Medzi laureátmi Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2022/2023 aj naša Aneta Ševčíková

ocenená Mgr. Anetka Ševčíková

ocenená Mgr. Anetka Ševčíková

 „Študentská osobnosť Slovenska“ je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. V roku 2023 išlo už o devätnásty ročník súťaže a 14. decembra spoznal svojich laureátov za akademický rok 2022/2023. Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 96 nominácií v trinástich kategóriách. Medzi ocenenými je aj naša Anetka Ševčíková.

Mgr. Anetka Ševčíková získala dve ocenenia, konkrétne ocenenie v kategórií Lekárske vedy a špeciálnu cenu „Cena JCI-Slovensko za významný prínos pre spoločnosť“.

Anetka pôsobí v našom Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i., kde pod odborným vedením svojej školiteľky, RNDr. Soni Čiernikovej, PhD., sa počas doktorandského štúdia venuje analýze črevného mikrobiómu v onkológii.

zľava: prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.; ocenená Mgr. Anetka Ševčíková; RNDr. Soňa Čierniková, PhD.

zľava: prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.; ocenená Mgr. Anetka Ševčíková; RNDr. Soňa Čierniková, PhD.

Laureáti za akademický rok 2022/2023 (linka)

Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia). Podujatie sa organizuje pod záštitou J.E. prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a  Slovenskej akadémie vied.

 

Zdroj Informácií: Tlačová správa JCI-Slovensko a BMC SAV, v. v. i.

Foto: Martin Bystriansky, SAV