Online prednáška „Radiomics and radiogenomics in cancer“ (02/2023)

Plagát k podujatiu projektu VISION. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Pozývame vás na prednášku Carolina de la Pinta, MD. pod názvom „Radiomics and radiogenomics in cancer“, ktorá sa koná v rámci aktivít organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Carolina de la Pinta, MD., je radiačná onkologička na Ramon y Cajal University Hospital (IRYCIS) v Madride, Španielsko.

Prednáška sa bude konať dňa 8. februára 2023 o 14.00 hod. online.

Prosím, registrujte sa na stránke projektu VISION: http://vision.sav.sk/invited_lectures.html

Na Váš mail Vám bude zaslaný prihlasovací kód.

 

Kľúčovým faktorom liečby zhubných nádorov tráviaceho traktu je ich včasná diagnostika (tlačová správa o projekte)

 

Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.