Oddelenie nanobiológie

ZAMERANIE

Nanotechnológie zamerané na biomedicínske využitie zaznamenali v posledných rokoch progres vedúci k zvýšenému záujmu o nanomateriály využiteľné v klinickej praxi. Nano-biotechnológie dávajú prísľub presnejšej diagnostiky a precíznejšieho zobrazovania, čo sa spája s efektívnejšou a lepšie cielenou terapiou pre mnohé ochorenia. Anorganické nanomateriály (INMs) sa čoraz viac dostávajú do centra pozornosti ako potenciálne diagnostické a terapeutické nástroje modernej medicíny práve vďaka ich dokázanej schopnosti zlepšiť zobrazovanie (MRI, PET, NIR, tomografia, fotoakustická tomografia, atď.). Dizajn INMs je navrhnutý tak, aby zachovával tieto ich unikátne fyzikálno-chemické vlastnosti (optické, magnetické, atď.), ktoré sa nedajú dosiahnuť pri klasických nanomateriáloch, ako sú lipozómy, dendriméry, či polyméry. Tým sa z INMs stávajú sľubné nástroje využiteľné v neinvazívnej diagnostike a prospektívnej teranostike.

Cieľom nášho výskumu je charakterizácia INMs v biologických podmienkach a nano:bio interakcie s bunkami, tkanivami a orgánmi. Nedostatok informácií o osude nanočastíc po splnení ich terapeutickej či diagnostickej aplikácie nás motivuje k skúmaniu vplyvu nanomateriálov na živý organizmus a ich možné nepriaznivé krátkodobé aj dlhodobé účinky.

Hlavným cieľovým orgánom pre výskum toxických účinkov INMs sú obličky, ktoré sa do značnej miery podieľajú na odstraňovaní nanočastíc z organizmu. Pri súčasnej expanzii nanočastíc do biomedicíny sú čoraz viac potrebné štúdie zaoberajúce sa nefrotoxicitou nanomateriálov, ktoré naznačia, ako predísť možným zdravotným rizikám.

Vďaka známej antioxidačnej aktivite rastlinných extraktov je náš výskum zameraný aj na protektívne účinky týchto extraktov využiteľné napríklad v doplnkovej podpornej liečbe ku terapii onkologických ochorení. Navyše INMs v kombinácii s rastlinnými extraktami, napríklad kyselinami, môžu predstavovať atraktívnu liečebnú stratégiu, ktorej sa v našom výskume tiež venujeme.

KOLEKTÍV

Mgr. Andrea Bábelová, PhD.

vedúca oddelenia

02/ 32295 189


Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a po získaní titulu PhD. (Wilhelmova univerzita Münster, Nemecko) pracovala na Inštitúte všeobecnej farmakológie a toxikológie a na Inštitúte kardiovaskulárnej fyziológie Goetheho Univerzity vo Frankfurte nad Mohanom, Nemecko. Od konca roka 2013 pôsobí na Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV v Bratislave.

 

ORCID: 0000-0001-9548-6602

ResearcherID: E-7768-2018

 

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Alena Gábelová, CSc.; ORCID: 0000-0002-2674-2737, Scopus Author ID: 7004542069

RNDr. Katarína Kozics, PhD.; ORCID: 0000-0002-6412-7962, Scopus Author ID: 14046884600

RNDr. Monika Šramková, PhD.; ORCID: 0000-0002-2758-2325, ResearcherID: E-7805-2018, Scopus Author ID: 57189694305, Scopus Author ID: 7003645158

RNDr. Monika Mesárošová, PhD.; ORCID: 0000-0002-9780-8094

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Eva Sedláčková, PhD.; ORCID: 0000-0003-3857-4395

Mgr. Barbora Svitková, PhD.; ORCID: 0000-0001-8927-3934, Scopus Author ID: 56077486500, Scopus Author ID: 57204125674

Mgr. Michal Šelc, PhD.; ORCID: 0000-0002-7330-6655

VEDECKO – TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Vladimíra Páltiková

DOKTORANDI:

Mgr. Lucia Bálintová

Mgr. Michaela Blažíčková

Mgr. Jana Hricovíniová

Mgr. Kristína Jakič

  • EuroNanoMed III – TENTACLES – “TEmperature-responsive Nanogels for TArgeted delivery of miCroRNAs in wound heaLing and tissue rEgeneration applicationS”, 2020-2024 (Šramková)
  • H2020- EU.4.b. Twinning of research institutions, WIDESPREAD-03-2018 Twinning – VISION – “Strategies to strengthen scientific excellence and innoVation capacIty for early diagnoSIs of gastrOintestinal caNcers”, 2019-2023 (Gábelová)
  • SAS-TUBITAK 398784 – “Targeted combination therapy of colon cancer with therapeutic gene/drug loaded novel dendritic nanocarriers”, 2018-2021 (Matúšková)
  • Euronanomed II INNOCENT – “Development of nanomaterial for drug delivery for cancer treatment”, 2017-2020 (Gábelová)
  • H2020- GA685817 – HISENTS “High level Integrated Sensor for Nanotoxicity Screening”, 2016-2019 (Gábelová)
  • SASPRO_0084-01-02 – “Functional consequences of renal cell activation due to iron oxide and gold nanoparticle uptake”, 2015-2018 (Bábelová)
  • APVV-16-0579 – “Gold nanoparticles: impact of physicochemical properties on distribution, accumulation, and biological response in vivo” (BIONANOGOLD), 2017-2021 (Bábelová)
  • APVV-15-0215 – MOR4CML – “Multivalent morpholino-based antisense system for CML”, 2016-2020 (Gábelová)
  • APVV-19-0070 – PRO4CML – “Preclinical validation of an innovative antisense platform for CML”, 2020-2024, (Bábelová)
  • APVV-20-0494 – RENASTHERA – “Novel renal antisense therapy platform for CKD”, 2021-2025 (Bábelová)
  • PP-COVID-20-0007 – ASCOVIDA – “Targeted inhibition of SARS-CoV-2 by a new generation RNA inhibitor”, 2020-2021 (Bábelová)
  • COST CA17140 – NANO2CLINIC – “Cancer Nanomedicine – from the bench to the bedside”, 2018-2023 (Šramková, Kozics)
  • COST CA15132 – hCOMET “The comet assay as a human biomonitoring tool”, 2016-2020 (Gábelová, Šramková)
  • COST CA16119 –  CellFit “In vitro 3-D total cell guidance and fitness”, 2017-2021 (Bábelová, Šramková)
  • 2019/68-CHÚSAV-1 – GlycoPro – “Glycoprofiling of Proteins Present in Serum and Exosomes for Early Prostate Cancer Diagnostics”, 2019-2022 (Gábelová)
  • VEGA 2/0160/21 – “Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation”, 2021-2024 (Bábelová)
  • VEGA 2/0121/21 – “Use of microfluidic systems for risk assessment of xenobiotics”, 2021-2024 (Šramková)
  • VEGA 2/0055/20 – “Newly synthetised thymol derivatives: relationship between structure and biological activity in colorectal in vitro model”, 2020-2023 (Kozics)
  • VEGA 1/0069/20 – “A pilot study of the selective effects of a new generation of RNA interfering agents at the cellular level”, 2020-2023 (Šelc)
  • VEGA 2/0022/18 – “New glucoconjugate-based precursors of pharmaceuticals: structure-activity relationship analysis”, 2018-2021 (Gábelová)
  • VEGA 2/0056/17 – “Induction of apoptosis by betulinic acid coupled to magnetite nanoparticles in human colorectal cell lines”, 2017-2020 (Šramková)
  • VEGA 2/0027/16 – “Antioxidant, anticarcinogenic and photoprotective effects of lavender oil in vitro”, 2016-2019 (Kozics)
  • VEGA 2/0113/15 – “Mechanisms of gold and magnetic nanoparticle effects on renal cells”, 2015-2018 (Bábelová)
  • VEGA 2/0143/13 – “Mechanism of uptake and trafficking of magnetic iron oxide nanoparticles into human tumor and normal (diploid) cells”, 2013-2016 (Gábelová)
  • VEGA 2/0152/13 – “Development of SQUID Gradiometric and Susceptometric Methods for Iron Homeostasis Related Bio-Applications”, 2013-2016 (Gábelová)
2022

Nemethova, V., Mazancova, P., Selc, M., Jakic, K., Uhelska, L., Nemethova, B., Poturnayova, A., Drgona, L., Babelova, A., Razga, F. (2022). Effective Reduction of SARS-CoV-2 RNA Levels Using a Tailor-Made Oligonucleotide-Based RNA Inhibitor. Viruses14(4), 685. doi: 10.3390/v14040685.

