Ocenenie mladej vedkyne Maríny Cihovej na výročnom stretnutí platformy PCE v Barcelone

Výročné stretnutie platformy Pancreatic Cancer Europe v Barcelone, 2019

Mladá vedkyňa Marína Cihová, PhD. z Biomedicínskeho centra SAV (BMC SAV) sa začiatkom júla 2019 zúčastnila ako hosť na výročnom stretnutí platformy Pancreatic Cancer Europe v Barcelone, Španielsko, ktoré sa konalo pri príležitosti Svetového kongresu gastrointestinálnej onkológie ESMO.

Európska organizácia Pancreatic Cancer Europe (PCE) spája odborníkov z celej Európy vrátane vedcov, lekárov, politikov, pacientskych organizácií a priemyslu so spoločným cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov s karcinómom pankreasu. Členom PCE je aj slovenská pacientska nezisková organizácia Europacolon Slovensko.

Počas výročného stretnutia vyhodnotili i súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov, kde hlavnou cenou je mesačná stáž vo vybranej partnerskej vedeckej organizácií. Súťaž vyhlásila PCE tento rok po prvýkrát a účasť organizátori podmienili zaslaním anotácie, čomu by sa mladý vedecký pracovník počas svoje stáže vo vybranej vedeckej inštitúcií venoval. Marína Cihová, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV sa zapojila s témou, ktorou sa zaoberá v rámci pripravovaného medzinárodného projektu a ktorej cieľom je vývoj pred-klinického modelu organoidov, PDX (z angl. patient-derived xenografts) a CDX (z angl. circulating tumor cell-derived xenografts) pre štúdium nádorov pankreasu.

Prezentácia Maríny Cihovej, PhD. počas PCE v Barcelone

Marína Cihová, PhD. ako tohtoročná víťazka vycestuje vďaka súťaži v septembri 2019 na mesačnú stáž do Medicínskeho onkologického výskumného laboratória v Madride. Počas stáže sa bude Dr. Cihová venovať priamo vývoju modelov, ktoré budú v rámci začínajúceho projektu slúžiť na identifikovanie potenciálnych biomarkerov v cirkulujúcich nádorových bunkách v pankreatických neuroendokrinných nádoroch. Cenu mladej vedkyni odovzdávala Dr. Nuria Malats, PhD., členka rady PCE a vedúca sekcie výskumu.

 

Fotografie poskytla: RNDr. Patrícia Kramárová, členka združenia Europacolon Slovensko