295020
Bitto Peter
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
Bízik Jozef RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295148
Bobišová Zuzana Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302443
Bohovič Roman Ing., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Boldišová Eva Ing.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302406
Borszéková Pulzová Lucia MVDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295121
Boršová Kristína Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302424
Brozmanová Jela Ing., DrSc.
odborný pracovník VŠ
Neoplasma
02/32295114
Brtko Július Ing., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295277
Bubničová Ľudmila
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302410
Bujňáková Mlynarčíková Alžbeta Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295275
Bullová Petra Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Buociková Verona Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/59302191
Buríková Monika Ing., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Búzeková Anna
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
Buzgóová Katarína Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295218
Cabrnochová Emília
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Ciesar Štefan
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327111
Cigáňová Dagmar
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302410
Cihová Marína Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Csáderová Lucia RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Csánová Agneša RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295221
Csicsay František MVDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Čechovič Štefan
ostatní
Útvar autodopravy
02/32295280
Černáčková Alena Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295222
Červenková Jana
odborný pracovník USV
Útvar hotovostnej pokladne
02/32295023
Čierniková Soňa RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295198
Čipák Ľuboš Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295171
Čipáková Ingrid Ing., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295171
Danchenko Maxim Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302406
Danchenko Monika Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302431
Daniš Daniel Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Daniš Stanislav
ostatní
02/59302411
Debreová Michaela Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302458
Demková Lucia Ing.
vedecko technický pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Dobročka Kornel
odborný pracovník USV
Útvar IKT
02/59302415
Dörnhöferová Renáta Mgr.
odborný pracovník VŠ
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Dremencov Eliyahu MMedSc., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295535
Dubová Viera Ing.
odborný pracovník VŠ
Sekretariát vedeckého riaditeľa
02/32295249
Dubrovčáková Mária
laborant
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295145
Dudáš Milan
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327111
Durdík Matúš Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie rádiobiológie
02/32295118
Durdíková Kristína Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky
02/32295130
Ďuriníková Erika Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Eder Róbert
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327111
Fabiánová Andrea Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Farkaš Robert RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Laboratórium vývojovej genetiky
02/32295235
Fialová Gabriela Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar komunikácie a vzťahov s verejnosťou
02 /32295105
Florez-Ramírez Gabriela MSc., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302406
Fogelová Margaréta RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Fridrichová Ivana RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295188
Fumačová Havlíková Sabína RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302428
Gábelová Alena RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295175
Gál Jozef
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295111
Gašperíková Daniela RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295271
Genčúrová Veronika Ing.
vedecko technický pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Gerčáková Katarína MVDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Gibadulinová Adriana RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Glasa Miroslav Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302446
Glasová Helena MUDr.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky človeka
02/59370767
Goffa Eduard RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295129
Goliaš Tereza PharmDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302451
Gorčíková Slávka
laborant
02/32295278
Graban Ján RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295219
Gregušová Naďa Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie nanobiológie
02/59302177
Grman Marián Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295323
Gronesová Paulína RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295158
Gurská Soňa Ing.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295175
Gurský Ján Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295121
Hanczko Marián
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302409
Havránek Tomáš Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295232
Havranová Andrea Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie klinického výskumu
02/32295252
Henes Jozef
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327726
Hlaváčová Nataša RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295216
Hlavatá Erika Mgr.
odborný pracovník VŠ
Projektový útvar
02/59302402
Hodosy Július MUDr. Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Holíková Viera RNDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302425
Hollý Jaroslav RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Horváthová Eva Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295178
Horváthová Ľubica Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295223
Horváthová Kajabová Viera RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295189
Hučková Miloslava RNDr.
vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295269
Hudecová Soňa RNDr.,CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
0903/458316
Hulíková Alžbeta Mgr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Hunáková Ľuba RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295154
Hurbanová Lenka
laborant
Oddelenie genetiky
02/32295126
Húsková Gertrúda Bc.
laborant
Oddelenie genetiky
02/32295179
Chabroňová Zuzana
laborant
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302424
Chmelová Magdaléna Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295217
Cholujová Danka RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295159
Chomanič Pavol Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295219
Chovancová Barbora Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295318
Chovanec Miroslav Mgr.,Phd.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295127
Imrich Richard MUDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
02/32295243
Išová Jana
laborant
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Jacková Lucia Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295264
Jakl Lukáš Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie rádiobiológie
02/32295118
Jakubcová Lucia RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Jakubíková Jana RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295159
Janáková Zuzana Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Janatová Katarína
laborant
Oddelenie neurobiológie
02/32295230
Jányová Andrea
ostatní
02/32295126
Javorská Stela Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar personalistiky a odmeňovania
02/59302416
Jelenská Lenka RNDr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Jesenská Viera
laborant
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302437
Ježová Daniela prof. PharmDr., DrSc.
