Nová generácia vedcov?

V stredu 17. apríla 2019 navštíli Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied žiaci jedného z najstarších gymnázií, Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej (rok založenia 1868). Prišli si pozrieť laboratóriá Centra proteomiky a Laboratóriá rastlinnej virológie. Gymnazisti si na úvod exkurzie vypočuli prednášku od RNDr. Zuzany Sekeyovej, PhD., o činnosti správnej laboratórnej praxe.

Ďalej mala prednášku Ing. Katarína Palkovičová o činnosti Laboratória proteomiky.

  

Potom sa vyše 50 žiakov rozdelilo do 4 skupín. Žiaci sa intenzívne zaujímali o prácu vedcov v našom centre. Príjemným prekvapením bola ich dobrá znalosť španielskeho a anglického jazyka. Jednotlivé laboratóriá proteomiky im totiž poukazovali naši zahraniční vedci, Msc. Gabriela Florez – Ramirez, PhD. (Mexiko) a Mgr. Fernando Navarrete, PhD., (Mexiko).

  

Laboratóriami rastlinnej virológie ich sprevádzal RNDr. Zdeno Šubr, CSc..

  

Možno sa, aj po tejto návšteve, niektorí žiaci rozhodnú stať sa vedcami a možno budú pracovať aj v našom Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied.