Oddelenie imunológie vírusov

ZAMERANIE

Skúmame stratégie, ktoré vírusy používajú na to, aby efektívne unikli detekcii našim imunitným systémom. Tieto im pomáhajú replikovať sa v ľudských bunkách a v niektorých prípadoch dokonca vytvárať celoživotné latentné infekcie, ktorých sa už ľudský organizmus nedokáže zbaviť. Preto študujeme významné rodiny proteínov imunitného systému, akými sú napríklad TNF receptory, cytokíny, chemokíny či interferóny a tiež ich molekulárne mechanizmy, pretože práve tieto proteíny produkované imunitnými bunkami majú zásadnú úlohu pri obrane hostiteľa a podpore imunity. Na to, aby sme mohli účinne bojovať proti vírusom skúmame molekuly a ich mechanizmy aj z pohľadu mikróbov, z takzvanej ‚vírusovej perspektívy‘. Jedná sa o vírusové proteíny, ktoré sú efektívne pri šírení z bunky do bunky.

Jednotlivé pracovné skupiny nášho oddelenia sa venujú výskumu imunológie vírusov s cieľom prispieť k objasneniu molekulárnych mechanizmov týchto významných proteínov ako na strane patogénu tak aj hostiteľa. V našom portfóliu študujeme hlavne rodiny herpetických vírusov, vírus chrípkyvírus kliešťovej encefalitídy. Len samotný ľudský cytomegalovírus, ktorý má jeden z najväčších vírusových genómov vôbec, kóduje imunomodulačné proteíny, ktoré vedia efektívne prekabátiť náš imunitný systém priamym blokovaním receptorov imunitnej odozvy. Veríme, že práve skúmaním týchto jedinečných mechanizmov na molekulárnej či bunkovej úrovni prispejeme k novým objavom účinným nášmu zdraviu.

Časť nášho kolektívu sa už niekoľko rokov aktívne zaoberá štúdiom imunomodulačných účinkov slín a extraktov slinných žliaz kliešťov. Kliešte sú veľkým problémom v humánnej aj veterinárnej medicíne nielen pre parazitický spôsob života, ale hlavne pre prenos širokého spektra patogénov (vírusy, baktérie, prvoky, atď). Počas cicania slinné žľazy kliešťov produkujú do rany celé spektrum farmakologicky aktívnych látok manipulujúcich zložky vrodenej aj špecifickej imunity hostiteľa a zároveň napomáhajúcich pri prenose a množení patogénov. Imunomodulačné molekuly v slinách kliešťov môžu byť  potenciálne využité ako nové liečivá autoimunitných a chronických ochorení ako aj rakoviny.

V našom oddelení sa tiež zaujímame o pochopenie vzťahu medzi trojrozmernou štruktúrou proteínu a jeho funkciou. Imunitný systém je dokonalý systém pre tieto štúdie, pretože má jedinečnú schopnosť interagovať prakticky s akýmkoľvek patogénom, s ktorým sa stretne. S využitím týchto poznatkov sa snažíme pozmeniť chemickú štruktúru vírusových makromolekúl, aby sme zmenili kvalitu a veľkosť súvisiacej imunitnej odpovede a prípadne eliminovali mechanizmus, akým sa mikrób vyhýba imunologickému rozpoznaniu. Tieto vírusové molekuly majú preto vysoký farmakologicky potenciál v imunomodulačnej terapii.

KOLEKTÍV

Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD.

vedúca oddelenia

02/ 59302 435


VEDÚCI VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc., PriF UK

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Iveta Štibraniová, PhD.

Mgr. Pavlína Bartíková, PhD.

RNDr. Katarína Lopušná, PhD.

doc. RNDr. Peter Kabát, CSc., PriF UK

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Mário Benko, PhD.

RNDr. Viera Kempová, PhD.

VEDECKO – TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Lucia Kudlová

Ing. Viktória Zezulová

DOKTORANDI:

Mgr. Miriam Hancková

Mgr. Andrej Bitala

Mgr. Karin Donatová, PriF UK

AKTUÁLNE PROJEKTY / RUNNING PROJECTS

APVV-21-0108 (2022-2026) – CoViD – Antiviral drugs against COVID-19: Design, synthesis and biological activity testing of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2 (PI za BMC: Nemčovičová)

APVV-19-0376 (2020-2024) – BIOTREAT – Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: TREATing despite the TRICKs (PI: Nemčovičová)

APVV-20-0243 (2021-2025) – Glyco4Bio – Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications (PI za BMC: Nemčovičová)

Interreg SK-AT NFP305010V235 (2021) – CAPSID – Scientific capacity building in biomedical research through scientific exchange and co-development of research services (PI: Nemčovičová)

VEGA 2/0026/22 (2022-2025) – GlycoOFFviro – The study of viral interactions underlying regulation of the immunological synapse for the development of a novel immunotherapeutic concept based on viral tricks (PI: Nemčovičová)

VEGA 2/0108/22 (2022-2025) Innate antiviral defense responses of selected human skin cells to tick-borne encephalitis virus and their modulation by bioactive substances in tick saliva (PI: Štibrániová)

VEGA 2/0063/21 (2021-2024) Herpesviral immunomodulators as novel candidates in therapy of cancer and inflammatory diseases (PI: Lopušná)

VEGA 2/0031/20 (2020-2023) Vplyv proteínu NS1 a infekčnej dávky vírusu chrípky na patogenitu a vrodenú imunitnú odpoveď v mozgoch, srdciach a slezinách infikovaných myší (PI: Betáková)

VEGA 2/0172/19 (2019-2022) Izolácia, identifikácia a charakterizácia transformujúci rastový faktor-beta 1 viažúcej molekuly v extraktoch slinných žliaz kliešťov (PI: Bartíková)

ÚSPEŠNE UKONČENÉ PROJEKTY / SUCESSFULY FINISHED PROJECTS

PP-COVID-20-0010 (2020-2022) – CoViDRUGS – New antiviral drugs: design, synthesis and activity evaluation of specific inhibitors of viral proteases of SARS-CoV-2 (PI za BMC: Nemčovičová)

APVV-14-0839 (2015-2019) – IMUNOMOD – Immune modulation by cytomegalovirus and its immunotherapeutic potential (PI: Nemčovičová)

APVV-15-0474 (2016-2020) – The identification of EBHS virus and selected pathogens as possible cause of the European brown hare (Lepus europaeus) population decline in Slovakia (PI za BMC: Kúdelová)

MVTS-V112-CAPSID (2018-2021) – CAPSID – Podpora medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (PI: Nemčovičová)

SASPRO-0003/01/02 (2015-2018) – IMMUNOVIROLOGICS: Immune modulation by HCMV and its immunotherapeutic potential (PI: Nemčovičová)

VEGA-2/0047/18 (2018-2021) – Monitoring the effect of immunomodulators in ticks saliva on innate antiviral skin immunity (PI: Štibrániová)

VEGA-2/0020/18 (2018-2021) – Molecular immunerecognition of viral UL144 glycoprotein by endogenous signaling molecules and their clinical potential (PI: Nemčovičová)

VEGA-2/0014/16 (2016-2019) – The role of cytokines/chemokines in the immune response to influenza A infection (PI: Betáková)

VEGA-2/0087/17 (2017-2020) – Imunomodulatory properties of the murine herpesvirus M3 protein and the role of ticks in herpesvirus circulation in nature (PI: Kúdelová)

VEGA-2/0199/15 (2015-2018) – Effect of salivary gland extracts derived from different tick species on induction and biological activity of interferon-lambda 1 (PI: Bartíková)

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE / SELECTED PUBLICATIONS

(súčasní a bývalí členovia tímu sú uvedení modrou farbou)

HANCKOVÁ, Miriam – BETÁKOVÁ, Tatiana. Pandemics of the 21st Century: The Risk Factor for Obese People. In Viruses, 2022, vol. 14, no. 1, art. no. 25. (2021: 1.463 – SJR, Q1 – SJR).

2021

LENHARTOVÁ, Simona – NEMČOVIČ, Marek – ŠEBOVÁ, Radka – BENKO, Mário – ZAJONC, Dirk – NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Molecular characterization of the native (non-linked) CD160–HVEM protein complex revealed by initial crystallographic analysis. In Crystals, 2021, vol. 11, no. 7, art. no. 820 [14] p. (2020: 2.589 – IF, Q2 – JCR, 0.538 – SJR, Q2 – SJR).

LOPUŠNÁ, Katarína – LENHARTOVÁ, Simona – NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Biological testing of novel viral protease inhibitors against SARS-CoV-2 in mammalian model cell line VERO-E6. In European Journal of Immunology. – Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2021, vol. 51, suppl. 1, p. 382. (2020: 5.532 – IF, Q2 – JCR, 2.272 – SJR, Q1 – SJR).

NEMČOVIČOVÁ, Ivana – LENHARTOVÁ, Simona – ŠKRABANA, Rostislav – BENKO, Mário – NEMČOVIČ, Marek. Molecular insights into host-virus interaction of human and rhesus cytomegalovirus UL144 mediated by immune checkpoint BTLA and CD160. In Journal of immunology, 2021, vol. 206, no. 1. suppl. 1. (2020: 5.422 – IF, Q2 – JCR, 2.737 – SJR, Q1 – SJR).

LENHARTOVÁ, Simona – školiteľ: NEMČOVIČOVÁ, Ivana. The molecular and structural characterization of viral glycoprotein UL144 (humanus vs. simia) and its binding to human cell receptor CD160: Dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2021. 148 s.

LENHARTOVÁ, Simona – NEMČOVIČ, Marek – ŠEBOVÁ, Radka – BENKO, Mário – ZAJONC, D.M. – NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Molecular characterization of the native (non-linked) CD160-HVEM protein complex revealed. In Acta Crystallographica A, 2021, vol. A77, c1106, PS-41-4. (2020: 2.290 – IF, Q2 – JCR, 0.742 – SJR, Q1 – SJR).

BEŇOVÁ, Kristína – školiteľ: BETÁKOVÁ, Tatiana. Úloha cytokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky: Dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2021. 88 s.

2020

BARTÍKOVÁ, Pavlína – KAZIMÍROVÁ, Mária – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta. Ticks and the effects of their saliva on growth factors involved in skin wound healing. In Journal of Venom Research, 2020, vol. 10 iss., p. 45-52. ISSN 2044-0324.

BENKO, Mário – LENHARTOVÁ, Simona – KEMPOVÁ, Viera – BETÁKOVÁ, Tatiana – KÚDELOVÁ, Marcela. Chemokine-binding proteins encoded by herpesviruses. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 2, p. 233-244. (2019: 0.793 – IF, Q4 – JCR, 0.358 – SJR, Q3 – SJR).

TURIANOVÁ, Lucia – LACHOVÁ, Veronika – BEŇOVÁ, Kristína – KOSTRÁBOVÁ, A. – BETÁKOVÁ, Tatiana. Influenza A virus lacking the effector and C terminal domains of NS1 protein induces cytokines associated with high pathogenicity in mice. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 1, p. 78-87. (2019: 0.793 – IF, Q4 – JCR, 0.358 – SJR, Q3 – SJR).

BENKO, Mário – školiteľ: NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Biological and binding properties of the clinically significant human cytomegalovirus UL144 glycoprotein: Dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta, 2020. 126 s.

NEMČOVIČOVÁ, Ivana – BENKO, Mário – LENHARTOVÁ, Simona – KEMPOVÁ, Viera – NEMČOVIČ, Marek. New insights into the role of N-glycosylation involved in molecular immune checkpoint regulation by human cytomegalovirus glycoproteins with the implication in cancer therapy. In Journal of Immunology, 2020, vol. 204, suppl. 1, p. 248.19. (2019: 4.886 – IF, Q2 – JCR, 2.509 – SJR, Q1 – SJR).

KEMPOVÁ, Viera – LENHARTOVÁ, Simona – BENKO, Mário – NEMČOVIČ, Marek – KÚDELOVÁ, Marcela – NEMČOVIČOVÁ, Ivana. The power of human cytomegalovirus (HCMV) hijacked UL/b functions lost in vitro. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 2, p. 117-130. (2019: 0.793 – IF, 0.358 – SJR, Q3 – SJR).

BEŇOVÁ, Kristína – HANCKOVÁ, Miriam – KOČI, Kamila – KÚDELOVÁ, Marcela – BETÁKOVÁ, Tatiana. T cells and their function in the immune response to viruses. In Acta Virologica, 2020, vol. 64, no. 2, p. 131-143. (2019: 0.793 – IF, Q4 – JCR, 0.358 – SJR, Q3 – SJR).

2019

BITRA, Aruna – NEMČOVIČOVÁ, Ivana – PICARDA, Gaelle – DOUKOV, Tzanko – WANG, J. – BENEDICT, C.A. – ZAJONC, Dirk. Structure of human cytomegalovirus UL144, an HVEM orthologue, bound to the B and T cell lymphocyte attenuator. In Journal of Biological Chemistry, 2019, vol. 294, no. 27, p. 10519-10529. (2018: 4.106 – IF, 2.403 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC).

ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – BARTÍKOVÁ, Pavlína – HOLÍKOVÁ, Viera – KAZIMÍROVÁ, Mária. Deciphering biological processes at the tick-host interface opens new strategies for treatment of human diseases. In Frontiers in Physiology, 2019, vol. 10, art. 830. (2018: 3.201 – IF, Q2 – JCR, 1.153 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1664-042X.

ŠEBOVÁ, Radka – BAUEROVÁ-HLINKOVÁ, Vladena – BECK, K – NEMČOVIČOVÁ, Ivana – BAUER, Jacob – KÚDELOVÁ, Marcela. Residue mutations in murine herpesvirus 68 immunomodulatory protein M3 reveal specific modulation of chemokine binding. In Frontiers: Microbiology, 2019, vol. 9, art. no. 210. (2018: 3.518 – IF, Q2 – JCR, 1.541 – SJR, Q1 – SJR).

LABUDOVÁ, Martina – ZDURIENČÍKOVÁ, Martina – FABIANOVÁ, Andrea – BARÁTOVÁ, Magdaléna – DITTE, Peter – RADVÁK, Peter – NEMČOVIČOVÁ, Ivana – PASTOREKOVÁ, Silvia – PASTOREK, Jaromír. Absence of keratin 1 restricts the course of infection with lymphocytic choriomeningitis virus strain MX. In Acta Virologica, 2019, vol. 63, no. 2, p. 169-185. (2018: 0.554 – IF, 0.283 – SJR, Q3 – SJR)

NEMČOVIČOVÁ, Ivana – NEMČOVIČ, Marek – BENKO, Mário – LENHARTOVÁ, Simona – HOLÍKOVÁ, Viera – ZAJONC, Dirk. Analysis of cytomegalovirus immune evasion protein UL144 glycosylation profile revealed its role in immune recognition. In Acta Crystallographica A, 2019, vol. 75, p. E92-E92. (2018: 1.878 – IF, Q2 – JCR, 7.285 – SJR, Q1 – SJR).

KÚDELOVÁ, Marcela – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta. Murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68), a newly discovered tick borne virus : open access peer-reviewed chapter. In Ticks and Tick-Borne Pathogens : open access peer-reviewed edited volume. – London, United Kingdom : IntechOpen, 2019, chapter 6, p. 1-18. ISBN 978-1-78985-766-5.

TURIANOVÁ, Lucia – LACHOVÁ, Veronika – SVETLÍKOVÁ, Darina – KOSTRÁBOVÁ, A. – BETÁKOVÁ, Tatiana. Comparison of cytokine profiles induced by nonlethal and lethal doses of influenza A virus in mice. In Experimental and Therapeutic Medicine, 2019, vol. 18, p. 4397-4405. (2018: 1.448 – IF, Q4 – JCR, 0.488 – SJR, Q2 – SJR).