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295215
Jurčík Matúš Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky
02/59302179
Jurčovičová Jana doc. Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295242
Jurina Peter PhDr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Jurkovičová Dana RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295131
Kabát Peter doc. RNDr., CSc.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302426
Kádaši Ľudevít prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie genetiky človeka
02/60296444
Kajo Karol doc. MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
0911/648766
Kaľavská Katarína RNDr. Ing., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/59327317
Kalinková Lenka Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky
02/32295191
Kalocsaiová Evelína Ing.
vedecko technický pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302456
Kapsdorfer Daniela MUDr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295219
Karabová Karin Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/32295248
Karailiev Peter Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295217
Kaščáková Daniela
ostatní
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Kavalírová Jana
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302408
Kéry Martin Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie nádorovej biológie
Kindlová Karin Mgr.
odborný pracovník VŠ
Útvar personalistiky a odmeňovania
02/59302416
Kipikašová Danka
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Kiss Alexander RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník, redaktor
Oddelenie neurobiológie
02/32295225
Klempa Boris RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302465
Klimeš Iwar prof. MUDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295272
Klobušická Margita RNDr., CSc.
odborný pracovník VŠ
02/32295104
Kmeťová Michaela Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Kohanyi Radoslav
laborant
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302413
Kokindová Adriána
ostatní
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Koľšovská Renáta
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Kopáček Juraj MVDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302404
Kopecká Kristína Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295178
Kósa Csaba Ing., PhD.
odborný pracovník VŠ
Útvar BOZP
02/32295016
Kosorinová Alena
laborant
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Kostolanský František RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302450
Košík Ivan RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302442
Košík Pavol Mgr.
vedecký pracovník
Oddelenie rádiobiológie
02/32295118
Košíková Martina RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Košovský Ján RNDr., CSc.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302435
Kováčiková Katarína Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Kovanoglou Andrášiková Andrea Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar všeobecnej učtárne
02/32295018
Kovaríková Anna
laborant
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295155
Kovarský Dušan
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302408
Kozics Katarína RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295176
Kozovská Zuzana RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295138
Krahulec Boris doc. MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Krajčírová Iveta
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302453
Krasoňová Hana Mgr.
odborný pracovník VŠ
02/32295017
Krasulová Katarína Bc.
odborný pracovník VŠ
Útvar správy majetku štátu
Kretová Miroslava RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295174
Krivá Mária
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Krivulčík Tomáš RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295190
Križanová Oľga prof.Ing.,DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295312
Kršková Katarína Ing.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295255
Krumpolec Patrik Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Kubiritová Zuzana Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky človeka
02/60296653
Kučerová Lucia Mgr.,PhD.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295147
Kúdelová Marcela RNDr.,DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302434
Kukliš Vladimír Ing.
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295000
Kurdiová Timea Mgr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295264
Kusenda Ján Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295157
Labudová Martina RNDr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Lackovičová Zuzana Bc.
odborný pracovník VŠ
Sekretariát riaditeľa BMC SAV
02/59302405
Lakota Ján MUDr.,CSc
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295145
Lapošová Katarína RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Lauková Marcela Ing.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
Lenčešová Ľubomíra Mgr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295314
Ličková Martina RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302428
Líneková Alena
laborant
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295144
Líška Ján MVDr.,CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Lopušná Katarína RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302460
Lóry Viktória RNDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295257
Luciaková Katarína Ing.,DrSC.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295174
Lukáč Vladimír
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327726
Lukáčiková Ľubomíra RNDr.,PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Lukasová Jana Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar všeobecnej učtárne
02/32295019
Macejová Dana Mgr.,PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295276
Mackovičová Darina
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
Máderová Denisa Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Mach Mojmír RNDr.,PhD.
odborný pracovník VŠ
Neoplasma
Majerčíková Zuzana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
Mániková Dominika Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295129
Marková Eva RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie rádiobiológie
02/32295120
Mašindová Ivica Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Matúšková Miroslava RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295138
Mesárošová Monika RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295176
Miklíková Svetlana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Miklošová Eva Mgr.
vedecký pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Miklošová Marta RNDr.
vedecký pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
051/4562355
Mikolášková Barbora Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky
02/32295179
Mikušková Eva Mgr.
odborný pracovník VŠ
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/32295103
Minichová Lenka Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302431
Mistríková Jela prof. RNDr., DrSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302426
Mišák Anton Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295323
Mišovičová Margita
laborant
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302417
Mitková Alica
laborant
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295267
Molnárová Eva
odborný pracovník USV
Útvar štátnej pokladnice a rozpočtu
02/32295103
Monček Fedor Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Mosná Barbora Ing.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295286
Mravcová Martina MUDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
02/32295244
Mravec Boris prof. MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295226
Muchová Eva Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295264
Nemčovičová Ivana Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302453
Nemec Michal Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295264
Nikodémová Alena
odborný pracovník USV
Útvar mzdovej učtárne
02/32295025
Nováková Eva
ostatní
02/32295144
Nováková Eva Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302424
Nováková Slavomíra Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Ondičová Katarína MVDr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295227
Ondriaš Karol RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295319
Oravská Alena
laborant
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Osacká Jana RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295214
Ovečková Ingrid RNDr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302438
Padová Alexandra Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295222
Palkovičová Katarína Ing.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Pastorek Jaromír prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
Pastoreková Silvia prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302405
Pecháčová Patrícia Mgr.
vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295178
Penesová Adela MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
02/32295245
Petrovičová Petra Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rádiobiológie
044/4382974
Pirník Zdenko doc. PharmDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295223
Píšová Helena
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295000
Plavá Jana Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Pobočíková Alexandra
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302411
Poláková Katarína RNDr.,DrSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295153
Polakovičová Zuzana Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/32295103
Polčicová Katarína Mgr., PhD
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302438
Poldaufová Milada
odborný pracovník USV
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/32295105
Poturnajová Martina Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295137
Predajňa Lukáš Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Predajňová Ľubica Ing.
odborný pracovník VŠ
Útvar správy majetku štátu
02/32295021
Prokopec Miroslav
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327111
Pudmarčík Peter
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327726
Puterová Zdenka
odborný pracovník USV
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302403
Quevedo Diaz Marco Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Rádiková Žofia MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
02/32295245
Radvák Peter Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Radvánszky Ján RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky človeka
02/60296653
Ragač Ondrej Mgr.