Tulinska, J., Krivosikova, Z., Liskova, A., Mikusova, M. L., Masanova, V., Rollerova, E., Stefikova, K., Wsolova, L., Babelova, A., Tothova, L., Busova, M., Babickova, J., Uhnakova, I., Alacova, R., Dusinska, M., Horvathova, M., Szabova, M., Vecera, Z., Mikuska, P., Coufalik, P., Krumal, K., Alexa, L., Piler, P., Thon, V., Docekal, B. (2022). Six-week inhalation of lead oxide nanoparticles in mice affects antioxidant defense, immune response, kidneys, intestine and bones. Environmental Science: Nano9(2), 751-766. doi: 10.1039/d1en00957e.

Bertokova, A., Svecova, N., Kozics, K., Gabelova, A., Vikartovska, A., Jane, E., Hires, M., Bertok, T., Tkac, J. (2022). Exosomes from prostate cancer cell lines: Isolation optimisation and characterisation. Biomedicine & Pharmacotherapy151. doi: 10.1016/j.biopha.2022.113093.

Bálintová, L., Matúšková, M., Gábelová, A. (2022). The evaluation of the efficacy and potential genotoxic hazard of combined SAHA and 5-FU treatment in the chemoresistant colorectal cancer cell lines. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis874. doi: 10.1016/j.mrgentox.2022.503445

Soltysova, A., Begerova, P., Jakic, K., Kozics, K., Sramkova, M., Meese, E., Smolkova B., Gabelova, A. (2022). Genome-wide DNA methylome and transcriptome changes induced by inorganic nanoparticles in human kidney cells after chronic exposure. Cell Biology and Toxicology, 1-18. doi: 10.1007/s10565-021-09680-3.

Buocikova, V., Longhin, E. M., Pilalis, E., Mastrokalou, C., Miklikova, S., Cihova, M., Poturnayova, A., Mackova, K., Babelova., A., Trnkova., L., El Yamani, N., Zheng, C. Y., Rios-Mondragon, I., Labudova, M., Csaderova, L.,Kuracinova, K. M., Makovicky, P., Kucerova, L., Matuskova, M., Cimpan, M. R., Dusinska, M., Babal, P., Chatziioannou, A., Gabelova, A., Runden-Pran, E., Smolkova, B. (2022). Decitabine potentiates efficacy of doxorubicin in a preclinical trastuzumab-resistant HER2-positive breast cancer models. Biomedicine & Pharmacotherapy147. doi: 10.1016/j.biopha.2022.112662.

Dubaj, T., Kozics, K., Sramkova, M., Manova, A., Bastús, N. G., Moriones, O. H., Kohl, Y., Dusinska, M., Runden-Pran, E., Puntes, V., Nelson, A., Gabelova, A., Simon, P. (2022). Pharmacokinetics of PEGylated Gold Nanoparticles: In Vitro—In Vivo Correlation. Nanomaterials12(3), 511. doi: 10.3390/nano12030511.

Blažíčková, M., Blaško, J., Kubinec, R., Kozics, K. (2022). Newly Synthesized Thymol Derivative and Its Effect on Colorectal Cancer Cells. Molecules27(9), 2622. doi: 10.3390/molecules27092622.

2021

Kohl, Y., Biehl, M., Spring, S., Hesler, M., Ogourtsov, V., Todorovic, M., Owen, J., Elje, E., Kopecka, K., Moriones, O. H., Bastus, N. G., Simon, P., Dubaj, T., Runden-Pran, E., Puntes, V., William, N., von Briesen, H., Wagner, S., Kapur, N., Mariussen, E., Nelson, A., Gabelova, A., Dusinska, M., Velten, T., Knoll, T. (2021). Microfluidic in vitro platform for (nano) safety and (nano) drug efficiency screening. Small17(15). doi: 10.1002/smll.202006012.

