Online kurz „Gastrointestinal Stromal Tumors (GIST)“ (10/2022)

Plagát k podujatiu projektu VISION. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Pozývame vás na online kurz pod názvom  „Gastrointestinal Stromal Tumors (GIST)“, ktorý sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Kurz pozostáva z nasledujúcich prednášok:

  1. Speaker: George Agrogiannis, MD, Ph.D.: The pathology and molecular mapping of GIST,
  2. Speaker: Nikolaos Memos, MD, Ph.D.: Surgical challenges of GIST tumors,
  3. Speaker: Jose Duran Moreno, MD, MSc.: Targeted therapy for GIST,

a pripravili ho špičkoví klinici z National and Kapodistrian University of Athens (NKUA). Prednášky budú v anglickom jazyku.

National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) bola oficiálne založená v roku 1837. Je prvou univerzitou nielen v Grécku, ale aj v regióne východného Stredomoria a zároveň najväčšou univerzitou v počte študentov v Európe. Klinika propedeutickej chirurgie patrí k renomovaným chirurgickým onkologickým pracoviskám s vysokokvalifikovanými a medzinárodne uznávanými odborníkmi. Špecializuje sa hlavne na liečbu nádorov tráviaceho traktu, vrátane nádorov pečene, žlčových ciest a pankreasu.

V rámci jednotlivých prednášok, predstavia špičkoví odborníci z NKUA aktuálny stav poznatkov v oblasti diagnostiky onkologických pacientov, moderné chirurgické postupy a aktuálne možnosti liečby.

Termín online kurzu je dňa 19. októbra 2022 o 14.00 – 16.00 hod. (CET)

 

Prednáška sa bude konať online. Registráciu, ako aj viac informácií, nájdete na webovej stránke projektu VISION

Záujemca dostane na mail prihlasovací kód.

 

Kľúčovým faktorom liečby zhubných nádorov tráviaceho traktu je ich včasná diagnostika (tlačová správa o projekte)