Oddelenie imunológie vírusov

ZAMERANIE

Naše vedecké oddelenie skúma stratégie, ktoré vírusy používajú na to, aby efektívne unikli detekcii našim imunitným systémom. Tieto im pomáhajú replikovať sa v našich bunkách a v niektorých prípadoch dokonca vytvárať celoživotné latentné infekcie, ktorých sa už náš ľudský organizmus nedokáže zbaviť. Preto skúmame významné rodiny proteínov nášho imunitného systému, akými sú napríklad TNF receptory, cytokíny, chemokíny či interferóny a tiež ich molekulárne mechanizmy, pretože práve tieto proteíny produkované našimi imunitnými bunkami majú zásadnú úlohu pri obrane hostiteľa a podpore imunity. Na to, aby sme mohli účinne bojovať proti vírusom skúmame molekuly a ich mechanizmy aj z pohľadu mikróbov, z takzvanej ‚vírusovej perspektívy‘. Jedná sa o vírusové proteíny, ktoré sú efektívne pri šírení z bunky do bunky.

Jednotlivé pracovné skupiny nášho oddelenia sa venujú výskumu imunológie vírusov s cieľom prispieť k objasneniu molekulárnych mechanizmov týchto významných proteínov ako na strane patogénu tak aj hostiteľa. V našom portfóliu študujeme hlavne rodiny herpetických vírusov (alfa- beta- a gamaherpesvírusy; napr. HSV1, HCMV, EBV, MHV-68), vírus chrípky (model vírusov chrípky A s rôznou patogenitou), vírusu vtáčej chrípkyvírus kliešťovej encefalitídy.

Len samotný ľudský cytomegalovírus, ktorý má jeden z najväčších vírusových genómov vôbec, je kódovaný viac ako 230 000 bázovými pármi, kde viac ako polovica z nich je určená práve na kódovanie proteínov, ktoré vedia efektívne prekabátiť náš imunitný systém priamym blokovaním proteínov imunitného systému. Veríme, že práve skúmaním týchto jedinečných mechanizmov na molekulárnej či bunkovej úrovni prispejeme k novým objavom účinným nášmu zdraviu.

Časť nášho kolektívu sa už niekoľko rokov aktívne zaoberá štúdiom imunomodulačných účinkov slín a extraktov slinných žliaz kliešťov. Kliešte sú veľkým problémom v humánnej aj veterinárnej medicíne nielen pre parazitický spôsob života, ale hlavne pre prenos širokého spektra patogénov (vírusy, baktérie, prvoky, atď). Počas cicania slinné žľazy kliešťov produkujú do rany celé spektrum farmakologicky aktívnych látok manipulujúcich zložky vrodenej aj špecifickej imunity hostiteľa a zároveň napomáhajúcich pri prenose a množení patogénov. Imunomodulačné molekuly v slinách kliešťov môžu byť  potenciálne využité ako nové liečivá autoimunitných a chronických ochorení ako aj rakoviny.

V našom oddelení sa tiež zaujímame o pochopenie vzťahu medzi trojrozmernou štruktúrou proteínu a jeho funkciou. Imunitný systém je dokonalý systém pre tieto štúdie, pretože má jedinečnú schopnosť interagovať prakticky s akýmkoľvek patogénom, s ktorým sa stretne. S využitím týchto poznatkov sa snažíme pozmeniť chemickú štruktúru vírusových makromolekúl, aby sme zmenili kvalitu a veľkosť súvisiacej imunitnej odpovede a prípadne eliminovali mechanizmus, akým sa mikrób vyhýba imunologickému rozpoznaniu. Tieto vírusové molekuly majú preto vysoký farmakologicky potenciál v imunomodulačnej terapii.

KOLEKTÍV

Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD.

vedúca oddelenia

02/ 59302 435


VEDÚCI VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc.

prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc., PríF UK

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Pavlína Bartíková, PhD.

doc. RNDr. Peter Kabát, CSc., PríF UK

Mgr. Iveta Štibraniová, PhD., zástupkyňa vedúcej oddelenia

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Viera Kempová, PhD.

RNDr. Katarína Lopušná, PhD.

RNDr. Radka Šebová, PhD.

RNDr. Petra Švančarová, PhD.

