Misia

MISIA

Hlavným poslaním Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) je podporovať kvalitný výskum, rozvíjať interdisciplinárne prístupy a stimulovať inovačný potenciál s cieľom zdokonaliť naše poznatky o ľudských chorobách. BMC SAV sa zároveň usiluje o lepší prenos týchto poznatkov do klinickej praxe a ich efektívnejšie praktické využitie tak, aby boli užitočné pre pacientov i celú spoločnosť. Naplnenie poslania BMC SAV je definované v Strategickom pláne 2017 – 2026.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

The Managing board of the BMC SAS consists of the representatives of all four founding institutions:
Director: prof. Silvia PASTOREKOVÁ, DSc.
Deputy Director and Scientific Director of the IV BMC: Juraj KOPÁČEK, MVD., DSc.
Scientific Director of the CRI BMC: Lucia KUČEROVÁ, PhD.
Scientific Director of the IEE BMC: Štefan ZÓRAD, PhD.
Scientific Director of the ICTR BMC: Miroslav VLČEK, MD., PhD.
Scientific Secretary: Jozef UKROPEC, PhD.
Scientific Secretary: Miroslav CHOVANEC, PhD.
Head of the Scientific Board: Richard IMRICH, MD., DSc.
Head of the Economic Unit: Hana KRASOŇOVÁ
Head of the Legal and Organizational Unit: Iveta ŠÁRNIKOVÁ, JUDr.
Head of the Project Evidence and Administration Unit: Erika CHUDĚJOVÁ
Head of the Technical Unit: Kornel DOBROČKA