Online kurz: „Statistical analysis of biomedical data: Basic principles and practicals“ (október 2021)

Plagát k podujatiu projektu VISION. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Pozývame vás na online kurz pod názvom „Statistical analysis of biomedical data: Basic principles and practicals“, ktorý sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION / (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Kurz sa bude konať pod záštitou National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) a bude prebiehať v anglickom jazyku.

Marilena Anastasaki, National and Kapodistrian University of Athens, objasní účastníkom kurzu základnú terminológiu a metódy, využívané na analýzu štatistických údajov. Kurz je zameraný na praktické cvičenia, oboznámenie sa a osvojenie si štatistických aplikácií, ktoré sa využívajú v biomedicínskom výskume.

Online kurz sa bude konať v termíne od 4. – 15. októbra 2021

Registráciu, ako aj viac informácií, nájdete na webovej stránke projektu VISION

 

Kľúčovým faktorom liečby zhubných nádorov tráviaceho traktu je ich včasná diagnostika (tlačová správa o projekte)

 

  Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.