vedecko technický pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Rajciová Blažena
odborný pracovník USV
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/59302455
Reichová Alexandra Ing.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie neurobiológie
02/32295231
Repelová Simona Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Reváková Helena
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Režuchová Ingeborg RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302460
Rojik Vladimír
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302409
Rojiková Lucia Bc.
laborant
02/32295144
Rokytová Ivana Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie neurobiológie
02/32295282
Roška Jan Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie genetiky
02/32295130
Ruppert Filip
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295000
Russ Gustáv RNDr., DrSc.
odborný pracovník VŠ
Acta Virologica
02/59302412
Ryboš Michal Mgr.
odborný pracovník VŠ
Právny útvar a útvar ochrany osobných údajov
02/59302445
Sallay Balázs Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302431
Scsuková Soňa Mgr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295275
Sedláčková Eva RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295176
Sedlák Ján RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295152
Sedláková Katarína Ing.
odborný pracovník VŠ
Neoplasma
02/32295114
Sedláková Oľga RNDr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Sekeyová Zuzana RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302433
Semanová Antónia
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Schmidtová Silvia Ing.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Schön Martin MUDr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Schwendt Marek Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Siebenstichová Marta
laborant
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302456
Sihelská Nina Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Slamková Miroslava Ing.
doktorand
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295257
Sláviková Monika RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302424
Slobodová Lucia Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Slobodová Zuzana Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Slušný Milan
ostatní
Útvar autodopravy
02/59302462
Smolková Božena Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295189
Sokolská Soňa Mgr.
vedecko technický pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Sopúšková Ľubica
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302410
Spodniaková Barbora MSc.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295221
Srančíková Annamária Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295230
Staník Juraj MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295271
Staníková Daniela MUDr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Starchoň Ivan
ostatní
Útvar autodopravy
02/32295110
Struková Jana MVDr.
vedecko technický pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Svetlíková Darina Ing.
vedecko technický pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302457
Svitková Barbora Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295175
Szabová Katarína RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/59327402
Szalayová Renáta
laborant
Oddelenie rickettsiológie
02/59302433
Szomolayová Ildiko
laborant
Oddelenie genetiky človeka
02/60296405
Šajánek Milan
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295280
Šárniková Iveta JUDr.
odborný pracovník VŠ
02/59302400
Šebová Radka RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302436
Šelc Michal Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie nanobiológie
02/32295177
Šestáková Zuzana RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295131
Ševčíková Viera Ing.
odborný pracovník VŠ
Projektový útvar
02/59302419
Šimek Maroš Mgr.
laborant
02/32295179
Šimko Fedor prof. MUDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295242
Šimko Veronika RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Šírová Marta
laborant
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295313
Škopková Martina RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Škorvaga Milan RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295120
Škultéty Ľudovít Ing., DrSC.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302418
Škvarková Lucia RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Šoltýsová Andrea Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky človeka
02/60296594
Šorf Rastislav Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie rickettsiológie
02/59302432
Špitalská Eva Mgr., PhD
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Šramková Monika RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nanobiológie
02/32295176
Šťastná Sarah Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295217
Štefanidesová Katarína Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Števurka Igor
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295110
Števurková Viola
laborant
Oddelenie genetiky
02/32295200
Štibrániová Iveta Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302425
Štrbák Vladimír MUDr., DrSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295233
Šubr Zdeno RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Šuliková Margita
laborant
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295155
Šumichrastová Anna Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rádiobiológie
0915/405393
Švančarová Petra RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302457
Švastová Eliška Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Takáčová Martina RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Tarábková Kvetoslava
laborant
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302451
Tillinger Andrej Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295227
Tokárová Kristína Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302440
Tomášková Jana Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302439
Tomášová Lenka Mgr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie molekulárnej fyziológie
Tomčíková Karolína RNDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Toporová Lucia Ing., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295276
Toro Lenka RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Tóthová Ľubomíra RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Trusinová Ludmila Mgr.
vedecko technický pracovník
02/32295236
Turianová Lucia RNDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302457
Tyčiaková Silvia RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295137
Ukropcová Barbara doc. MUDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295261
Ukropec Jozef Mgr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295263
Valentínová Lucia Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Valkovičová Terézia Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Vaňovičová Zita
odborný pracovník USV
Útvar mzdovej učtárne
02/32295108
Varečková Eva RNDr., DrSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302427
Varga Lukáš MUDr. RNDr., PhD.
vedecko technický pracovník
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295269
Vargovič Peter Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295279
Vavreková Marta
laborant
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Vidličková Ivana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Vieriková Jana
laborant
Oddelenie rickettsiológie
02/59302431
Vlasáková Danuša
laborant
Oddelenie genetiky
02/32295126
Vlček Miroslav MUDr., PhD.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie klinického výskumu
02/32295244
Vozárová Mária RNDr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Vozárová Zuzana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Vulić Radivojka Mgr.
vedecko technický pracovník, doktorand
Oddelenie rickettsiológie
Wachsmannová Lenka RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295200
Zahradníková Veronika Mgr.
odborný pracovník VŠ
Útvar vedeckých informácií
02/32295100
Zajac Vladimír doc. RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295197
Zastko Lucián Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie rádiobiológie
044/4382974
Zaťková Andrea Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky človeka
0911/466599
Zaťková Martina Mgr.
vedecko technický pracovník
Oddelenie neurobiológie
02/32295231
Zaťovičová Miriam RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Zdurienčíková Martina RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie imunológie nádorov
02/3229 5151
Zelník Vladimír RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Biotechnologické a analytické laboratóriá
02/59302463
Zemeková Dana
laborant
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295274
Zmetáková Iveta Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Oddelenie genetiky
02/32295190
Zorad Štefan Ing., CSc.
