Oddelenie bunkovej kardiológie

ZAMERANIE

Výskum na OBK je zameraný na subcelulárne mechanizmy excitácie a kontrakcie srdcových svalových buniek – veľké témy kardiológie, fyziológie a biofyziky. Naším cie ľom je prispieť pôvodnými myšlienkami k objasneniu tejto problematiky, byť kompetitívnou súčasťou medzinárodnej vedeckej komunity a publikovať v popredných medzinárodných časopisoch našej vednej oblasti. Zameriavame sa na molekulárne a štruktúrne mechanizmy systému vápnikovej signalizácie, ktoré participujú na excitabilite, kontraktilite a energetike srdcových myocytov. Naše projekty sú založené na prepojení najmodernejších experimentálnych metód merania aktivity membránových iónových kanálov, vnútrobunkovej aktivity vápnika a dynamiky membránových štruktúr bunky s teoretickými metódami, ktoré zahŕňajú ich analýzu a matematické modelovanie.

Používame nasledovné experimentálne techniky: izoláciu funkčných srdcových svalových buniek, mikroelektródovú metódu “patch clamp” v kombinácii s technikami konfokálnej mikroskopie, rekonštitúciu iónových kanálov v planárnych lipidových membránach, elektrónovú mikroskopiu a analýzu obrazu. Pre mnohé z týchto metód vytvárame nový softvér na zber a analýzu dát. Vyvinuli sme unikátne in silico modely otvárania RYR2 kanálov, tvorby vápnikových signálov v bunke, ako aj 3D štruktúry priečne pruhovaných svalových buniek. Všetky sú založené na našich výsledkoch a na najnovších svetových poznatkoch. Tieto modely uplatňujeme pri formulovaní a verifikovaní pracovných hypotéz, pri interpretácii experimentálnych výsledkov a pri ich komunikovaní širšej odbornej verejnosti. Viac informácií o oddelení nájdete tu: http://confolab.sav.sk/ovsb/

KOLEKTÍV

RNDr. Michal Cagalinec, PhD.

vedúci oddelenia

02/ 32295040


ŽIVOTOPIS

Mgr (2000), RNDr. (2002), PhD (2006)

2016: Samostatný vedecký pracovník (IIa), Ústav experimentálnej endokrinológie, SAV, Bratislava

2018: Vedúci Oddelenia bunkovej kardiológie, Ústav experimentálnej endokrinológie, BMC SAV, Bratislava

VEDÚCI VEDECKÝ PRACOVNÍK:

Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Marta Novotová, CSc.

RNDr. Ivan Zahradník, CSc.

RNDr. Alexadra Zahradníková, PhD.

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Jana Pavelková, CSc.

TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Gizela Gajdošíková

Ladislav Novota

 • SASPRO 0063/01/02 (2015-2018) Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca . Vedúci projektu: Michal Cagalinec
 • APVV-15-0302 (2016 – 2019) CAMYS – Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
 • APVV-16-0452 (2017-2021) PPIS – Regulácia pericelulárnej proteolýzy: od molekulárnych mechanizmov k novým subsetom imunitných buniek a terapeutickým nástrojom. Vedúci projektu (ÚMB SAV): Vladimír Leksa; Vedúci projektu za ÚMFG SAV: Alexandra Zahradníková ml..
 • VEGA 2/0143/17 (2017 – 2019) Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková (2017), Alexandra Zahradníková, ml. (2018-2019)
 • VEGA 2/0169/16 (2016 – 2018) Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. Vedúci projektu: Michal Cagalinec
 • Prola A, Nichtova Z, Pires Da Silva J, Piquereau J, Monceaux K, Guilbert A, Gressette M, Ventura-Clapier R, Garnier A, Zahradnik I, Novotova M, Lemaire C (2018): Endoplasmic reticulum stress induces cardiac dysfunction through architectural modifications and alteration of mitochondrial function in cardiomyocytes. Cardiovasc Res : 2018, doi: 10.1093/cvr/cvy197.
 • Harazim M, Horacek I, Jakesova L, Luermann K, Moravec JC, Morgan S, Pikula J, Sosik P, Vavrusova Z, Zahradníková A Jr, Zukal J, Martinkova N (2018): Natural selection in bats with historical exposure to white-nose syndrome. BMC Zoology 3: 8.
 • Bandouchova H, Bartonicka T, Berkova H, Brichta J, Kokurewicz T, Kovacova V, Linhart P, Piacek V, Pikula J, Zahradníková A Jr, Zukal J (2018): Alterations in the health of hibernating bats under pathogen pressure. Sci Rep 8: 6067.
 • Zahradníková A Jr, Kovacova V, Martinkova N, Orlova MV, Orlov OL, Piacek V, Zukal J, Pikula J (2018): Historic and geographic surveillance of Pseudogymnoascus destructans possible from collections of bat parasites. Transbound Emerg Dis 65: 303-308.
 • Hotka M, Zahradnik I (2017): Reconstruction of membrane current by deconvolution and its application to membrane capacitance measurements in cardiac myocytes. PLoS One 12: e0188452.
 • Wang YY, Mesirca P, Marques-Sule E, Zahradnikova A Jr, Villejoubert O, D’Ocon P, Ruiz C, Domingo D, Zorio E, Mangoni ME, Benitah JP, Gómez AM (2017). RyR2R420Q catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia mutation induces bradycardia by disturbing the coupled clock pacemaker mechanism. JCI Insight 2: e91872.
 • Faltinova A, Tomaskova N, Antalik M, Sevcik J, Zahradnikova A (2017). The N-terminal region of the ryanodine receptor affects channel activation. Front Physiol 8: 443.
 • Ragni CV, Diguet N, Le Garrec JF, Novotova M, Resende TP, Pop S, Charon N, Guillemot L, Kitasato L, Badouel C, Dufour A, Olivo-Marin JC, Trouvé A, McNeill H, Meilhac SM. (2017): Amotl1 mediates sequestration of the Hippo effector Yap1 downstream of Fat4 to restrict heart growth. Nat Commun 27: 14582.
 • Huntosova V, Novotova M, Nichtova Z, Balogova L, Maslanakova M, Petrovajova D, Stroffekova K (2017): Assessing light-independent effects of hypericin on cell viability, ultrastructure and metabolism in human glioma and endothelial cells. Toxicol In Vitro 40: 184–195.