Ocenení ESET Science Award 2020 sú známi

RNDr. Boris Klempa, DrSc. počas ocenenia ESET Science Award

RNDr. Boris Klempa, DrSc.

Medzinárodná komisia ESET Science Award na čele s fenomenálnym vedcom, nobelistom Kipom Thornom, vybrala tohtoročných laureátov ocenenia. Súčasťou tohto ocenenia je aj Cena verejnosti. Spomedzi finalistov v hlavnej kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy ju prostredníctvom on-line hlasovania vyberá verejnosť.

„Veda a technológie založené na vedeckom výskume sú kľúčom pri riešení problémov, ako sú pandémie alebo globálne otepľovanie, môžu zachrániť svet,“ pripomenul Kip Thorne počas svojho príhovoru k vedeckej komunite na Slovensku. „Za rovnako dôležité považujem podnecovať rešpekt politikov a verejnosti k vede a k názorom vedcov. Potrebujeme tiež nové generácie svetových lídrov, ktorí budú viesť svet k zodpovedným a na vedeckých poznatkoch založených riešeniam. Kľúčovým prínosom ocenenia ESET Science Award je práve táto inšpirácia a priblíženie významu vedy pre spoločnosť.“

Kip Thorne opätovne pripomenul, že vírusové ochorenia dnes predstavujú jeden z najvážnejších problémov ľudstva. „Mnohé krajiny v riešení pandémie ignorovali hlas vedcov. Práve Slovensko môže byť pre svet pozitívnym príkladom toho, ako riešenia, ktoré ponúka veda a vedecké kapacity, dokážu zachraňovať množstvo životov,“ komentoval nasadenie slovenských vedcov pri výskume vírusu a vývoji testov na prítomnosť COVID 19.

Medzi tohtoročnými nominovanými finalistami malo dve želiezka v ohni aj Biomedicínske centrum SAV. V kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy bol nominovaný RNDr. Boris Klempa, DrSc. a v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov bola nominovaná Mgr. Svetlana Miklíková, PhD.

Dr. Boris Klempa je jedným z najvýznamnejších slovenských virológov. V rámci svojej vedeckej kariéry sa podieľal na významných objavoch hantavírusov v Afrike a pracoval na výskume vakcíny proti kliešťom. Od marca 2020 sa so svojim tímom podieľa na vývoji slovenských PCR testov na odhalenie vírusu SARS-CoV-2. Za významnú považuje sériu projektov v rámci Európskeho vírusového archívu, ktorý dnes nesie názov EVA-GLOBAL a ktorý zásadne zmenil virologickú mapu sveta. Veľký vplyv na jeho vedeckú dráhu malo štúdium na berlínskej univerzitnej klinike Charité.

Dr. Svetlana Miklíková sa venuje výskumu molekulárnej signalizácie v rámci nádorového mikroprostredia karcinómu prsníka. Lepšie pochopenie tohto mikroprostredia môže v budúcnosti lekárom pomôcť vybrať vhodnejšiu liečbu pre konkrétneho pacienta alebo odhaliť prítomnosť nádoru v skorých štádiách a tým zlepšiť šance na vyliečenie. V rámci európskeho projektu, do ktorého je Svetlana Miklíková zapojená, bude so svojím tímom vyvíjať modely chemorezistentných nádorových buniek a pomáhať s hľadaním nových spôsobov liečby.

Dr. Boris Klempa a Dr. Svetlanka Miklíková medzinárodnou porotou ocenení neboli, no i napriek tomu sme hrdí na ich vedecké úsilie a úspechy, ktorými reprezentujú Biomedicínske centrum SAV, za čo im zo srdca ďakujeme.

Laureátom ESET Science Award 2020, ktorými sú v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.; v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov MSc. Tamás Csanádi, PhD. a v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., srdečne gratulujeme…

CENA VEREJNOSTI

Pred samotným vyhodnotením hlavnej kategórie bola odovzdaná Cena verejnosti, hlasovanie verejnosti Denníka SME. Zámerom ESET Science Award je i popularizácia vedy v spoločnosti a tak aj v tomto ročníku si čitatelia denníka SME mohli vybrať z pätice finalistov v hlavnej kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy vedca, ktorý čitateľov svojou prácou a svojím výskumom najviac zaujal.

Ocenenie získal RNDr. Boris Klempa, DrSc., ktorý sa po jeho prevzatí úprimne poďakoval všetkým, ktorí mu odovzdali svoj hlas. Jeho vďaka zároveň smerovala k celému tímu Biomedicínskeho centra SAV za veľkú snahu, ktorú od začiatku pandémie preukazuje.

ZÁZNAM z udeľovania cien ESET Science Award

RNDr. Boris Klempa, DrSc. po prevzatí ocenenia

ESET Science Award 2020

Cieľom ocenenia ESET Science Award je vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ktorých prínos je významný nielen pre Slovensko, ale aj v medzinárodnom vedecko-výskumnom priestore. Laureátov vedeckých kategórií Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov vybrala medzinárodná komisia na základe náročných kritérií, medzi ktoré patria napríklad aktuálne vedecko-výskumné výsledky a publikácie, merateľné scientometrické údaje, zapojenie do medzinárodných vedeckých projektov, komunikácia a popularizácia, spolupráca s inými vedeckými odbormi, princípy vedeckej etiky, potenciálny dopad vedeckej práce na ďalšie oblasti života a aj ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov.

Tohtoročnú medzinárodnú komisiu na čele s nobelistom Kipom Thornom, tvorili rešpektované vedkyne a vedci: česká odborníčka na chémiu Hana Dvořáková, britská biologička Fiona Watt, nemecký fyzik Rolf-Dieter Heuer, nemecký chemik Ralf Riedel a maďarský matematik Tibor Krisztin. V komisii boli zastúpené vedné odbory tak, aby hodnotitelia dokázali správne posúdiť finalistov ocenenia.

 

Zdroj informácií:

Tlačová správa ESET Science Award 2020
ZÁZNAM z udeľovania cien ESET Science Award
Foto: ZÁZNAM z udeľovania cien ESET Science Award