Na konferencii IMMUNO-model sa zúčastnila viac než stovka vedcov

Účastníci konferencie IMMUNO-model Second Annual Conference v Bratislave, skupinová fotografia na pódiu.

Na konferencii IMMUNO-model Second Annual Conference v Bratislave, ktorú organizovalo Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. sa zúčastnilo 125 vedcov.

V dňoch 14. a 15. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia „IMMUNO-model Second Annual Conference: From Pre-clinical Models to the Search for Biomarkers in Immuno-Oncology“.

Konferenciu, ktorej organizátorom bolo Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., slávnostne otvorila generálna riaditeľka prof. Silvia Pastoreková a koordinátorka projektu Eva Martínez Balibrea. Podujatie malo hybridnú formu, celkový počet účastníkov bol 125, pričom osobne sa zúčastnilo 85 vedcov z takmer všetkých štátov Európy.

Medzi najvýznamnejších prednášajúcich patrila Leticia Oliveira-Ferrer z Nemecka a Emmanuel Donnadieu z Francúzska.

Konferencia sa konala v rámci projektu – COST Action IMMUNO-model CA21135, ktorý sa venuje podpore výskumu a inovácií v predklinických imuno-onkologických modeloch a vytvoreniu siete spoluprác spájaním európskych výskumníkov z akademického, klinického a priemyselného sektora.

Témou konferencie bolo predstavenie inovatívnych experimentálnych modelov, ktoré ponúkajú prepojenie medzi laboratórnym výskumom a klinickou aplikáciou, a taktiež ponúkajú pohľad na zložité interakcie medzi imunitným systémom, nádorovým mikroprostredím a imunoterapeutickými zásahmi.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke konferencie.

 

Text: RNDr. Viera Horváthová Kajabová, PhD., BMC SAV, v. v. i.

Foto: Mgr. Božena Smolková, PhD., BMC SAV, v. v. i.