vedúci vedecký pracovník
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295250
Žilavá Ľudmila
laborant
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Žužičová Regina
ostatní
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295000

 

GRID A
GRID B
Mgr. Ivana Adamová
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie klinického výskumu
02/32295252
Bc. Erika Balogová
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295257
Ing.,PhD. Soňa Gurská
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie nanobiológie
02/32295175
Mgr., PhD. Ján Gurský
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295121
Marián Hanczko
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302409
Mgr., PhD. Tomáš Havránek
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295232
Mgr. Andrea Havranová
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie klinického výskumu
02/32295252
Jozef Henes
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327726
RNDr.,PhD. Nataša Hlaváčová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295216
vedúci oddelenia
Mgr. Erika Hlavatá
odborný pracovník VŠ
Právno-organizačný úsek
Projektový útvar
02/59302402
MUDr. Mgr., PhD. Július Hodosy
samostatný vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
RNDr. Viera Holíková
vedecko technický pracovník, doktorand
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302425
Ing. Mária Baranová
vedecko technický pracovník
Virologický ústav
Biotechnologické a analytické laboratóriá
RNDr.,PhD. Jaroslav Hollý
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Mgr., PhD. Eva Horváthová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295178
Mgr., PhD. Ľubica Horváthová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295223
RNDr.,PhD. Viera Horváthová Kajabová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295189
RNDr. Miloslava Hučková
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295269
RNDr.,CSc. Soňa Hudecová
samostatný vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie molekulárnej fyziológie
0903/458316
Mgr., PhD. Alžbeta Hulíková
vedecko technický pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
RNDr., CSc. Ľuba Hunáková
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295154
Lenka Hurbanová
laborant
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295126
Bc. Gertrúda Húsková
laborant
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295179
RNDr., PhD. Monika Baráthová
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Zuzana Chabroňová
laborant
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302424
Mgr. Magdaléna Chmelová
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295217
RNDr.,PhD. Danka Cholujová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295159
Mgr. Pavol Chomanič
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295219
Mgr. Barbora Chovancová
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295318
Mgr.,Phd. Miroslav Chovanec
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295127
vedecký riaditeľ
vedúci oddelenia
MUDr., DrSc. Richard Imrich
vedúci vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie klinického výskumu
02/32295243
Jana Išová
laborant
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Mgr. Lucia Jacková
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295264
Mgr. Lukáš Jakl
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie rádiobiológie
02/32295118
Magdaléna Bardačová
laborant
Ústav experimentálnej endokrinológie
Laboratórium vývojovej genetiky
02/32295237
RNDr.,PhD. Lucia Jakubcová
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
RNDr.,PhD. Jana Jakubíková
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295159
vedúci oddelenia
Mgr. Zuzana Janáková
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Katarína Janatová
laborant
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295230
Andrea Jányová
ostatní
Technický úsek
02/32295126
Ing. Stela Javorská
odborný pracovník VŠ
Právno-organizačný úsek
Útvar personalistiky a odmeňovania
02/59302416
RNDr. Lenka Jelenská
vedecko technický pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Viera Jesenská
laborant
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302437
prof. PharmDr., DrSc. Daniela Ježová
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295215
Mgr. Matúš Jurčík
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/59302179
Mgr. Martina Barnová
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295151
doc. Ing., CSc. Jana Jurčovičová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295242
PhDr. Peter Jurina
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
RNDr., PhD. Dana Jurkovičová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295131
doc. RNDr., CSc. Peter Kabát
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302426
prof. RNDr., DrSc. Ľudevít Kádaši
vedúci vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie genetiky človeka
02/60296444
vedúci oddelenia
doc. MUDr., PhD. Karol Kajo
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie imunológie nádorov
0911/648766
RNDr. Ing., PhD. Katarína Kaľavská
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/59327317
Mgr. Lenka Kalinková
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295191
Ing. Evelína Kalocsaiová
vedecko technický pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302456
MUDr., PhD. Daniela Kapsdorfer
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295219
Ing. Eva Barteková
odborný pracovník VŠ
Ekonomický úsek
Útvar všeobecnej učtárne
02/32295022
Ing. Karin Karabová
odborný pracovník VŠ
Ekonomický úsek
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/32295248
Mgr. Peter Karailiev
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295217
Daniela Kaščáková
ostatní
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Jana Kavalírová
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302408
Mgr. Martin Kéry
vedecko technický pracovník, doktorand
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
Mgr. Karin Kindlová
odborný pracovník VŠ
Právno-organizačný úsek
Útvar personalistiky a odmeňovania
02/59302416
Danka Kipikašová
laborant
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
RNDr., DrSc. Alexander Kiss
vedúci vedecký pracovník, redaktor
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295225
RNDr., DrSc. Boris Klempa
vedúci vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302465
vedúci oddelenia
prof. MUDr., DrSc. Iwar Klimeš
vedúci vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295272
Mgr., PhD. Pavlína Bartíková
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302425
RNDr., CSc. Margita Klobušická
odborný pracovník VŠ
Ústav experimentálnej onkológie
02/32295104
Mgr. Michaela Kmeťová
vedecko technický pracovník, doktorand
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Radoslav Kohanyi
laborant
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302413
Adriána Kokindová
ostatní
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Renáta Koľšovská
laborant
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
MVDr., DrSc. Juraj Kopáček
vedúci vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302404
vedecký riaditeľ
Mgr. Kristína Kopecká
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie nanobiológie
