November – mesiac osvety o karcinóme pankreasu

Mesiac november je venovaný osvete závažného onkologického ochorenia, karcinómu pankreasu, ktorý predstavuje jednu z najviac smrteľných onkologických diagnóz. Karcinóm pankreasu patrí medzi onkologické ochorenia s najnižšou mierou prežívania a Slovensko je v jeho výskyte druhou krajinou na svete. Aj preto je dôležitá osveta, kde každoročnú kampaň „Svetový deň rakoviny pankreasu“ na Slovensku iniciuje pacientska aliancia NIE RAKOVINE a o. z. Europacolon Slovensko, člen Svetovej koalície pre karcinóm pankreasu (WPCC).

V rámci osvety a podpory spolupráce sa o. z. Europacolon Slovensko spája s odborníkmi na prevenciu a liečbu, Ministerstvom zdravotníctva SR, verejnosťou, pacientmi a samozrejme aj s vedcami, ktorí sa venujú výskumu tohto smrteľného ochorenia. Pri príležitosti mesiaca osvety o karcinóme pankreasu sa jednou zo spolupracujúcich inštitúcií s pacientskou alianciou NIE RAKOVINE stalo i Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV).

BMC SAV sa dlhodobo venuje zaujímavým výskumným projektom a pokúša sa zapojiť do spoluprác s renomovanými pracoviskami. Jednou z aktivít BMC SAV je i účasť v medzinárodnom európskom projekte „Inovatívne partnerstvo pre opatrenia na boj proti rakovine“ (Innovative Partnership for ACTION Against Cancer, iPAAC). BMC SAV privítalo v septembri 2019 významné osobnosti, reprezentujúce výskumné a pacientske organizácie z celej Európy, zaoberajúce sa onkologickými ochoreniami. Hlavnou témou stretnutia bola problematika starostlivosti o pacientov s karcinómom pankreasu, ktorý bol vybraný ako modelové ochorenie pre skupinu tzv. „zanedbávaných“ nádorových ochorení s neskorým záchytom. Na základe panelovej diskusie sa pripravuje návrh odporúčaní, ktorý bude po ďalšej odbornej komunikácii s partnerskými organizáciami publikovaný vo forme tzv. Bratislavského vyhlásenia k starostlivosti o pacientov s karcinómom pankreasu a potrebe nových stratégií pre zlepšenie klinickej efektívnosti (Bratislava Statement on pancreatic cancer care and the need for strategies to improve clinical effectiveness).

Viac sa dočítate v našom článku

Diagnostika a prognóza karcinómu pankreasu

Náročná diagnostika zapríčiňuje, že priemerný čas prežitia pacientov s metastázujúcim nádorom pankreasu je približne 5 mesiacov. Až 95 % pacientov, ktorým je rakovina tohto typu diagnostikovaná jej podľahne aj preto, že len málo ľudí pozná rizikové faktory. Keďže jej prvé symptómy nie sú špecifické a odborníci pri nich nemyslia aj na karcinóm pankreasu, diagnostika sa posúva do pokročilých štádií. Len asi 20 % všetkých odhalených prípadov je možné riešiť chirurgicky.

POZNAJ 10 PRÍZNAKOV RAKOVINY PANKREASU

Skorá diagnóza môže pomôcť zvýšiť šance pacientov na prežitie. Kľúčovým faktorom pre pacientov a aj lekárov, je znalosť prvých symptómov, ktoré sú často nejasné a nešpecifické, a tak sú nesprávne pripisované iným, menej závažným a bežným diagnózam. Častými príznakmi sú: bolesti strednej časti chrbta, nevysvetliteľné chudnutie, žltačka a bolesť v oblasti žalúdka.

Príčina rakoviny pankreasu je zatiaľ síce neznáma, ale boli definované rizikové faktory ako fajčenie, obezita, pozitívna rodinná anamnéza a chronická pankreatitída, ktoré môžu zvýšiť individuálne riziko vzniku ochorenia. Pretože v súčasnosti neexistuje žiadny skríningový test na karcinóm pankreasu, každý, kto má pretrvávajúci jeden alebo viac symptómov, by mal spomenúť rakovinu pankreasu svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Výskum ukazuje, že pacienti diagnostikovaní včas a urgentne operovaní majú väčšiu pravdepodobnosť, že prežijú kritických päť rokov a budú mať šancu na ďalší život.

Svetový deň boja s rakovinou pankreasu (WPCD) bol už po šiestykrát v histórii vyhlásený na 21. novembra, s cieľom zvýšiť povedomie o najčastejších príznakoch tejto zákernej choroby. V tento deň sa spojilo viac ako 80 organizácií z 30 krajín v podpore chorých a ich blízkych, a v šírení osvety. „Ak by sme nič neurobili, a tejto chorobe ďalej nevenovali pozornosť, do roku 2030 bude karcinóm pankreasu druhou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia,“ vyzývajú fialovou a prúžkovanou výzvou zakladatelia aliancie NIE RAKOVINE a združenia Europacolon Slovensko – Jana Pifflová Španková, Patrik Herman a Bibiana Ondrejková.

Zdroj ilustrácií a informácií: tlačové správa aliancia NIE RAKOVINE, o. z. Europacolon Slovensko