Oddelenie regeneračnej medicíny a bunkovej terapie

Oddelenie regeneračnej medicíny a bunkovej terapie

ZAMERANIE

Výskum na oddelení je zameraný na štúdium možností regenerácie poškodených tkanív centrálneho a periférneho nervového systému. Nové poznatky z procesu vývoja, regenerácie a plasticity nervového tkaniva aplikujeme pri experimentálnych terapiách s cieľom stimulovať obnovu funkcií nervového systému poškodeného traumou alebo neurodegeneratívnymi ochoreniami.  Venujeme sa štúdiu a využitiu dospelých kmeňových buniek získaných z už vytvorených dospelých tkanív, z pupočníkov a pupočníkovej krvi, ale aj z neurálnych progenitorových buniek izolovaných z mozgu a miechy (potkan, myš) v rámci existujúcich legislatívnych pravidiel výskumu kmeňových buniek na Slovensku. Skúmame zákonitosti postnatálnej neurogenézy so zameraním na poznanie molekulových mechanizmov riadiacich vývoj a integráciu novovznikajúcich neurónov vrátane ich diferenciácie, rastu, migrácie, transportu a tvorby nových prepojení. Tieto zistenia chceme využiť pri experimentálnej liečbe závažných neurodegeneratívnych ochorení.

KOLEKTÍV

MVDr. Ivo Vanický, PhD.

vedúci oddelenia

055/ 727 6236


 

 

ORCID: 0000-0001-8319-8953

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Blaško Juraj, PhD.

RNDr. Fabiánová Kamila, PhD.

RNDr. Martončíková Marcela, PhD.

PharmDr. Michalová Zuzana, PhD.

MVDr. Raček Adam, PhD.

RNDr. Račeková Enikő, PhD.

MVDr. Székiová Eva, PhD.

RNDr. Závodská Monika, PhD.

DOKTORANDI:

RNDr. Dzurjašková Zuzana

Mgr. Popovičová Alexandra

TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Beňová Gabriela

Kalinčáková Jolana

APVV:

Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok
Biomedicínske centrum SAV
1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Zodpovedná riešiteľka: RNDr. Enikő Račeková, PhD.

VEGA:

Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti
Biomedicínske centrum SAV
1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Zodpovedná riešiteľka: RNDr. Martončíková Marcela, PhD.

Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek
Biomedicínske centrum SAV
1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Blaško Juraj, PhD.

Regenerácia axónov poškodeného periférneho nervu v tubulárnych vodičoch
Biomedicínske centrum SAV
1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Vanický Ivo, CSc.

Bravo-Hernandez M, Tadokoro T, Navarro MR, Platoshyn O, Kobayashi Y, Marsala S, Miyanohara A, Juhas S, Juhasova J, Skalnikova H, Tomori Z,  Vanicky I, Studenovska H, Proks V, Chen P, Govea-Perez N, Ditsworth D, Ciacci JD, Gao S, Zhu W, Ahrens ET, Driscoll SP, Glenn TD, McAlonis-Downes M, Da Cruz S, Pfaff SL, Kaspar BK, Cleveland DW, Marsala M. Spinal subpial delivery of AAV9 enables widespread gene silencing and blocks motoneuron degeneration in ALS. Nat Med. 2020 Jan;26(1):118-130.

Dzurjašková Z, Blaško J, Tomori Z, Vanický I. A method to prepare large resin sections for counting myelinated axons in rodent CNS and PNS structures. Neurosci Lett. 2021 Apr 17;750:135767.

Lukáčová N, Hricová L, Kisucká A, Papcunová Š, Bimbová K, Bačová M, Pavel J, Marsala M, Vanický I, Dzurjašková Z, Matéffy S, Lukáčová V, Stropkovská A, Gálik J. Is Innervation of the Neuromuscular Junction at the Diaphragm Modulated by sGC/cGMP Signaling? Front Physiol. 2020 Jun 23;11:700.

Tomko P, Slovinská L, Vanický I. In vitro predegeneration of peripheral nerve; the effect of predegeneration period on rat Schwann cell cultures. Exp Ther Med. 2019 Jan;17(1):596-602.

Tadokoro T, Bravo-Hernandez M, Agashkov K, Kobayashi Y, Platoshyn O, Navarro M, Marsala S, Miyanohara A, Yoshizumi T, Shigyo M, Krotov V, Juhas S, Juhasova J, Nguyen D, Kupcova Skalnikova H, Motlik J,  Studenovska H, Proks V, Reddy R, Driscoll SP, Glenn TD, Kemthong T, Malaivijitnond S, Tomori Z, Vanicky I, Kakinohana M, Pfaff SL, Ciacci J, Belan P, Marsala M. Precision spinal gene delivery-induced functional switch in nociceptive neurons reverses neuropathic pain. Mol Ther. 2022 May 5:S1525-0016(22)00294-5.