02/32295178
Ing., PhD. Csaba Kósa
odborný pracovník VŠ
Právno-organizačný úsek
Útvar BOZP
02/32295016
Alena Kosorinová
laborant
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
RNDr., CSc. František Kostolanský
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302450
RNDr., PhD. Mária Bartošová
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302441
RNDr., PhD. Ivan Košík
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302442
Mgr. Pavol Košík
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie rádiobiológie
02/32295118
RNDr., PhD. Martina Košíková
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
RNDr., CSc. Ján Košovský
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302435
Mgr. Katarína Kováčiková
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Ing. Andrea Kovanoglou Andrášiková
odborný pracovník VŠ
Ekonomický úsek
Útvar všeobecnej učtárne
02/32295018
Anna Kovaríková
laborant
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295155
Dušan Kovarský
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302408
RNDr., PhD. Katarína Kozics
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie nanobiológie
02/32295176
RNDr., PhD. Zuzana Kozovská
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295138
RNDr. Ľubomíra Bártová
odborný pracovník VŠ
Redakcie
Acta Virologica
02/59302412
doc. MUDr., PhD. Boris Krahulec
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Iveta Krajčírová
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302453
Mgr. Hana Krasoňová
odborný pracovník VŠ
Ekonomický úsek
02/32295017
vedúci úseku
Bc. Katarína Krasulová
odborný pracovník VŠ
Ekonomický úsek
Útvar správy majetku štátu
RNDr.,PhD. Miroslava Kretová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295174
Mária Krivá
laborant
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
RNDr.,PhD. Tomáš Krivulčík
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295190
prof.Ing.,DrSc. Oľga Križanová
vedúci vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295312
vedúci oddelenia
Ing.,PhD. Katarína Kršková
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295255
Mgr. Patrik Krumpolec
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Ing. Vladimír Batelka
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
Mgr. Zuzana Kubiritová
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie genetiky človeka
02/60296653
Mgr.,PhD. Lucia Kučerová
vedúci vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295147
RNDr.,DrSc. Marcela Kúdelová
vedúci vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302434
Ing. Vladimír Kukliš
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295000
Mgr.,PhD. Timea Kurdiová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295264
Ing., CSc. Ján Kusenda
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295157
RNDr.,PhD. Martina Labudová
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Bc. Zuzana Lackovičová
odborný pracovník VŠ
Právno-organizačný úsek
Sekretariát riaditeľa BMC SAV
02/59302405
MUDr.,CSc Ján Lakota
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295145
RNDr.,PhD. Katarína Lapošová
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
doc. Ing., DrSc. Čestmír Altaner
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295142
doc. Ing., DrSc. Igor Beliaev
vedúci vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie rádiobiológie
02/32295119
vedúci oddelenia
Ing.,PhD. Marcela Lauková
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
Mgr.,PhD. Ľubomíra Lenčešová
samostatný vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295314
RNDr.,PhD. Martina Ličková
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302428
Alena Líneková
laborant
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295144
MVDr.,CSc. Ján Líška
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
RNDr.,PhD. Katarína Lopušná
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302460
RNDr. Viktória Lóry
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295257
Ing.,DrSC. Katarína Luciaková
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295174
Vladimír Lukáč
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327726
RNDr.,PhD. Ľubomíra Lukáčiková
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
RNDr., PhD. Petra Belvončíková
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302435
Ing. Jana Lukasová
odborný pracovník VŠ
Ekonomický úsek
Útvar všeobecnej učtárne
02/32295019
Mgr.,PhD. Dana Macejová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295276
Darina Mackovičová
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
Mgr. Denisa Máderová
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
RNDr.,PhD. Mojmír Mach
odborný pracovník VŠ
Redakcie
Neoplasma
Mgr., PhD. Zuzana Majerčíková
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
Mgr., PhD. Dominika Mániková
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295129
RNDr., CSc. Eva Marková
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie rádiobiológie
02/32295120
Mgr., PhD. Ivica Mašindová
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
RNDr., PhD. Miroslava Matúšková
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295138
vedúci oddelenia, vedúci zverincov
MUDr., PhD. Matej Bendžala
vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie klinického výskumu
RNDr., PhD. Monika Mesárošová
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie nanobiológie
02/32295176
Mgr., PhD. Svetlana Miklíková
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Mgr. Eva Miklošová
vedecký pracovník
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
RNDr. Marta Miklošová
vedecký pracovník
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
051/4562355
Mgr. Barbora Mikolášková
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295179
Mgr. Eva Mikušková
odborný pracovník VŠ
Ekonomický úsek
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/32295103
Mgr., PhD. Lenka Minichová
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302431
prof. RNDr., DrSc. Jela Mistríková
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302426
Mgr., PhD. Anton Mišák
vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295323
Margita Mišovičová
laborant
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302417
RNDr., PhD. Martin Benej
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Alica Mitková
laborant
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295267
Eva Molnárová
odborný pracovník USV
Ekonomický úsek
Útvar štátnej pokladnice a rozpočtu
02/32295103
Mgr., PhD. Fedor Monček
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Ing. Barbora Mosná
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295286
MUDr., PhD. Martina Mravcová
vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie klinického výskumu
02/32295244
prof. MUDr., PhD. Boris Mravec
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295226
Mgr. Eva Muchová
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295264
Mgr., PhD. Ivana Nemčovičová
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302453
vedúci oddelenia
Mgr. Michal Nemec
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295264
Alena Nikodémová
odborný pracovník USV
Ekonomický úsek
Útvar mzdovej učtárne
02/32295025
Mgr., PhD. Július Benický
