Nie je chrípka ako chrípka

Schéma vírusu chrípky

Aktuálne ročné obdobie je úzko spojené s výskytom viacerých respiračných ochorení, medzi ktoré patrí okrem iného aj chrípka. Vírus chrípky, ktorý je jedným z najrozšírenejších respiračných vírusov, každoročne infikuje niekoľko sto miliónov ľudí po celom svete, pričom viac ako 5 miliónov ľudí je hospitalizovaných a asi 600 000 ľudí infekcii aj podľahne. Na základe povrchových proteínov vírusu chrípky rozlišujeme niekoľko rôznych subtypov hemaglutinínu (H) a neuraminidázy (N). V súčasnosti koluje v populácii vírus chrípky typu A, ako aj vírus chrípky typu B, pričom platí, že jednotlivé typy vírusu odlišujúce sa subtypmi H a N vyvolávajú ochorenia s rôzne závažným priebehom (napr. chrípkový vírus typu A H3N2 sa spája s väčšou virulenciou a mortalitou ako vírus typu A H1N1 a vírus chrípky typu B).

Šírenie vírusu chrípky a jeho liečba

Vírus chrípky sa šíri kvapôčkovou infekciou, ostáva vo vzduchu pomerne dlho a prúdením vzduchu môže byť prenášaný na nové miesta. Dôležitú úlohu zohráva vonkajšia teplota. Platí, že čím nižšia je teplota, tým dlhšie si vírus zachováva infekčnosť (niekoľko hodín až dní). Okrem toho je možné vírus chrípky preniesť kontaminovanými rukami a predmetmi. V prípade ochorenia sa odporúča izolácia nakazeného človeka (kvôli minimalizácii ďalšieho šírenia infekcie) a užívanie voľne dostupných liekov na potlačenie symptómov, napr. vysokej horúčky. Dôležité je uvedomiť si, že antibiotiká sú proti vírusovej infekcii neúčinné! V prípade, že sa zdravotný stav nezlepšuje, alebo dokonca zhoršuje, je nevyhnutné vyhľadať lekársku pomoc. Rizikovú skupinu predstavujú tehotné ženy, deti mladšie ako 5 rokov, starší ľudia, ľudia s rôznymi chronickými ochoreniami napr. srdca, pľúc, obličiek, pečene a pod., ľudia s oslabenou imunitou v dôsledku HIV/AIDS, chemoterapie, liečby steroidmi a onkologickí pacienti. Mimoriadne rizikovú skupinu tvorí zdravotnícky personál vystavený vysokej expozícii vírusov od pacientov. V prípade infekcie ľudí zaradených do rizikových skupín by mali byť podávané antivirotiká a lieky na potlačenie symptómov, aby sa predišlo nežiadúcim komplikáciám.

Príznaky chrípky

Typické nekomplikované ochorenie chrípky typu A  je sprevádzané komplexom symptómov, ktoré sú spoločné pre väčšinu respiračných ochorení. Vyskytuje sa náhle zvýšenie telesnej teploty pacienta (38 – 40 °C), bolesti hlavy, zimnica, suchý kašeľ, bolesť svalov, nepokojnosť a nechutenstvo. Sekundárnymi prejavmi môžu byť respiračné symptómy (výtoky z nosa, upchanie nosa a bolesti hrdla).

Predchádzanie chrípke a očkovanie

Naďalej platí, že najefektívnejšiu ochranu nám zabezpečuje očkovanie. Vakcíny proti chrípke sa používajú už viac ako 60 rokov a sú bezpečné a účinné. Vzhľadom na skutočnosť, že vírus chrípky je veľmi variabilný a často mutuje a imunitná odpoveď organizmu postupne slabne, odporúča sa každoročné očkovanie. Okrem iného, očkovanie poskytuje ochranu aj v prípade, že aktuálne vyskytujúce sa vírusy chrípky nie sú totožné s tými použitými vo vakcíne. Napriek tomu, že v niektorých prípadoch vakcína nezabráni infekcii, jej použitie znižuje závažnosť ochorenia a následné komplikácie. Svetová zdravotná organizácia (SZO) odporúča očkovanie najmä tehotným ženám (v každom štádiu tehotenstva), deťom (medzi 6. mesiacom a 5. rokom), starším ľuďom (nad 65 rokov), chronicky chorým pacientom a zdravotníckym pracovníkom. Vakcína je najefektívnejšia ak sa kmeň vo vakcíne zhoduje s cirkulujúcim kmeňom. V súčasnej vakcíne zloženej na základe odporúčania SZO sú zastúpené 2 kmene vírusy chrípky typu A (A/Brisbane/02/2018 H1N1 a A/Kansas/14/2017 H3N2) a 2 kmene vírusu chrípky typu B (B/Colorado/06/2017 a B/Phuket/3037/2013). Vakcíny neobsahujú infekčný vírus, a preto sa očkovaný človek nemôže infikovať vírusom chrípky prostredníctvom vakcíny! Navyše, vakcíny dostupné na Slovensku neobsahujú prídavné látky (tzv. adjuvans, ktoré sa spájajú so zlúčeninami hliníka).

Okrem očkovania sa za najvhodnejšiu prevenciu pokladá časté a dôkladné umývanie rúk a ich následné vysušenie, ako aj dodržiavanie respiračnej hygieny, t. j. zakryť si ústa a nos pri kašľaní alebo kýchaní a použiť jednorazové vreckovky.

 

Autori: vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV
Zdroj foto: cdc.gov