Online kurz „Good Laboratory Practice (GLP)“ (11/2022)

Plagát k podujatiu projektu VISION. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Pozývame vás na online kurz pod názvom „Good Laboratory Practice (GLP)“, ktorý sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Kurz sa bude konať pod vedením kolegov z Norwegian Institute for Air Research (NILU) a bude prebiehať v anglickom jazyku. Termín online kurzu je 28. – 29. novembra 2022 v čase podľa programu.

Norwegian Institute for Air Research (NILU) je nezávislá nezisková výskumná inštitúcia, ktorá patrí k popredným európskym organizáciám aktívnym v oblastiach toxikológie a nanotoxikológie, v hodnotení zdravotného rizika a vplyvu expozície na životné prostredie a podnebie. NILU má vynikajúce úspechy v získavaní národných aj medzinárodných EÚ projektov a obrovské skúsenosti v ich manažmente. Výskumné tímy z NILU boli zapojené do riešenia najmenej 41 projektov financovaných EÚ v rámci 7. RP a do viac ako 20 projektov v rámci programu Horizont 2020. NILU je úspešné aj v získavaní projektov v programe Horizont Europe.

Kurz poskytne účastníkom základné princípy správnej laboratórnej praxe pre in vitro toxikológiu, nano a genotoxikológiu, osvedčené postupy pri manipulácii s nanomateriálmi a príprave nanomateriálov na testovanie, úlohy kontroly kvality, príprave monitorovacej správy a archivácia.

Registráciu, ako aj viac informácií, nájdete na webovej stránke projektu VISION

 

 

Kľúčovým faktorom liečby zhubných nádorov tráviaceho traktu je ich včasná diagnostika (tlačová správa o projekte)