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
Eva Nováková
ostatní
Technický úsek
02/32295144
Mgr. Eva Nováková
vedecko technický pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302424
Ing., PhD. Slavomíra Nováková
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
MVDr., PhD. Katarína Ondičová
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295227
RNDr., DrSc. Karol Ondriaš
vedúci vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295319
Alena Oravská
laborant
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
RNDr., PhD. Jana Osacká
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295214
RNDr. Ingrid Ovečková
vedecko technický pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302438
Mgr. Alexandra Padová
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295222
Ing. Katarína Palkovičová
vedecko technický pracovník
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Mgr. Mário Benko
vedecko technický pracovník, doktorand
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302460
prof. RNDr., DrSc. Jaromír Pastorek
vedúci vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
prof. RNDr., DrSc. Silvia Pastoreková
vedúci vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302405
riaditeľka BMC SAV
vedúci oddelenia
Mgr. Patrícia Pecháčová
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie nanobiológie
02/32295178
MUDr., PhD. Adela Penesová
samostatný vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie klinického výskumu
02/32295245
Mgr. Petra Petrovičová
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie rádiobiológie
044/4382974
doc. PharmDr., PhD. Zdenko Pirník
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295223
Helena Píšová
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295000
Mgr. Jana Plavá
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Alexandra Pobočíková
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302411
RNDr.,DrSc. Katarína Poláková
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295153
Mgr., PhD. Milan Beňo
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Laboratórium vývojovej genetiky
02/32295236
Ing. Zuzana Polakovičová
odborný pracovník VŠ
Ekonomický úsek
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/32295103
Mgr., PhD Katarína Polčicová
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302438
Milada Poldaufová
odborný pracovník USV
Ekonomický úsek
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/32295105
Ing., PhD. Martina Poturnajová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295137
Mgr., PhD. Lukáš Predajňa
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Ing. Ľubica Predajňová
odborný pracovník VŠ
Ekonomický úsek
Útvar správy majetku štátu
02/32295021
Miroslav Prokopec
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327111
Peter Pudmarčík
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327726
Zdenka Puterová
odborný pracovník USV
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302403
Mgr., PhD. Marco Quevedo Diaz
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Mgr., PhD. Denisa Beňová Liszeková
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Laboratórium vývojovej genetiky
02/32295236
MUDr., PhD. Žofia Rádiková
samostatný vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie klinického výskumu
02/32295245
Mgr., PhD. Peter Radvák
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
RNDr., PhD. Ján Radvánszky
samostatný vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie genetiky človeka
02/60296653
Mgr. Ondrej Ragač
vedecko technický pracovník
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Blažena Rajciová
odborný pracovník USV
Ekonomický úsek
Útvar MTZ a skladového hospodárstva
02/59302455
Ing. Alexandra Reichová
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295231
Mgr. Simona Repelová
vedecko technický pracovník, doktorand
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Helena Reváková
laborant
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
RNDr., PhD. Ingeborg Režuchová
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302460
Vladimír Rojik
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302409
RNDr., DrSc. Tatiana Betáková
vedúci vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302440
Bc. Lucia Rojiková
laborant
Zverince
02/32295144
Mgr. Ivana Rokytová
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295282
Mgr. Jan Roška
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295130
Filip Ruppert
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295000
RNDr., DrSc. Gustáv Russ
odborný pracovník VŠ
Redakcie
Acta Virologica
02/59302412
Mgr. Michal Ryboš
odborný pracovník VŠ
Právno-organizačný úsek
Právny útvar a útvar ochrany osobných údajov
02/59302445
Mgr. Balázs Sallay
vedecko technický pracovník
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302431
Mgr., CSc. Soňa Scsuková
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295275
RNDr., PhD. Eva Sedláčková
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie nanobiológie
02/32295176
RNDr., DrSc. Ján Sedlák
vedúci vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295152
predseda VR BMC SAV
Ing., PhD. Lucia Bialešová
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Ing. Katarína Sedláková
odborný pracovník VŠ
Ústav experimentálnej onkológie
Neoplasma
02/32295114
RNDr. Oľga Sedláková
vedecko technický pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
RNDr., PhD. Zuzana Sekeyová
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302433
Antónia Semanová
laborant
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Ing. Silvia Schmidtová
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
MUDr. Martin Schön
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Mgr., PhD. Marek Schwendt
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Marta Siebenstichová
laborant
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302456
Mgr. Nina Sihelská
vedecko technický pracovník, doktorand
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Ing. Miroslava Slamková
doktorand
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295257
Mgr., PhD. Andrea Bábelová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie nanobiológie
02/32295177
vedúci oddelenia
Simona Biháriová
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
RNDr., PhD. Monika Sláviková
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302424
Mgr. Lucia Slobodová
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295262
Mgr. Zuzana Slobodová
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Milan Slušný
ostatní
Technický úsek
Útvar autodopravy
02/59302462
Mgr., PhD. Božena Smolková
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295189
Mgr. Soňa Sokolská
vedecko technický pracovník
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Ľubica Sopúšková
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302410
MSc. Barbora Spodniaková
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295221
Mgr., PhD. Annamária Srančíková
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295230
MUDr., PhD. Juraj Staník
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295271
Mária Bílková
odborný pracovník USV
Právno-organizačný úsek
Útvar registratúry a archivácie, podateľňa
02/59302420