2018

NEMČOVIČOVÁ, Ivana – BENKO, Mário – NEMČOVIČ, Marek. Site-specific analysis of UL144 protein from human cytomegalovirus highlights its role in virus-mediated immune evasion. In Acta Crystallographica A, 2018, vol. A74, p. e189-e190. (2017: 7.930 – IF, Q1 – JCR, 5.990 – SJR, Q1 – SJR).

ŠVANČAROVÁ, Petra – BETÁKOVÁ, Tatiana. Conserved methionine 165 of matrix protein contributes to the nuclear import and is essential for influenza A virus replication. In Virology Journal, 2018, vol. 15 no. 187, p. 1-9. (2017: 2.465 – IF, Q3 – JCR, 1.053 – SJR, Q2 – SJR).

KÚDELOVÁ, Marcela – JÁNOŠOVÁ, Monika – BELVONČÍKOVÁ, Petra. First detection of murine herpesvirus 68 in adult Ixodes ricinus ticks. Folia Microbiologica, 2018, 1-5 (1.521 – IF2016)

KÚDELOVÁ, Marcela – SLOVÁK, Mirko – KABÁT, Peter – DERKA, T. – ŠTEVOVE, B. – BOHUŠ, M – VRBOVÁ, Michaela. A survey on murine gammaherpesvirus 68 in ticks collected in Slovakia. Acta virologica 62: 98 – 103, 2018 (0.673 – IF2016)

KAZIMÍROVÁ, Mária – BARTÍKOVÁ, Pavlína – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta. Tick-Borne Viruses and Host Skin Interface. In Skin and Arthropod Vectors. – GB : Elsevier, 2018, p. 325-384. ISBN 978-0-12-811436-0.

HOLÍKOVÁ, Viera – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – BARTÍKOVÁ, Pavlína – SLOVÁK, Mirko – KAZIMÍROVÁ, Mária. Ixodid tick salivary gland extracts suppress human transforming growth factor-β1 triggered signalling pathways in cervical carcinoma cells. In Biologia, 2018, vol. 73, iss. 11, p. 1109-1122. (2017: 0.696 – IF, Q4 – JCR, 0.299 – SJR, Q3 – SJR).

2017

ŠEBOVÁ, Radka – LENHARTOVÁ, Simona – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – NEMČOVIČOVÁ, Ivana -BELVONČÍKOVÁ, Petra – KÚDELOVÁ, Marcela. A Deletion of Signal Peptide in Recombinant Murine Gamma-herpesvirus68 M3 Protein Enhances its Binding Affinity to CCL5 Chemokine and Increases its Yield from Insect Cells. J Infect Dis Ther 2017, 6:1 (1.650 – IF2016)

HAJNICKÁ, Valéria – KÚDELOVÁ, Marcela – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – SLOVÁK, Mirko – BARTÍKOVÁ, Pavlína – HALÁSOVÁ, Zuzana – PANČÍK, Peter – BELVONČÍKOVÁ, Petra – VRBOVÁ, Michaela – HOLÍKOVÁ, Viera – HAILS, R.S. – NUTTALL, Patricia A. Tick-borne transmission of murine gammaherpesvirus 68. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2017, vol. 7, article 458. (4.300 – IF2016)

BETÁKOVÁ, Tatiana – KOSTRÁBOVÁ, A – LACHOVÁ, Veronika – TURIANOVÁ, Lucia. Cytokines induced during influenza virus infection. In Current Pharmaceutical Design, 2017, vol. 23, p. 2616-22. (2.611 – IF2016)

ŠEDÝ J. – BALMERT WARE B. – SMITH W. – NEMČOVIČOVÁ, Ivana – NORRIS P. – MILLER B. – AIVAZIAN D. – WARE C.A. – Herpesvirus entry mediator mutein with selective agonist action for the inhibitory receptor B and T lymphocyte attenuator. Journal of Biological Chemistry, 2017 (5.078 -IF2016)

