Muster tabulky

Tabulka č. 1

Mgr. Andrea Bábelová, PhD.samostatná vedecká pracovníčka Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.
RNDr. Petra Bonová, PhD.samostatná vedecká pracovníčka Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i.
doc. Ing. Miroslav Glasa, DrSc.vedúci vedecký pracovník Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.samostatná vedecká pracovníčka Ústavu exprimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.vedúca vedecká pracovníčka Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i.
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.samostatná vedecká pracovníčka Ústavu exprimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.
prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.samostatný vedecký pracovník Ústavu exprimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.
RNDr. Jaroslav Pavel, PhD.vedúci vedecký pracovník Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i.
doc. MUDr. Žofia Rádiková, PhD.samostatná vedecká pracovníčka Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i.
Mgr. Božena Smolková, PhD.samostatná vedecká pracovníčka Ústavu exprimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.
Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.vedúci vedecký pracovník Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.
Mgr. Eliška Švastová, PhD.vedúca vedecká pracovníčka Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. vedúci vedecký pracovník Ústavu exprimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.

Tabulka č. 2

[table “2” not found /]

Tabulka č. 3

[table “5” not found /]