Mini-symposium na tému „Interorganellar Communication in Health and Disease“

Ilustračný obrázok obsahujúci názov, termín a a iné informácie o podujatí, Informácie sú aj súčasťou textu

Pozývame vás na mini-sympózium pod názvom „Interorganellar Communication in Health and Disease“, ktoré sa koná v rámci interných seminárov Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.

Na mini-sympóziu pozvaní hostia predstavia zaujímavé prednášky z oblasti vzájomnej komunikácie organel buniek v rámci zdravia a pri významných civilizačných ochoreniach. Vzájomná komunikácia bunkových organel predstavuje veľmi dynamický proces, ktorý sa neustále aktívne prispôsobuje životným podmienkam a metabolickým potrebám buniek. Bunkové organely medzi sebou komunikujú buď priamym kontaktom prostredníctvom špecificky vyvinutých štruktúr alebo ich komunikáciu sprostredkuvávajú rôzne signálne molekuly, ako sú ióny, špecifické proteíny alebo metabolity. Komunikácia prostredníctvom iónov draslíka v svalových bunkách srdca bude predmetom prednášky M. Bébarovej. Vzájomnou interakciou mitochondrií a endoplazmatického retikula v nádorových bunkách sa bude venovať prednáška J. Škodu. Vplyv Sigma-1 receptora, lokalizovaného v endoplazmatickom retikule v kontexte neurodegeneratívnych ochorení a terapeutické využitie tohto receptora je už dlhodobo predmetom výskumu L. Zvejniece. R. Vilskersts v rámci tohto mini-sympózia objasní, ako acylkarnitíny vplývajú na metabolizmus mitochondrií a ako ovplyvnenie ich hladiny v svalových bunkách srdca, kardiomyocytoch, môže napomôcť pri liečbe závažných srdcovo-cievnych ochorení.

Prednášajúci a prednášky na mini-sympóziu:

  • Assoc. Prof. Markéta Bébarová, M.D., Ph.D. – Drug-channel interactions studied in isolated cardiomyocytes
  • Dr. Jan Škoda, Ph.D. – Mitoribosomal synthetic lethality for cancer therapy
  • Dr.M., Liga Zvejniece, PhD. – Sigma-1 receptor: the intracellular target of neurodegenerative drugs
  • Assoc. Prof. Dr. pharm. Reinis Vilskersts – Long-chain acylcarnitine content lowering therapy for the treatment of cardiovascular diseases

Termín mini-sympózia je dňa 4. decembra 2023 od 14.00 do 16.00 hod.

Mini-sympózium sa bude konať hybridnou formou, v prednáškovej sále Dionýza Blaškoviča, budova Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.

Viac informácií o jednotlivých prednáškach nájdete v letáku mini-sympózia (pdf)