Kozics, K., Sramkova, M., Kopecka, K., Begerova, P., Manova, A., Krivosikova, Z., Sevcikova, Z., Liskova, A., Rollerova, E., Dubaj, T., Puntes, V., Wsolova, L., Simon, P., Tulinska, J., Gabelova, A. (2021). Pharmacokinetics, biodistribution, and biosafety of PEGylated gold nanoparticles in vivo. Nanomaterials11(7). doi: 10.3390/nano11071702.

Svitkova, B., Zavisova, V., Nemethova, V., Koneracka, M., Kretova, M., Razga, F., Ursinyova, M., Gabelova, A. (2021). Differences in surface chemistry of iron oxide nanoparticles result in different routes of internalization. Beilstein journal of nanotechnology12(1), 270-281. doi: 10.3762/bjnano.12.22.

Altanerova, U., Jakubechova, J., Benejova, K., Priscakova, P., Repiska, V., Babelova, A., Smolkova, B., Altaner, C. (2021). Intracellular prodrug gene therapy for cancer mediated by tumor cell suicide gene exosomes. International journal of cancer148(1), 128-139. doi: 10.1002/ijc.33188.

Kalavska, K., Sestakova, Z., Mlcakova, A., Kozics, K., Gronesova, P., Hurbanova, L., Miskovska, V., Rejlekova, K., Svetlovska, D., Sycova-Mila, Z., Obertova, J., Palacka, P., Mardiak, J., Chovanec, M., Chovanec, M., Mego, M. (2021). Are Changes in the Percentage of Specific Leukocyte Subpopulations Associated with Endogenous DNA Damage Levels in Testicular Cancer Patients?. International Journal of Molecular Sciences22(15), 8281. doi: 10.3390/ijms22158281.

Opálková Šišková, A., Mosnáčková, K., Hrůza, J., Frajová, J., Opálek, A., Bučková, M., Kozics, K., Peer, P., Eckstein Andicsová, A. (2021). Electrospun poly (ethylene terephthalate)/silk fibroin composite for filtration application. Polymers13(15), 2499. doi: 10.3390/polym13152499.

Kapustová, M., Puškárová, A., Bučková, M., Granata, G., Napoli, E., Annušová, A., Mesarosova, M., Kozics, K., Pangallo, D., Geraci, C. (2021). Biofilm inhibition by biocompatible poly (ε-caprolactone) nanocapsules loaded with essential oils and their cyto/genotoxicity to human keratinocyte cell line. International Journal of Pharmaceutics606, 120846. doi: 10.1016/j.ijpharm.2021.120846.

Hricovíniová, J., Hricovíniová, Z., Kozics, K. (2021). Antioxidant, Cytotoxic, Genotoxic, and DNA-Protective Potential of 2, 3-Substituted Quinazolinones: Structure—Activity Relationship Study. International Journal of Molecular Sciences22(2), 610. doi: 10.3390/ijms22020610.

Tyciakova, S., Valova, V., Svitkova, B., & Matuskova, M. (2021). Overexpression of TNFα induces senescence, autophagy and mitochondrial dysfunctions in melanoma cells. BMC cancer21(1), 1-13. doi: 10.1186/s12885-021-08237-1.

2020

Buocikova, V., Rios-Mondragon, I., Pilalis, E., Chatziioannou, A., Miklikova, S., Mego, M., Pajuste, K., Rucins, M., El Yamani, N., Longhin, E. M., Sobolev, A., Freixanet, M., Puntes, V., Plotniece, A., Dusinska, M., Cimpan, M. R., Gabelova, A., Smolkova, B. (2020). Epigenetics in breast cancer therapy—New strategies and future nanomedicine perspectives. Cancers12(12), 3622. doi: 10.3390/cancers12123622.

Gabelova, A. (2020). 7H-Dibenzo [c, g] carbazole: Metabolic pathways and toxicity. Chemico-Biological Interactions323, doi: 10.1016/j.cbi.2020.109077.

Møller, P., Azqueta, A., Boutet-Robinet, E., Koppen, G., Bonassi, S., Milić, M., Gajski, G., Costa, S., Teixeira, J. P., Pereira, C.C., Dusinska, M., Godschalk, R., Brunborg, G., Gutzkow, K.B., Giovannelli, L., Cooke, M.S., Richling, E., Laffon, B., Valdiglesias, V., Basaran, N., Del Bo‘, C., Zegura, B., Novak, M., Stopper, H., Vodicka, P., Vodenkova, S., de Andrade, V. M., Sramkova, M., Gabelova, A., Collins, A., Langie, S. A. (2020). Minimum Information for Reporting on the Comet Assay (MIRCA): recommendations for describing comet assay procedures and results. Nature Protocols15(12), 3817-3826. doi: 10.1038/s41596-020-0398-1.

