Oznam o obhajobe (11. 04. 2024)

logo Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11. 4. 2024 o 11.00 hod. sa bude konať obhajoba doktorskej dizertačnej práce RNDr. Dany Jurkovičovej, PhD. z vedného odboru všeobecná biológia (010622) v Biomedicínskom centre SAV, v. v. i.

Názov práce: „Molekulárne aspekty chemorezistencie v liečbe nádorových ochorení“

Termín konania: 11. apríl 2024 o 11.00 hod.

Miesto konania obhajoby: veľká zasadačka Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

informácie o obhajobe