VEDECKO – TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Lucia Kudlová

DOKTORANDI:

Mgr. Mário Benko

Mgr. Miriam Hancková

Mgr. Simona Lenhartová

Mgr. Kristína Tokárová

DIPLOMANTI:

Dominika Fedorková

Henrieta Havalová

Lenka Hrobarová

Kristína Krúteková

Martin Riľak

LABORANTI:

 

 • CAPSID InterReg SK-AT (2018-2021) – Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb – I. Nemčovičová
 • APVV-15-474 (2016-2020) – Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku – M. Kúdelová
 • APVV-14-0839 (2015-2019) – Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál – I. Nemčovičová
 • SASPRO-0003/01/02 (2015-2018) – IMUNOVIROLOGIKÁ: Imunomodulácia HCMV a jej imunoterapeutický potenciál – I. Nemčovičová
 • VEGA-2/0047/18 (2018-2021) – Sledovanie vplyvu imunomodulačných látok v slinách kliešťov na vrodenú antivírusovú imunitu kože – I. Štibrániová
 • VEGA-2/0020/18 (2018-2021) – Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam – I. Nemčovičová
 • VEGA-2/0014/16 (2016-2019) – Úloha cytokínov a chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A – T. Betáková
 • VEGA-2/0087/17 (2017-2020) – Imunomodulačné vlastnosti M3 proteínu Myšieho herpetického vírusu a úloha kliešťov v cirkulácii herpesvírusu v prírode – M. Kúdelová
 • VEGA: 2/0172/19 Izolácia, identifikácia a charakterizácia transformujúci rastový faktor-beta 1 viažucej molekuly v extraktoch slinných žliaz kliešťov. – P.Bartíková

2019

2018

 • HOLÍKOVÁ, Viera – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – BARTÍKOVÁ, Pavlína – SLOVÁK, Mirko – KAZIMÍROVÁ, Mária, 2018, Ixodid tick salivary gland extracts suppress human transforming growth factor-1 triggered signalling pathways in cervical carcinoma cells , In BIOLOGIA 73(11):  1109-1122
 • KAZIMÍROVÁ, Mária –BARTÍKOVÁ, Pavlína –ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta. Chapter X: Tick borne viruses and host skin interface. In Book: Skin and arthropod vectors, Nathalie Boulanger (Ed.), Elsevier 2018, p. 325-383, ISBN 978-0-12-811436-0, https://doi.org/10.1016/C2016-0-01430-4
 • ŠVANČAROVÁ, Petra – BETÁKOVÁ, Tatiana, 2018, Conserved methionine 165 of matrix protein contributes to the nuclear import and is essential for influenza A virus replication. In Virology Journal 15:187, DOI: 10.1186/s12985-018-1056-x.
 • KÚDELOVÁ, Marcela – JÁNOŠOVÁ, Monika – BELVONČÍKOVÁ Petra, 2018, First detection of murine herpesvirus 68 in adult Ixodes ricinus ticks. Folia Microbiol. 63:511–515, DOI: 10.1007/s12223-018-0586-3, DOI: 10.1007/s12223-018-0586-3
 • KÚDELOVÁ, Marcela – SLOVÁK, Mirko – KABÁT, Peter – DERKA, Tomáš – ŠTEVOVE, Barbora – BOHUŠ, Mirko – VRBOVÁ, Michaela, 2018, A survey on murine gammaherpesvirus 68 in ticks collected in Slovakia. In Acta virol. 62: 64-69, DOI: 10.4149/av_2018_112

