Medzinárodná konferencia virológov

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Biologickým centrom Akadémie vied Českej republiky, Českou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu a Európskym fondom regionálneho rozvoja (Interreg Slovakia-Austria, project CAPSID) zorganizovalo medzinárodnú virologickú konferenciu pod názvom “Joint CzechoSlovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting”, ktorá sa konala v dňoch 13. – 15. 2. 2019 v Aule SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Cieľom konferencie bolo prehĺbiť vzájomné vzťahy a spoluprácu medzi českými, slovenskými a rakúskymi vedcami pracujúcimi vo všetkých odboroch virologického výskumu. Na konferencii s plenárnymi prednáškami vystúpili renomovaní virológovia Detlev H. Krüger a Christian Drosten z Nemecka a Shintaro Kobayashi z Japonska.

    

                  Detlev H. Krüger                             Christian Drosten                           Shintaro Kobayashi

Okrem tridsiatich prednášok zo všetkých oblastí virológie bola súčasťou konferencie aj výstava posterových prezentácií.

  

Konferencia je snahou o vytvorenie tradície pravidelných československých virologických konferencií, konajúcich sa každé dva roky striedavo v Čechách a na Slovensku. Po úspešnom prvom ročníku v Českých Budějoviciach v roku 2017 hostila teraz Bratislava druhé pokračovanie tejto iniciatívy.  Tentokrát sa navyše na konferencii zúčastnili aj kolegovia z Rakúska, keďže jej súčasťou bol aj 1. slovensko-rakúsky míting štruktúrnej virológie.