Vanický I, Blaško J, Končeková J, Dzurjašková Z, Michalová Z, Székiová E. Formaldehyde-hardened albumin as a non-penetrating embedding matrix for frozen and vibratome sectioning. Acta Histochem. 2022 Jan;124(1):151838.

Martončíková M, Alexovič Matiašová A, Ševc J, Račeková E. Relationship between Blood Vessels and Migration of Neuroblasts in the Olfactory Neurogenic Region of the Rodent Brain. Int J Mol Sci. 2021 Oct 25;22(21):11506.

Pipová Kokošová N, Kisková T, Vilhanová K, Štafuriková A, Jendželovský R, Račeková E, Šmajda B. Melatonin mitigates hippocampal and cognitive impairments caused by prenatal irradiation. Eur J Neurosci. 2020 Sep;52(6):3575-3594.

Almášiová V, Holovská K, Andrašková S, Cigánková V, Ševčíková Z, Raček A, Andrejčáková Z, Beňová K, Tóth Š, Tvrdá E, Molnár J, Račeková E. Potential influence of prenatal 2.45 GHz radiofrequency electromagnetic field exposure on Wistar albino rat testis. Histol Histopathol. 2021 Jun;36(6):685-696.

Angelidis A, Račeková E, Arnoul P, Závodská M, Raček A, Martončíková M. Disrupted migration and proliferation of neuroblasts after postnatal administration of angiogenesis inhibitor. Brain Res. 2018 Nov 1;1698:121-129.

Závodská M, Fabianová K, Martončíková M, Raček A, Račeková E. Low Fos expression in newly generated neurons of the main and accessory olfactory bulb following single maternal separation. Stress. 2020 Nov;23(6):678-687.

Raček A, Beňová K, Arnoul P, Závodská M, Angelidis A, Cigánková V, Šimaiová V, Račeková E. Age-dependent effect of long-term microwave radiation on postnatal neurogenesis in rats: morphological and behavioral study. Physiol Res. 2018 Jul 17;67(3):495-503.

Šimaiová V, Almášiová V, Holovská K, Kisková T, Horváthová F, Ševčíková Z, Tóth Š, Raček A, Račeková E, Beňová K, Dvořák P, Cigánková V. The effect of 2.45 GHz non-ionizing radiation on the structure and ultrastructure of the testis in juvenile rats. Histol Histopathol. 2019 Apr;34(4):391-403.

Fabianová K, Závodská M, Raček A, Angelidis A, Martončíková M, Račeková E. Analysis of Fos expression in the rat olfactory neurogenic region following single exposure to maternal separation during different neonatal stages. Gen Physiol Biophys. 2018 May;37(3):275-283.

Zavodska M, Galik J, Marsala M, Papcunova S, Pavel J, Racekova E, Martoncikova M, Sulla I, Gajdos M, Lukac I, Kafka J, Ledecky V, Sulla I Jr, Reichel P, Trbolova A, Capik I, Bimbova K, Bacova M, Stropkovska A, Kisucka A, Miklisova D, Lukacova N. Hypothermic treatment after computer-controlled compression in minipig: A preliminary report on the effect of epidural vs. direct spinal cord cooling. Exp Ther Med. 2018 Dec;16(6):4927-4942.

Andrašková S, Holovská K, Ševčíková Z, Andrejčáková Z, Tóth Š, Martončíková M, Račeková E, Almášiová V. The potential adverse effect of 2.45 GHz microwave radiation on the testes of prenatally exposed peripubertal male rats. Histol Histopathol. 2022 Mar;37(3):287-299.

Fabianová K, Babeľová J, Fabian D, Popovičová A, Martončíková M, Raček A, Račeková E. Maternal High-Energy Diet during Pregnancy and Lactation Impairs Neurogenesis and Alters the Behavior of Adult Offspring in a Phenotype-Dependent Manner. Int J Mol Sci. 2022 May 16;23(10):5564.

Devaux S, Cizkova D, Mallah K, Karnoub MA, Laouby Z, Kobeissy F, Blasko J, Nataf S, Pays L, Mériaux C, Fournier I, Salzet M. RhoA Inhibitor Treatment At Acute Phase of Spinal Cord Injury May Induce Neurite Outgrowth and Synaptogenesis. Mol Cell Proteomics. 2017 Aug;16(8):1394-1415.

Szekiova E, Slovinska L, Blasko J, Plsikova J, Cizkova D. The neuroprotective effect of rat adipose tissue-derived mesenchymal stem cell-conditioned medium on cortical neurons using an in vitro model of SCI inflammation. Neurol Res. 2018 Apr;40(4):258-267.