2017

 • HAJNICKÁ, Valéria – KÚDELOVÁ, Marcela – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – SLOVÁK, Mirko – BARTÍKOVÁ, Pavlína – HALÁSOVÁ, Zuzana – PANČÍK, Peter – BELVONČÍKOVÁ, Petra – VRBOVÁ, Michaela – HOLÍKOVÁ, Viera – HAILS, R.S. – NUTTALL, Patricia A. Tick-borne transmission of murine gammaherpesvirus 68. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2017, vol. 7, article 458. (4.300 – IF2016)
 • BETÁKOVÁ, Tatiana – KOSTRÁBOVÁ, A – LACHOVÁ, Veronika – TURIANOVÁ, Lucia. Cytokines induced during influenza virus infection. In Current Pharmaceutical Design, 2017, vol. 23, p. 2616-22. (2.611 – IF2016)
 • ŠEDÝ J. – BALMERT WARE B. – SMITH W. – NEMČOVIČOVÁ, Ivana – NORRIS P. – MILLER B. –  AIVAZIAN D. – WARE C.A. – Herpesvirus entry mediator mutein with selective agonist action for the inhibitory receptor B and T lymphocyte attenuator. Journal of Biological Chemistry, 2017 (5.078 -IF2016)
 • KAZIMÍROVÁ, Mária – THANGAMANI, Saravanan – BARTÍKOVÁ, Pavlína – HERMANCE, Meghan – HOLÍKOVÁ, Viera – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta – NUTTALL, Patricia A. Tick-Borne Viruses and Biological Processes at the Tick-Host-Virus Interface. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2017, vol. 7, article: 339. 21 pp. (4.300 – IF2016)
 • LACHOVÁ, Veronika – ŠKORVANOVÁ, Lucia – SVETLÍKOVÁ, Darina – TURIANOVÁ, Lucia – KOSTRÁBOVÁ, A. – BETÁKOVÁ, Tatiana. Comparison of transcriptional profiles of interferons, CXCL10 and RIG-1 in influenza infected A549 cells stimulated with exogenous interferons. In Acta Virologica, 2017, vol. 61, no. 2, p. 183-190. (0.673 – IF2016)
 • KÚDELOVÁ, Marcela – JÁNOŠOVÁ, M. – VRBOVÁ, Michaela – MATÚŠKOVÁ, Radka – SLOVÁK, Mirko – BELVONČÍKOVÁ, Petra. Detection of Transcripts and an Infectious Dose of Murine Gammaherpesvirus 68 in Dermacentor reticulatus Ticks. In Journal of Infectious Diseases and Therapeutics, 2017, vol. 5. (1.650 – IF2016)
 • DRAGÚŇOVÁ, Jana – KABÁT, Peter – BABÁL, Pavel – MRÁZOVÁ, H. – BOHÁČ, M. – KRAJČIOVÁ, Ľ. – KOLLER, J. Development of a new method for the preparation of an acellular allodermis, quality control and cytotoxicity testing. In Cell tissue banking, 2017, vol. 18, no. 2, p. 153-166. (1.331 – IF2016)
 • MRÁZOVÁ, Veronika – KÚDELOVÁ, Marcela – SMOLINSKÁ, Miroslava – NOVÁKOVÁ, Eva – ŠUPOLÍKOVÁ, Miroslava – VRBOVÁ, Michaela – GOLAIS, František. Transformation of cells by photoinactivated murine gamma herpesvirus 68 during nonproductive and quiescent infection. In Intervirology, 2017, vol. 60, no. 1-2, p. 61-68. (1.292 – IF2016)
 • BARTÍKOVÁ, Pavlína – HOLÍKOVÁ, Viera – KAZIMÍROVÁ, Mária – ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta. Tick-borne viruses. Rewiev. In Acta Virologica, 2017, vol. 61, no. 4, p. 413 – 427. (0.673 – IF2016) 
 • ALTEEN, M.G. – OEHLER, V. – NEMČOVIČOVÁ, Ivana – WILSON, I.B.H. – VOCADLO, V.J. – GLOSTER, T.M. Mechanism of Human Nucleocytoplasmic Hexosaminidase D. In Biochemistry, 2016, vol. 55, p. 2735-2747. (2.876 – IF2015)
 • VRBOVÁ, Michaela – BELVONČÍKOVÁ, Petra – KOVAĽOVÁ, A. – MATÚŠKOVÁ, Radka – SLOVÁK, Mirko – KÚDELOVÁ, Marcela. Molecular detection of murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68) in Haemaphysalis concinna ticks collected in Slovakia. In Acta Virologica : international journal, 2016, vol. 60, p. 426-428. (1.222 – IF2015)
 • LACHOVÁ, Veronika – SVETLÍKOVÁ, Darina – GOLAIS, František – ŠUPOLÍKOVÁ, Miroslava – TURIANOVÁ, Lucia – BETÁKOVÁ, Tatiana. Transforming Activity of Murine Herpesvirus 68 Putative Growth Factor Is Related to the Ability to Change Cytoskeletal Structure. In Intervirology : the journal of virology division, 2016, vol. 59, p. 137-142. (1.822 – IF2015)
 • Fuchsberger, N – HAJNICKÁ, Valéria – BARTÍKOVÁ, Pavlína; Patent Number: US 07439229, Patent Assignee: Evolutec Limited: Cytokine activity regulator molecules from tick salivary glands. U.S. Patent and Trademark Office.
 • NEMČOVIČOVÁ, Ivana – Benedict, CA – Zajonc, DM, Verma, S – U.S. patent US2017088600-A1; Composition for designing compound, protein or peptide that interacts with TNF-related apoptosis inducing ligand (TRAIL)-R2 receptor, comprises TRAIL-R2 receptor or its fragment bound to ligand in crystalline form.
 • NEMČOVIČOVÁ, Ivana – Benedict, CA – Zajonc, DM – U.S. patent US2014134647-A1; Composition useful in antiviral drug for e.g. providing antiinflammatory response, comprises TRAIL-R2 receptor or fragment of TRAIL-R2 receptor bound to ligand in crystalline form.
 • Rajčáni, J – Matis, J – Leško, J – Leššo, J –  KÚDELOVÁ, Marcela. Autorské osvedčenie vynálezu č. 265536, udelené Federálnym úradom pre vynálezy: Subjednotková vakcína proti rekurentnému herpesu a spôsob jej prípravy.