MUDr., PhD. Daniela Staníková
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Ivan Starchoň
ostatní
Technický úsek
Útvar autodopravy
02/32295110
MVDr. Jana Struková
vedecko technický pracovník
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Ing. Darina Svetlíková
vedecko technický pracovník
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302457
Mgr., PhD. Barbora Svitková
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie nanobiológie
02/32295175
RNDr., PhD. Katarína Szabová
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie imunológie nádorov
02/59327402
Renáta Szalayová
laborant
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302433
Ildiko Szomolayová
laborant
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie genetiky človeka
02/60296405
Milan Šajánek
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295280
JUDr. Iveta Šárniková
odborný pracovník VŠ
Právno-organizačný úsek
02/59302400
vedúci úseku
Ing. Marcela Birčáková
odborný pracovník VŠ
Ekonomický úsek
Útvar všeobecnej učtárne
02/32295020
RNDr., PhD. Radka Šebová
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302436
Mgr. Michal Šelc
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie nanobiológie
02/32295177
RNDr., PhD. Zuzana Šestáková
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295131
Ing. Viera Ševčíková
odborný pracovník VŠ
Právno-organizačný úsek
Projektový útvar
02/59302419
Mgr. Maroš Šimek
laborant
Zverince
02/32295179
prof. MUDr., CSc. Fedor Šimko
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295242
RNDr., PhD. Veronika Šimko
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Marta Šírová
laborant
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295313
RNDr., PhD. Martina Škopková
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
RNDr., CSc. Milan Škorvaga
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295120
Peter Bitto
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
Ing., DrSC. Ľudovít Škultéty
vedúci vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302418
vedúci oddelenia
RNDr., PhD. Lucia Škvarková
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Mgr., PhD. Andrea Šoltýsová
samostatný vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie genetiky človeka
02/60296594
Mgr. Rastislav Šorf
vedecko technický pracovník, doktorand
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302432
Mgr., PhD Eva Špitalská
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
RNDr., PhD. Monika Šramková
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie nanobiológie
02/32295176
Mgr. Sarah Šťastná
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295217
Mgr., PhD. Katarína Štefanidesová
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Igor Števurka
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295110
Viola Števurková
laborant
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295200
RNDr., DrSc. Jozef Bízik
vedúci vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295148
Mgr., PhD. Iveta Štibrániová
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302425
MUDr., DrSc. Vladimír Štrbák
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295233
RNDr., CSc. Zdeno Šubr
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Margita Šuliková
laborant
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295155
Mgr. Anna Šumichrastová
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie rádiobiológie
0915/405393
RNDr., PhD. Petra Švančarová
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302457
Mgr., PhD. Eliška Švastová
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
RNDr., PhD. Martina Takáčová
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Kvetoslava Tarábková
laborant
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302451
Ing., PhD. Andrej Tillinger
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295227
Mgr., PhD. Zuzana Bobišová
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302443
Mgr. Kristína Tokárová
vedecko technický pracovník, doktorand
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302440
Ing., PhD. Jana Tomášková
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302439
Mgr., PhD. Lenka Tomášová
vedecko technický pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie molekulárnej fyziológie
RNDr. Karolína Tomčíková
vedecko technický pracovník, doktorand
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Ing., PhD. Lucia Toporová
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295276
RNDr., PhD. Lenka Toro
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
RNDr., PhD. Ľubomíra Tóthová
samostatný vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Mgr. Ludmila Trusinová
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
02/32295236
RNDr. Lucia Turianová
vedecko technický pracovník, doktorand
Virologický ústav
Oddelenie imunológie vírusov
02/59302457
RNDr., PhD. Silvia Tyčiaková
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295137
Ing., PhD. Roman Bohovič
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
doc. MUDr., PhD. Barbara Ukropcová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295261
Mgr., DrSc. Jozef Ukropec
vedúci vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295263
vedecký tajomník
vedúci oddelenia
Mgr., PhD. Lucia Valentínová
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Mgr. Terézia Valkovičová
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Zita Vaňovičová
odborný pracovník USV
Ekonomický úsek
Útvar mzdovej učtárne
02/32295108
RNDr., DrSc. Eva Varečková
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302427
MUDr. RNDr., PhD. Lukáš Varga
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295269
Ing., PhD. Peter Vargovič
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295279
Marta Vavreková
laborant
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Mgr., PhD. Ivana Vidličková
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Ing. Eva Boldišová
vedecko technický pracovník
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302406
Jana Vieriková
laborant
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302431
Danuša Vlasáková
laborant
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295126
MUDr., PhD. Miroslav Vlček
vedúci vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie klinického výskumu
02/32295244
vedecký riaditeľ
vedúci oddelenia
RNDr. Mária Vozárová
vedecko technický pracovník, doktorand
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
Mgr., PhD. Zuzana Vozárová
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302447
Mgr. Radivojka Vulić
vedecko technický pracovník, doktorand
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
RNDr., PhD. Lenka Wachsmannová
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295200
Mgr. Veronika Zahradníková
odborný pracovník VŠ
Právno-organizačný úsek
Útvar vedeckých informácií
02/32295100
doc. RNDr., CSc. Vladimír Zajac
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295197
Mgr. Lucián Zastko
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie rádiobiológie
044/4382974
MVDr., PhD. Lucia Borszéková Pulzová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295121
Mgr., PhD. Andrea Zaťková
samostatný vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie genetiky človeka