KAZIMÍROVÁ, Mária – THANGAMANI, Saravanan – BARTÍKOVÁ, Pavlína – HERMANCE, Meghan – HOLÍKOVÁ, Viera – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – NUTTALL, Patricia A. Tick-Borne Viruses and Biological Processes at the Tick-Host-Virus Interface. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2017, vol. 7, article: 339. 21 pp. (4.300 – IF2016)

LACHOVÁ, Veronika – ŠKORVANOVÁ, Lucia – SVETLÍKOVÁ, Darina – TURIANOVÁ, Lucia – KOSTRÁBOVÁ, A. – BETÁKOVÁ, Tatiana. Comparison of transcriptional profiles of interferons, CXCL10 and RIG-1 in influenza infected A549 cells stimulated with exogenous interferons. In Acta Virologica, 2017, vol. 61, no. 2, p. 183-190. (0.673 – IF2016)

KÚDELOVÁ, Marcela – JÁNOŠOVÁ, M. – VRBOVÁ, Michaela – MATÚŠKOVÁ, Radka – SLOVÁK, Mirko – BELVONČÍKOVÁ, Petra. Detection of Transcripts and an Infectious Dose of Murine Gammaherpesvirus 68 in Dermacentor reticulatus Ticks. In Journal of Infectious Diseases and Therapeutics, 2017, vol. 5. (1.650 – IF2016)

DRAGÚŇOVÁ, Jana – KABÁT, Peter – BABÁL, Pavel – MRÁZOVÁ, H. – BOHÁČ, M. – KRAJČIOVÁ, Ľ. – KOLLER, J. Development of a new method for the preparation of an acellular allodermis, quality control and cytotoxicity testing. In Cell tissue banking, 2017, vol. 18, no. 2, p. 153-166. (1.331 – IF2016)

MRÁZOVÁ, Veronika – KÚDELOVÁ, Marcela – SMOLINSKÁ, Miroslava – NOVÁKOVÁ, Eva – ŠUPOLÍKOVÁ, Miroslava – VRBOVÁ, Michaela – GOLAIS, František. Transformation of cells by photoinactivated murine gamma herpesvirus 68 during nonproductive and quiescent infection. In Intervirology, 2017, vol. 60, no. 1-2, p. 61-68. (1.292 – IF2016)

BARTÍKOVÁ, Pavlína – HOLÍKOVÁ, Viera – KAZIMÍROVÁ, Mária – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta. Tick-borne viruses. Rewiev. In Acta Virologica, 2017, vol. 61, no. 4, p. 413 – 427. (0.673 – IF2016)

LENČEŠOVÁ, Ľubomíra – SZADVARI, I. – BABULA, P. – KUBICKOVA, J. – CHOVANCOVÁ, Barbora – LOPUŠNÁ, Katarína – REŽUCHOVÁ, Ingeborg – NOVAKOVA, Z. – KRIŽANOVÁ, Oľga – NOVÁKOVÁ, M. Disruption of dopamine D1/D2 receptor complex is involved in the function of haloperidol in cardiac H9c2 cells. In Life Sciences, 2017, vol. 191, p. 186-194. (2016: 2.936 – IF, 1.093 – SJR, Q1 – SJR).

KOSTRÁBOVÁ, A. – PASTOREKOVÁ, Silvia – BETÁKOVÁ, Tatiana. Biosyntéza vírusov. I. diel. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave : Vydavateľstvo UK, 2017. 135 s. ISBN 978-80-223-4402-9.

LACHOVÁ, Veronika – školiteľ: BETÁKOVÁ, Tatiana. Využitie NS1 delečných mutantov vírusu chrípky v terapii : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta : Biomedicínske centrum SAV, 2017. 158 s.

