Oddelenie nanobiológie

ZAMERANIE

Zaoberáme sa výskumom v oblasti nanomedicíny a nanotoxikológie, sledujeme terapeutický potenciál vybraných nanočastíc a zároveň ich bezpečnosť pre ľudské zdravie, charakterizujeme ich fyzikálno-chemické vlastnosti ako aj nano-bio interakcie, ktoré sú kľúčom k účinkom nanočastíc na bunky.

KOLEKTÍV

Mgr. Andrea Bábelová, PhD.

vedúca oddelenia

02/ 32295 177


Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a po získaní titulu PhD. (Wilhelmova univerzita Münster, Nemecko) pracovala na Inštitúte všeobecnej farmakológie a toxikológie a na Inštitúte kardiovaskulárnej fyziológie Goetheho Univerzity vo Frankfurte nad Mohanom, Nemecko. Od konca roka 2013 pôsobí na Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV v Bratislave.

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Alena Gábelová, CSc.

RNDr. Katarína Kozics, PhD.

RNDr. Monika Šramková, PhD.

RNDr. Monika Mesárošová, PhD.

Ing. Soňa Gurská, PhD.

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Eva Sedláčková, PhD.

Mgr. Barbora Svitková, PhD.

VEDECKO – TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Bc. Maroš Šimek

Mgr. Patrícia Pecháčová

Mgr. Kristína Kopecká

DOKTORANDI:

Mgr. Michal Šelc

Mgr. Naďa Gregušová

 • Euronanomed II INNOCENT – “Development of nanomaterial for drug delivery for cancer treatment”, 2017-2020 (Gábelová)
 • H2020- GA685817 – HISENTS “High level Integrated Sensor for Nanotoxicity Screening”, 2016-2019 (Gábelová)
 • SASPRO_0084-01-02 – “Functional consequences of renal cell activation due to iron oxide and gold nanoparticle uptake”, 2015-2018 (Bábelová)
 • APVV-16-0579 – “Gold nanoparticles: impact of physicochemical properties on distribution, accumulation, and biological response in vivo” (BIONANOGOLD), 2017-2021 (Bábelová)
 • VEGA 2/0056/17 – “Induction of apoptosis by betulinic acid coupled to magnetite nanoparticles in human colorectal cell lines”, 2017-2020 (Šramková)
 • VEGA 2/0027/16 – “Antioxidant, anticarcinogenic and photoprotective effects of lavender oil in vitro”, 2016-2019 (Kozics)
 • VEGA 2/0113/15 – “Mechanisms of gold and magnetic nanoparticle effects on renal cells”, 2015-2018 (Bábelová)
 • COST CA15132 – hCOMET “The comet assay as a human biomonitoring tool”, 2016-2020 (Gábelová, Šramková)
 • COST CA16119 –  CellFit “In vitro 3-D total cell guidance and fitness”, 2017-2021 (Bábelová, Šramková)
 • Zarska M, Sramek M, Novotny F, Havel F, Babelova A, Mrazkova B, Benada O, Reinis M, Stepanek I, Musilek K, Bartek J, Ursinyova M, Novak O, Dzijak R, Kuca K, Proska J, Hodny Z. Biological safety and tissue distribution of (16-mercaptohexadecyl)trimethylammonium bromide-modified cationic gold nanorods.  Biomaterials. 2018 Feb;154:275-290. doi: 10.1016/j.biomaterials.2017.10.044.
 • Gábelová A, El Yamani N, Alonso TI, Buliaková B, Srančíková A, Bábelová A, Pran ER, Fjellsbø LM, Elje E, Yazdani M, Silva MJ, Dušinská M. Fibrous shape underlies the mutagenic and carcinogenic potential of nanosilver while surface chemistry affects the biosafety of iron oxide nanoparticles. Mutagenesis. 2017 Jan;32(1):193-202. doi: 10.1093/mutage/gew045.
 • Buliaková B, Mesárošová M, Bábelová A, Šelc M, Némethová V, Šebová L, Rázga F, Ursínyová M, Chalupa I, Gábelová A. Surface-modified magnetite nanoparticles act  as aneugen-like spindle poison. Nanomedicine. 2017 Jan;13(1):69-80. doi: 10.1016/j.nano.2016.08.027.
 • Mesárošová M, Kozics K, Bábelová A, Regendová E, Pastorek M, Vnuková D, Buliaková B, Rázga F, Gábelová A. The role of reactive oxygen species in the genotoxicity of surface-modified magnetite nanoparticles. Toxicol Lett. 2014 May  2;226(3):303-13. doi: 10.1016/j.toxlet.2014.02.025.
 • Goettsch C, Babelova A, Trummer O, Erben RG, Rauner M, Rammelt S, Weissmann N, Weinberger V, Benkhoff S, Kampschulte M, Obermayer-Pietsch B, Hofbauer LC, Brandes RP, Schröder K. NADPH oxidase 4 limits bone mass by promoting osteoclastogenesis. J Clin Invest. 2013 Nov;123(11):4731-8.
 • Mieth A, Revermann M, Babelova A, Weigert A, Schermuly RT, Brandes RP. L-type calcium channel inhibitor diltiazem prevents aneurysm formation by blood pressure-independent anti-inflammatory effects. Hypertension. 2013 Dec;62(6):1098-104. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.01986.
 • Sturza A, Leisegang MS, Babelova A, Schröder K, Benkhoff S, Loot AE, Fleming I, Schulz R, Muntean DM, Brandes RP. Monoamine oxidases are mediators of endothelial dysfunction in the mouse aorta. Hypertension. 2013 Jul;62(1):140-6. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.01314