Ospravedlnenie za nesprávne označenie nositeľov Juhoafrického variantu

logo Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

S ľútosťou musíme konštatovať, že v našom laboratóriu prišlo počas vyhodnocovania SARS-CoV-2 sekvenačných dát k chybe, v dôsledku ktorej boli ako nositelia Juhoafrického variantu označené nesprávne osoby. O chybe sme hneď po jej zistení informovali Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

„Chyba nás veľmi mrzí. Týmto by som sa chcel ospravedlniť všetkým dotknutým, nesprávne identifikovaným osobám a rovnako aj pracovníkom Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorí mali v uplynulých dňoch v dôsledku tejto chyby určite veľa práce navyše. Chyba vyplynula z urýchleného zvyšovania našej sekvenačnej kapacity a zároveň našej snahy čo najrýchlejšie poskytnúť epidemiológom dôležité informácie,“ povedal Boris Klempa, zodpovedný za priebeh sekvenovania v Biomedicínskom centre SAV.

Našim partnerom z ÚVZ SR ďakujem za pochopenie a za povzbudenie do ďalšej práce.

 

Vo vzorkách zo Slovenska sme našli Juhoafrický variant (informácia)