2016

ALTEEN, M.G. – OEHLER, V. – NEMČOVIČOVÁ, Ivana – WILSON, I.B.H. – VOCADLO, V.J. – GLOSTER, T.M. Mechanism of Human Nucleocytoplasmic Hexosaminidase D. In Biochemistry, 2016, vol. 55, p. 2735-2747. (2.876 – IF2015)

VRBOVÁ, Michaela – BELVONČÍKOVÁ, Petra – KOVAĽOVÁ, A. – MATÚŠKOVÁ, Radka – SLOVÁK, Mirko – KÚDELOVÁ, Marcela. Molecular detection of murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68) in Haemaphysalis concinna ticks collected in Slovakia. In Acta Virologica : international journal, 2016, vol. 60, p. 426-428. (1.222 – IF2015)

LACHOVÁ, Veronika – SVETLÍKOVÁ, Darina – GOLAIS, František – ŠUPOLÍKOVÁ, Miroslava – TURIANOVÁ, Lucia – BETÁKOVÁ, Tatiana. Transforming Activity of Murine Herpesvirus 68 Putative Growth Factor Is Related to the Ability to Change Cytoskeletal Structure. In Intervirology: The journal of virology division, 2016, vol. 59, p. 137-142. (1.822 – IF2015)

VÁCLAV, Radovan – BETÁKOVÁ, Tatiana – ŠVANČAROVÁ, Petra – PEREZ-SERRANO, Jorge – CRIADO-FORNELIO, A. – ŠKORVANOVÁ, Lucia – FRANCISCO, V. Nest ecology of blood parasites in the European roller and its ectoparasitic carnid fly. In Experimental Parasitology, 2016, vol. 165, p. 71-80. (1.623 – IF2015)

KLEMPAIOVÁ, M. – DRAGÚŇOVÁ, Jana – KABÁT, Peter – HNÁTOVÁ, M. – KOLLER, J. – BAKOŠ, Dušan. Cytotoxicity testing of a polyurethane nanofiber membrane modified with chitosan/b-cyclodextrin/berberine suitable for wound dressing application: evaluation of biocompatibility. In Cell and Tissue Banking, 2016, vol. 17, p. 665-675. (1.248 – IF2015)

REINERT, L.S. – LOPUŠNÁ, Katarína – WINTHER, H. – SUN, Ch. – THOMSEN, M.K. – NANDAKUMAR, R. – MOGENSEN, T.H. – MEYER, Morten – VAEGTER, Ch. – NYENGAARD, J.R. – FITZGERALD, K.A. – PALUDAN, S.R. Sensing of HSV-1 by the cGAS-STING pathway in microglia orchestrates antiviral defence in the CNS. In Nature Communications, 2016, vol. 7, p. 13348-13348. (2015: 11.329 – IF, 6.287 – SJR, Q1 – SJR).

Fuchsberger, N – HAJNICKÁ, Valéria – BARTÍKOVÁ, Pavlína; Patent Number: US 07439229, Patent Assignee: Evolutec Limited: Cytokine activity regulator molecules from tick salivary glands. U.S. Patent and Trademark Office.

NEMČOVIČOVÁ, Ivana – Benedict, CA – Zajonc, DM, Verma, S – U.S. patent US2017088600-A1; Composition for designing compound, protein or peptide that interacts with TNF-related apoptosis inducing ligand (TRAIL)-R2 receptor, comprises TRAIL-R2 receptor or its fragment bound to ligand in crystalline form.

NEMČOVIČOVÁ, Ivana – Benedict, CA – Zajonc, DM – U.S. patent US2014134647-A1; Composition useful in antiviral drug for e.g. providing antiinflammatory response, comprises TRAIL-R2 receptor or fragment of TRAIL-R2 receptor bound to ligand in crystalline form.

Rajčáni, J – Matis, J – Leško, J – Leššo, J – KÚDELOVÁ, Marcela. Autorské osvedčenie vynálezu č. 265536, udelené Federálnym úradom pre vynálezy: Subjednotková vakcína proti rekurentnému herpesu a spôsob jej prípravy.