Otvorená výzva vedcov a odborníkov

Ilustračná snímka. Univerzitná nemocnica Bratislava UNB Oddelenie intenzívnej medicíny, 23. november 2021.

Ilustračná snímka. Univerzitná nemocnica Bratislava UNB Oddelenie intenzívnej medicíny, 23. november 2021.

Vedci a odborníci vyzývajú Vládu SR na rešpektovanie vedy a názorov odborníkov v oblasti epidemiológie a verejného zdravia. Odvolávajú sa pritom na kampaň Úradu vlády SR s názvom Rešpektujem iný názor. Celé znenie otvorenej výzvy uvádzame nižšie.

 

Vážený pán premiér, vážení predstavitelia Úradu vlády SR,

Vedci a odborníci, ktorí boli počas pandémie súčasťou iniciatívy Veda pomáha COVID-19, berú na vedomie kampaň Úradu vlády SR Rešpektujem iný názor. Rešpektovanie iných názorov je neoddeliteľnou súčasťou vedeckej práce a podmienkou vedeckého poznania a pokroku.

Upozorňujeme však, že rešpektovanie iného názoru nemôže byť zamieňané s popieraním základných, na dôkazoch založených vedeckých poznatkov. Spochybňovanie základných vedeckých poznatkov tým, že sú popri bludoch a cielených dezinformáciách prezentované len ako jeden z viacerých alternatívnych „názorov“, je pre našu spoločnosť extrémne nebezpečné. Znehodnocuje to výchovu našich detí, sťažuje snahu učiteľov, znevažuje prácu vedcov a vyháňa z krajiny mladých vzdelaných ľudí. Takisto to ohrozuje profesionálny výkon mnohých kľúčových povolaní, kde je rešpektovanie faktov a prírodných zákonitostí životne dôležité, kde sa dokonca vyvodzuje osobná zodpovednosť za neprofesionálny výkon. Kto by predsa chcel zamestnať statika, čo namiesto výpočtov použije názory, advokáta, čo namiesto znalosti zákonov má len postoje, alebo pilota s alternatívnym prístupom ku gravitácii? Kto by sa nechal operovať lekárom, podľa ktorého je zbytočné dezinfikovať si ruky pred úkonom?

Rovnako chceme zdôrazniť, že takýto princíp „akceptovania iných názorov“ nemôže viesť k tomu, že ničím nepodložený a neodborný názor jedného nekvalifikovaného človeka umožní oficiálne dištancovanie sa Slovenska od aktualizácie medzinárodných zdravotníckych predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO, World Health Organization). Takýto akt degraduje dlhodobú prácu slovenských zdravotníkov a ohrozuje medzinárodnú reputáciu krajiny.

Vyzývame preto vládu, aby na rokovania s WHO nominovala kvalifikovaného odborníka z oblasti epidemiológie a verejného zdravia. V duchu jej vlastnej kampane teda vyzývame vládu, aby rešpektovala iné názory, v tomto prípade názory odborníkov v oblasti zdravia verejnosti, a nehazardovala so zdravím a životmi svojich obyvateľov.

Signatári výzvy (v abecednom poradí):

prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
MUDr. Peter Breier
doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
RNDr. Boris Klempa, DrSc.
Mgr. Richard Kollár, PhD.
Mgr. Vladimír Leksa, PhD.
doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Szemes, PhD.
Mgr. Martin Šuster, PhD.
MUDr. Peter Visolajský
JUDr. Peter Zmeko

K otvorenej výzve sa pripája aj Rada Učenej spoločnosti Slovenska.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: TASR/Martin Baumann