Selc, M., Razga, F., Nemethova, V., Mazancova, P., Ursinyova, M., Novotova, M., Kopecka K., Gabelova A., Babelova, A. (2020). Surface coating determines the inflammatory potential of magnetite nanoparticles in murine renal podocytes and mesangial cells. RSC advances10(40), 23916-23929. doi: 10.1039/d0ra03133j.

Tulinska, J., Masanova, V., Liskova, A., Mikusova, M. L., Rollerova, E., Krivosikova, Z., Stefikova, K., Uhnakova, I., Ursinyova, M., Babickova, J., Babelova, A., Busova, M., Tothova, L., Wsolova, L., Dusinska, M., Sojka, M., Horvathova, M., Alacova, R., Vecera, Z., Mikuska, P., Coufalik, P., Krumal, K., Capka, L., Docekal, B. (2020). Six-week inhalation of CdO nanoparticles in mice: The effects on immune response, oxidative stress, antioxidative defense, fibrotic response, and bones. Food and Chemical Toxicology136, 110954. doi: 10.1016/j.fct.2019.110954.

Kosik, P., Durdik, M., Jakl, L., Skorvaga, M., Markova, E., Vesela, G., Vesela, G., Vokalova, L., Kolarikova, L., Horvathova, E., Kozics, K., Belyaev, I. (2020). DNA damage response and preleukemic fusion genes induced by ionizing radiation in umbilical cord blood hematopoietic stem cells. Scientific reports10(1), 1-12. doi: 10.1038/s41598-020-70657-z.

2019

Gabelova, A., Kozics, K., Kapka-Skrzypczak, L., Kruszewski, M., Sramkova, M. (2019). Nephrotoxicity: topical issue. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis845, 402988. doi: 10.1016/j.mrgentox.2018.11.012.

Kapka-Skrzypczak, L., Czajka, M., Sawicki, K., Matysiak-Kucharek, M., Gabelova, A., Sramkova, M., Bartyzel-Lechforowicz, H., Kruszewski, M. (2019). Assessment of DNA damage in Polish children environmentally exposed to pesticides. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis843, 52-56. doi: 10.1016/j.mrgentox.2018.12.012.

Kruszewski, M., Sikorska, K., Meczynska-Wielgosz, S., Grzelak, A., Sramkova, M., Gabelova, A., & Kapka-Skrzypczak, L. (2019). Comet assay in neural cells as a tool to monitor DNA damage induced by chemical or physical factors relevant to environmental and occupational exposure. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis845, 402990. doi: 10.1016/j.mrgentox.2018.11.014.

Sramkova, M., Kozics, K., Masanova, V., Uhnakova, I., Razga, F., Nemethova, V., Mazancova, P., Kapka-Skrzypczak, L., Kruszewski, M., Novotova, M., Puntes, V. F., Gabelova, A. (2019). Kidney nanotoxicity studied in human renal proximal tubule epithelial cell line TH1. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis845, 403017. Doi: 10.1016/j.mrgentox.2019.01.012.

Zavisova, V., Koneracka, M., Gabelova, A., Svitkova, B., Ursinyova, M., Kubovcikova, M., Antal, I., Khmara, I., Jurikova, A., Molcan, M., Ognjanovic, M., Antic, B., Kopcansky, P. (2019). Effect of magnetic nanoparticles coating on cell proliferation and uptake. Journal of Magnetism and Magnetic Materials472, 66-73. doi: 10.1016/j.jmmm.2018.09.116.

Gajski, G., Žegura, B., Ladeira, C., Pourrut, B., Del Bo, C., Novak, M., Sramkova, M., Milic, M., Gutzkow, K. B., Costa, S., Dusinska, M., Brunborg, G., Collins, A. (2019). The comet assay in animal models: From bugs to whales–(Part 1 Invertebrates). Mutation Research/Reviews in Mutation Research779, 82-113. doi: 10.1016/j.mrrev.2019.02.003.

