Online kurz „Patenting of medical inventions“ (24. november 2021)

Plagát k podujatiu projektu VISION. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Pozývame vás na online kurz pod názvom „Patenting of medical inventions“, ktorý sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Online kurz bude viesť Ing. Martin Gróf, PhD., vedúci Kancelárie pre transfer technológií SAV a cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom základné informácie o právach duševného vlastníctva a patentovania. Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku.

Kurz sa bude konať dňa 24. novembra 2021 o 14.00 hod.

 

Registráciu a viac informácií o kurze nájdete na webovej stránke projektu VISION

 

Kľúčovým faktorom liečby zhubných nádorov tráviaceho traktu je ich včasná diagnostika (tlačová správa o projekte)

 

  Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.