0911/466599
Mgr. Martina Zaťková
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295231
RNDr., CSc. Miriam Zaťovičová
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
RNDr., PhD. Martina Zdurienčíková
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie imunológie nádorov
02/3229 5151
RNDr., CSc. Vladimír Zelník
samostatný vedecký pracovník
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
02/59302463
vedúci laboratória
Dana Zemeková
laborant
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295274
Mgr., PhD. Iveta Zmetáková
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295190
Ing., CSc. Štefan Zorad
vedúci vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295250
Ľudmila Žilavá
laborant
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
Regina Žužičová
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295000
Mgr. Kristína Boršová
vedecko technický pracovník, doktorand
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302424
Ing. Nikola Babitšová
laborant
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302406
Ing., DrSc. Jela Brozmanová
odborný pracovník VŠ
Redakcie
Neoplasma
02/32295114
Ing., DrSc. Július Brtko
vedúci vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295277
Ľudmila Bubničová
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302410
Mgr., PhD. Alžbeta Bujňáková Mlynarčíková
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295275
Mgr., PhD. Petra Bullová
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
Mgr. Verona Buociková
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie imunológie nádorov
02/59302191
Ing., PhD. Monika Buríková
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Anna Búzeková
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
Mgr. Katarína Buzgóová
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295218
Emília Cabrnochová
laborant
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
Mgr., PhD. Zuzana Bačová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295231
Štefan Ciesar
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327111
Dagmar Cigáňová
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59302410
Mgr., PhD. Marína Cihová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
RNDr., PhD. Lucia Csáderová
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
RNDr., PhD. Agneša Csánová
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295221
MVDr. František Csicsay
vedecko technický pracovník, doktorand
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302430
Štefan Čechovič
ostatní
Technický úsek
Útvar autodopravy
02/32295280
Mgr. Alena Černáčková
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295222
Jana Červenková
odborný pracovník USV
Ekonomický úsek
Útvar hotovostnej pokladne
02/32295023
RNDr., PhD. Soňa Čierniková
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295198
RNDr., PhD. Ján Bakoš
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie neurobiológie
02/32295232
vedúci oddelenia
Ing., PhD. Ľuboš Čipák
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295171
Ing., PhD. Ingrid Čipáková
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295171
Mgr. Maxim Danchenko
vedecko technický pracovník
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302406
Mgr., PhD. Monika Danchenko
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302431
Mgr. Daniel Daniš
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Stanislav Daniš
ostatní
Zverince
02/59302411
Mgr., PhD. Michaela Debreová
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302458
Ing. Lucia Demková
vedecko technický pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295143
Kornel Dobročka
odborný pracovník USV
Technický úsek
Útvar IKT
02/59302415
vedúci úseku
Mgr. Renáta Dörnhöferová
odborný pracovník VŠ
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295273
Mgr. Lucia Balagová
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295218
MMedSc., PhD. Eliyahu Dremencov
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295535
Ing. Viera Dubová
odborný pracovník VŠ
Právno-organizačný úsek
Sekretariát vedeckého riaditeľa
02/32295249
Mária Dubrovčáková
laborant
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295145
Milan Dudáš
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327111
Mgr., PhD. Matúš Durdík
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie rádiobiológie
02/32295118
Mgr. Kristína Durdíková
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295130
Mgr., PhD. Erika Ďuriníková
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Róbert Eder
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/59327111
Mgr. Andrea Fabiánová
vedecko technický pracovník, doktorand
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302439
RNDr., CSc. Robert Farkaš
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Laboratórium vývojovej genetiky
02/32295235
vedúci laboratória
Mgr., PhD. Miroslav Baláž
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
Ing. Gabriela Fialová
odborný pracovník VŠ
Právno-organizačný úsek
Útvar komunikácie a vzťahov s verejnosťou
02 /32295105
MSc., PhD. Gabriela Florez-Ramírez
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie rickettsiológie
02/59302406
RNDr., PhD. Margaréta Fogelová
vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302444
RNDr., CSc. Ivana Fridrichová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295188
RNDr., PhD. Sabína Fumačová Havlíková
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302428
RNDr., CSc. Alena Gábelová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie nanobiológie
02/32295175
Jozef Gál
ostatní
Technický úsek
Útvar správy a prevádzky budov
02/32295111
RNDr., DrSc. Daniela Gašperíková
vedúci vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu
02/32295271
vedecký riaditeľ
Ing. Veronika Genčúrová
vedecko technický pracovník
Špecializované laboratóriá
Biotechnologické a analytické laboratóriá
MVDr. Katarína Gerčáková
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie molekulárnej onkológie
02/32295136
Mgr., PhD. Lucia Balážová
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
RNDr., CSc. Adriana Gibadulinová
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302438
Ing., PhD. Miroslav Glasa
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie ekológie vírusov
02/59302446
MUDr. Helena Glasová
samostatný vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie genetiky človeka
02/59370767
RNDr., PhD. Eduard Goffa
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie genetiky
02/32295129
PharmDr.,PhD. Tereza Goliaš
samostatný vedecký pracovník
Virologický ústav
Oddelenie nádorovej biológie
02/59302451
Slávka Gorčíková
laborant
Zverince
02/32295278
RNDr.,PhD. Ján Graban
vedecký pracovník
Ústav experimentálnej endokrinológie
Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie
02/32295219
Mgr. Naďa Gregušová
vedecko technický pracovník, doktorand
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie nanobiológie
02/59302177
Mgr., PhD. Marián Grman
samostatný vedecký pracovník
Ústav klinického a translačného výskumu
Oddelenie molekulárnej fyziológie
02/32295323
vedecký tajomník
RNDr.,PhD. Paulína Gronesová
samostatný vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie
Oddelenie imunológie nádorov
02/32295158