Kozics, K., Bučková, M., Puškárová, A., Kalászová, V., Cabicarová, T., Pangallo, D. (2019). The effect of ten essential oils on several cutaneous drug-resistant microorganisms and their cyto/genotoxic and antioxidant properties. Molecules24(24), 4570. doi: 10.3390/molecules24244570.

Durdik, M., Kosik, P., Markova, E., Somsedikova, A., Gajdosechova, B., Nikitina, E., Horvathova, E., Kozics, K., Davis, D., Belyaev, I. (2019). Microwaves from mobile phone induce reactive oxygen species but not DNA damage, preleukemic fusion genes and apoptosis in hematopoietic stem/progenitor cells. Scientific reports9(1), 1-12. Doi: 10.1038/s41598-019-52389-x.

Opattova, A., Horak, J., Vodenkova, S., Kostovcikova, K., Cumova, A., Macinga, P., Galanova, N., Rejhova, A., Vodickova, L., Kozics, K., Turnovcova, K., Hucl, T., Sliva, D., Vodicka, P. (2019). Ganoderma Lucidum induces oxidative DNA damage and enhances the effect of 5-Fluorouracil in colorectal cancer in vitro and in vivo. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis845, 403065. doi: 10.1016/j.mrgentox.2019.06.001.

SMOLKOVÁ, B., DUŠINSKÁ, M., GÁBELOVÁ, A. Epigenetic effects of nanomaterials. In Encyclopedia of Environmental Health : 2nd edition. – Elsevier, 2019, p. 678-685. ISBN 978-0-44-463951-6. Typ: AECA.

2018

Zarska M, Sramek M, Novotny F, Havel F, Babelova A, Mrazkova B, Benada O, Reinis M, Stepanek I, Musilek K, Bartek J, Ursinyova M, Novak O, Dzijak R, Kuca K, Proska J, Hodny Z. Biological safety and tissue distribution of (16-mercaptohexadecyl) trimethylammonium bromide-modified cationic gold nanorods.  Biomaterials. 2018 Feb;154:275-290. doi: 10.1016/j.biomaterials.2017.10.044.

Durinikova, E., Kozovska, Z., Poturnajova, M., Plava, J., Cierna, Z., Babelova, A., Bohovic, R., Schmidtova, S., Tomas, M., Kucerova, L., Matuskova, M. (2018). ALDH1A3 upregulation and spontaneous metastasis formation is associated with acquired chemoresistance in colorectal cancer cells. BMC cancer18(1), 1-15. doi: 10.1186/s12885-018-4758-y.

Hricovíniová, Z., Hricovíni, M., Kozics, K. (2018). New series of quinazolinone derived Schiff’s bases: synthesis, spectroscopic properties and evaluation of their antioxidant and cytotoxic activity. Chemical Papers72(4), 1041-1053. doi: 10.1007/s11696-017-0345-y.

2017

Gábelová A, El Yamani N, Alonso TI, Buliaková B, Srančíková A, Bábelová A, Pran ER, Fjellsbø LM, Elje E, Yazdani M, Silva MJ, Dušinská M. Fibrous shape underlies the mutagenic and carcinogenic potential of nanosilver while surface chemistry affects the biosafety of iron oxide nanoparticles. Mutagenesis. 2017 Jan;32(1):193-202. doi: 10.1093/mutage/gew045.

Némethová, V., Buliaková, B., Mazancová, P., Bábelová, A., Šelc, M., Moravčíková, D., Klescikova, L., Ursinyova, M., Gabelova, A., Rázga, F. (2017). Intracellular uptake of magnetite nanoparticles: A focus on physico-chemical characterization and interpretation of in vitro data. Materials Science and Engineering: C70, 161-168. doi: 10.1016/j.msec.2016.08.064.

Smolkova, B., Dusinska, M., & Gabelova, A. (2017). Nanomedicine and epigenome. Possible health risks. Food and Chemical Toxicology109, 780-796. doi: 10.1016/j.fct.2017.07.020.

Buliaková B, Mesárošová M, Bábelová A, Šelc M, Némethová V, Šebová L, Rázga F, Ursínyová M, Chalupa I, Gábelová A. Surface-modified magnetite nanoparticles act  as aneugen-like spindle poison. Nanomedicine. 2017 Jan;13(1):69-80. doi: 10.1016/j.nano.2016.08.027.

