Na sympóziu Integratívna onkológia vystúpil nominant na Nobelovu cenu za mier

Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine zorganizovala Nadácia Výskum rakoviny, v spolupráci s partnermi, sympózium s názvom Integratívna onkológia, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. januára 2019 v zasadačke areálu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Na sympóziu odzneli prednášky vo dvoch sekciách so zameraním na význam psychológie, resp. výživy v onkologickej prevencii a liečbe. Hlavným prednášateľom je prof. Rober Enright, profesor edukačnej psychológie na Wisconsin-Madison University, nominant na Templetonovu cenu a Nobelovu cenu za mier v roku 2018.

Sympózium reflektovalo tri významné skutočnosti z predošlého roka, keď

– ASCO (Americká spoločnosť pre klinickú onkológiu) zaradila metódy integratívnej terapie na základe odporúčaní Spoločnosti pre integratívnu onkológiu (SIO) ako súčasť liečebnej a následnej starostlivosti pre pacientov s karcinómom prsníka,

– IARC (International agency for research on cancer) na základe štúdií považuje u človeka konzumáciu výrobkov zo spracovaného mäsa za karcinogén a konzumáciu červeného mäsa za pravdepodobný karcinogén,

– EPIC štúdia dokázala súvislosť medzi zvýšeným rizikom výskytu niektorých typov rakoviny a nízkou nutričnou kvalitou konzumovaných potravín.

Za Ústav experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV vystúpili s prednáškami prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., a RNDr. Jozef Bízik, DrSc..

Organizovanie sympózia na pôde SAV v rámci spolupráce ústavov dvoch centier – Ústavu experimentálnej endokrinológie a Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV napĺňa dlhodobý zámer nadácie – podpory transdisciplinárnej spolupráce výskumníkov v prevencii, včasnej diagnostike a liečbe s cieľom komplexnej starostlivosti o onkologického pacienta.