Puškárová, A., Bučková, M., Kraková, L., Pangallo, D., Kozics, K. (2017). The antibacterial and antifungal activity of six essential oils and their cyto/genotoxicity to human HEL 12469 cells. Scientific reports7(1), 1-11. doi: 10.1038/s41598-017-08673-9.

Kosik, P., Skorvaga, M., Durdik, M., Jakl, L., Nikitina, E., Markova, E., Kozics, K., Horvathova, E., Belyaev, I. (2017). Low numbers of pre-leukemic fusion genes are frequently present in umbilical cord blood without affecting DNA damage response. Oncotarget8(22), 35824. doi: 10.18632/oncotarget.16211.

Imreova, P., Feruszova, J., Kyzek, S., Bodnarova, K., Zduriencikova, M., Kozics, K., Mucaji, P., Galova, E., Sevcovicova, A., Miadokova, E.,& Chalupa, I. (2017). Hyperforin exhibits antigenotoxic activity on human and bacterial cells. Molecules22(1), 167.

Kozics, K., Srancikova, A., Sedlackova, E., Horvathova, E., Melusova, M., Melds, V., Krajcovicova, Z., Sramkova, M. (2017). Antioxidant potential of essential oil from Lavandula angustifolia in in vitro and ex vivo cultured liver cells. Neoplasma, 64(4), 485-493. doi:10.4149/neo_2017_401.

2016

Horváthová, E., Srančíková, A., Regendová-Sedláčková, E., Melušová, M., Meluš, V., Netriová, J., Krajcovicova, Z., Slamenova, D., Pastorek, M., Kozics, K. (2016). Enriching the drinking water of rats with extracts of Salvia officinalis and Thymus vulgaris increases their resistance to oxidative stress. Mutagenesis31(1), 51-59. doi: 10.1093/mutage/gev056.

Leisegang, M. S., Babelova, A., Wong, M. S. K., Helfinger, V., Weißmann, N., Brandes, R. P., Schröder, K. (2016). The NADPH oxidase Nox2 mediates vitamin D-induced vascular regeneration in male mice. Endocrinology157(10), 4032-4040. doi: 10.1210/en.2016-1257.

Zarska, M., Novotny, F., Havel, F., Sramek, M., Babelova, A., Benada, O., Novotny, M., Saran, H., Kuca, K., Musilek, K., Hvezdova, Z., Dzijak, R., Vancurova, M., Krejcikova, K., Gabajova, B., Hanzlikova, H., Kyjacova, L., Bartek, J., Proska, J., Hodny, Z. (2016). Two-step mechanism of cellular uptake of cationic gold nanoparticles modified by (16-mercaptohexadecyl) trimethylammonium bromide. Bioconjugate chemistry27(10), 2558-2574. doi: 10.1021/acs.bioconjchem.6b00491.

2014

Mesárošová M, Kozics K, Bábelová A, Regendová E, Pastorek M, Vnuková D, Buliaková B, Rázga F, Gábelová A. The role of reactive oxygen species in the genotoxicity of surface-modified magnetite nanoparticles. Toxicol Lett. 2014 May  2;226(3):303-13. doi: 10.1016/j.toxlet.2014.02.025.

Goettsch C, Babelova A, Trummer O, Erben RG, Rauner M, Rammelt S, Weissmann N, Weinberger V, Benkhoff S, Kampschulte M, Obermayer-Pietsch B, Hofbauer LC, Brandes RP, Schröder K. NADPH oxidase 4 limits bone mass by promoting osteoclastogenesis. J Clin Invest. 2013 Nov;123(11):4731-8.

Mieth A, Revermann M, Babelova A, Weigert A, Schermuly RT, Brandes RP. L-type calcium channel inhibitor diltiazem prevents aneurysm formation by blood pressure-independent anti-inflammatory effects. Hypertension. 2013 Dec;62(6):1098-104. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.01986.

Sturza A, Leisegang MS, Babelova A, Schröder K, Benkhoff S, Loot AE, Fleming I, Schulz R, Muntean DM, Brandes RP. Monoamine oxidases are mediators of endothelial dysfunction in the mouse aorta. Hypertension. 2013 Jul;62(1):140-6. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.01314.